Hoe Bereken Je Rente?

Hoe Bereken Je Rente
Enkelvoudige rente wordt alleen betaald over het beginkapitaal en niet over de (eventuele) opgebouwde rente. Het bedrag dat je aan rente ontvangt is dus elk jaar hetzelfde. Enkelvoudige rente is heel eenvoudig te berekenen met de volgende formule: ER = B x rp x j ER = enkelvoudige rente B = oorspronkelijk gestorte bedrag rp = rentepercentage j = aantal jaren Als je bijvoorbeeld € 10.000 op een spaarrekening stort en je daarover 1,5% enkelvoudige rente ontvangt, heb je na 5 jaar een rente van € 10.000 x 1,5% x 5 = € 750 opgebouwd en staat er dus na 5 jaar een bedrag van € 10.750 op je rekening,

Onder de voorwaarden dat je er tussentijds geen geld afhaalt of bijstort en het rentepercentage niet verandert. Bij samengestelde rente wordt de rente die je elk jaar ontvangt, wél meegerekend voor de daaropvolgende renteperiode. Hierdoor ontstaat een rente-op-rente effect waardoor je spaargeld harder groeit dan bij enkelvoudige rente.

Als je wilt weten wat de formule voor samengestelde interest is, klik je op de onderstaande infocard.

Hoe wordt de rente berekend?

Om de rente of interest te berekenen, gebruik je de formule: Kapitaal X procent X tijd. Dit alles deel je door 100 en dan krijg je je interest of je rente.

Hoe bereken je rente per maand?

Rente per maand of per jaar – Rente per maand wordt anders berekend dan rente per jaar. Krijg je per jaar rente, dan wordt aan het eind van het jaar je rendement berekend. Deze krijg je dan op je spaarrekening gestort. Krijg je je rente per maand uitgekeerd? Dan wordt het rentepercentage dat je per jaar krijgt, gedeeld door de 12 maanden.

See also:  Wat Verdien Je Bij De Jumbo?

Hoe bereken je de rente kosten?

2. Aflossen persoonlijke lening berekenen – Bij een persoonlijke lening is het berekenen van de aflossing en je maandbedrag wat ingewikkelder. Je berekent namelijk eerst hoeveel je in totaal aan rente en aflossing zou moeten betalen voor de hele looptijd.

Je berekent eerst het deel rente dat je per maand betaalt, ook wel de rentevoet genoemd. De formule hiervoor is als volgt: (1 + rentepercentage)