Hvor Mange Dage Er Der P Et åR?

Hvor Mange Dage Er Der P Et åR
Astronomi og kalenderåret — Det tager Jorden ét år, at bevæge sig rundt om solen. Det er denne tidsperiode vi betragter som et almindeligt kalenderår. På det år kommer vi på 12 måneder igennem de fire årstider og starter derefter forfra i kalenderåret, når vi vender tilbage til 1.

 1. Januar. På ét år er der normalt 365 dage, men hver 4.
 2. År er der skudår, hvor man tilføjer en ekstra dag til februar, og dermed får 366 dage, det år.
 3. Om vinteren, når den side af Jorden, som Danmark befinder sig på, er længst væk fra solen, er det mørkt og koldt.
 4. Som Jorden drejer sig nærmere solen, og Danmark kommer tættere på, jo lunere og lysere vil dagene blive.

Om sommeren er Danmark tættest på solen. Mennesker har igennem verdenshistorien gjort brug af månen, solen og planeterne som guder, eller som tegn fra guderne. De egyptiske præster var f.eks. meget optagede af skrive ned og regne ud, hvordan de forskellige planeter bevægede sig over himlen.

Er der altid 52 uger på et år?

Ugenummerering — I dag,, ligger i uge 25 ifølge, som er benyttet i Danmark. Ugerne nummereres fortløbende gennem året. I det danske defineres den første uge i et år som den første uge, der indeholder mindst fire dage af det nye år. Det er således den uge, der indeholder den første torsdag i året, da torsdag er midterste ugedag og ugen starter på en mandag.

 • Et ugenummer omfatter altid syv dage.
 • Sædvanligvis bliver der 52 uger på et år, men da 52 gange 7 kun er 364, kan det forekomme at der er 53.
 • Uge 1 er den første uge, som indeholder mindst 4 dage af det nye år.
 • Derfor forekommer uge 53 i de år, hvor næste års logiske uge 1 indeholder færre end 4 dage af det nye år.

Uge 1 vil altså altid indeholde den 1. torsdag i det nye år. Når 1. januar falder på en torsdag, vil året have 53 uger; det sker desuden i skudår hvor 1. januar falder på en onsdag. Uge 1 kan starte i det foregående år, og uge 52 eller 53 kan gå ind i det efterfølgende år, når 1.

Januar ikke falder på en mandag; men dette gælder for europæisk ugenummerering. Efter amerikansk ugenummerering kan et ugenummer ikke gå hen over nytåret. Et år kan slutte med et ugenummer, der har færre end 7 dage, og i disse tilfælde starter det nye år med nogle dage, der har ugenummer 0. Dette ugenummer anvendes aldrig i europæisk ugenummering.

I nogle andre lande er onsdag midterste ugedag, fordi ugen starter med søndag. Det kan give problemer i de år, hvor der er forskel i ugenummereringen mellem de to kalendersystemer. Især når der skal planlægges arrangementer på tværs af landegrænser og med it-systemer, der benytter ugenummerering.

Uge Begynder tidligst Slutter tidligst Begynder senest Slutter senest
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Hvor ofte er det skudår?

Skud år — Et kalender skudår opstår hver 4. år. Skudår kan udregnes ud fra årstal der kan deles med 100, og ikke går op i 400. Et skudår har 366 dage grundet at februar har 29 dage.1 skudår = 366 dage = (366 dage) / (7 dage / uge) = 52,286 uger = 52 uger + ca.2.8 dage

Er det skudår i år?

Koks i Jordens bane: 2024 bliver længere Shutterstock I 2024 har vi 366 dage i stedet for 365. Det sker, fordi vi har skudår og får en ekstra dag i februar. Bliv klogere på skudår og skuddag her. Det er skudår i 2024, hvor vi vil have 366 dage i kalenderåret i stedet for de normale 365 dage. Det var sidst skudår i 2020.

Mange mennesker tror, at skuddag falder den 29. februar, da det er dén ekstra dag, der tilføjes til kalenderen. Men skuddag er officielt den 24. februar, og årsagen skal findes i det gamle Romerrige. I 46.f. kr. indførte Julius Cæsar en reform af den romerske kalender, hvor en ekstra dag, skuddag, blev indført hvert fjerde år.

I det romerske kalendersystem var februar årets sidste måned og årets sidste dag var den 23. februar. Det var altså naturligt at tilføje den 24. februar som skuddag. Placering af skuddag er siden blevet overført til den såkaldte gregorianske kalender, som er det kalendersystem, de fleste lande bruger i dag. Vi har skudår ca. hvert fjerde år, grundet Jordens bane rundt om Solen ikke helt passer med et år på 365 dage. © Shutterstock Det vil sige, at vi hvert år har et overskud på ca. et kvart døgn, som så hvert fjerde år konverteres til en ekstra dag — og altså skudår.

Hvis vi ikke havde skudår ville forskubbe sig en dag hvert fjerde år, og årstiderne ville altså langsomt flytte sig i forhold til vores kalender. Over en årrække ville vi få vendt op og ned på årstiderne, så vi havde forår i efterårsmånederne og efterår i forårsmånederne. Skudsekund fungerer efter samme princip som et skudår.

Et skudsekund er nemlig et ekstra sekund, der med mellemrum indsættes i vores tidsregning for at sikre, at tiden passer med Jordens rotation om egen akse. Jordens rotationshastighed er nemlig ikke jævn, og derfor skal der ca. hvert andet år indskydes et ekstra sekund for at korrigere.

Hvis ikke vi havde skudsekund, ville der langsomt blive vendt op og ned på nat og dag. Det vil sige, at vi kl.12 om morgenen ville have nat og kl.24 ville have dagslys. Et skudsekund indsættes med et halvt års varsel og vil altid blive tilføjet den sidste dag i juni eller december. Skudsekundet tilføjes til den internationale tidsstandart UTC+0.

I Danmark er vi en time foran den internationale tidsstandard, og dansk tid er altså UTC+1. Derfor ville et skudsekund indsættes kl.02 den 1. juli ved sommertid eller kl.01 den 1. januar ved normaltid. Skudsekund blev første gang brugt i 1972. Selvom grundreglen er, at skudår rammer hvert fjerde år, er det undtagelser, da årstiderne stadig forskydes en lille smule.

See also:  Hvor Sidder Blindtarmen?

Det er skudår hvert fjerde år, hvis årstallet kan deles med 4. Fx er 2024/4 = 506 og dermed deleligt med 4. Når et tal er deleligt, betyder det, at resultatet af regnestykket er et helt tal uden decimaler. Det er ikke skudår, hvert fjerde år, hvis årstallet kan deles med 100, Fx ville skudår naturligt falde i år 2100. Men da 2100 delt med 100 er 21, er årstallet deleligt med 100. Derfor er det ikke skudår i 2100. Der er dog en undtagelse. Hvis årstallet kan deles med 100 OG 400, så er det skudår alligevel. Derfor var det skudår i år 2000, men ikke skudår i år 1900, da 1900/400 er 4,75 — og altså ikke deleligt med 400.

Det hedder skudår, fordi dagene er forskudt med en ekstra dag. Når vi har skudår og 366 dage, forskydes mærkedage nemlig med hele to dage. Ved ‘normale’ år med 365 dage forskydes mærkedage kun med én dag. Det vil sige, at hvis du har fødselsdag efter den 1.

2024 2028 2032 2036 2040 2044 2048 2052 2056 2060 2064 2068 2072 2076 2080 2084 2088 2092 2096

: Koks i Jordens bane: 2024 bliver længere

Hvor mange uger er der på et skudår?

Hver 6år = ekstra uge

År Skud år? Uger på et år
2021 nej 52 uger + 1 dag
2022 nej 52 uger + 1 dag
2023 nej 52 uger + 1 dag
2024 ja 52 uger + 2 dage

Hvor mange år er 365 dage?

På ét år er der 365 dage.

Hvornår er der 53 uger på et år igen?

Hvis I som forældre har en samværsaftale, så gælder det, der står i aftalen. I kan altid aftale noget andet, hvis I er enige om det. Hvis I ikke er enige, kan der søges om en ændring af samværet, men det vil kræve væsentligt ændrede forhold. Hvert fjerde år er det skudår, og det er det i 2020.

 1. Det betyder, at der er 53 uger i 2020.
 2. En konsekvens af skudåret er, at der nogle gange ved årsskiftet forekommer to ulige uger i træk.
 3. Det er tilfældet ved årsskiftet 2020 / 2021.
 4. Den sidste uge i 2020 er uge 53, og den første uge i 2021 er uge 1.
 5. Men hvad sker der så med de aftaler, der regulerer, hvem der har samvær med børnene i lige og ulige uger? Samvær i lige/ulige uger Det korte svar er, at det, der står i samværsaftalen, det gælder.

De fleste har aftaler om løbende samvær i henholdsvis lige/ulige uger. Det sker der ikke nogen ændringer i, selvom der i forbindelse med årsskiftet er to ulige uger i træk. Så har den forælder, der har børnene i ulige uger eventuelt børnene i to uger i træk.

Samvær hver anden weekend/uge Hvis I som forældre har en aftale om løbende samvær hver 2. weekend eller hver 2. uge, uden angivelse af lige/ulige uger, så vil samværsugen derimod skifte i forbindelse med årsskiftet. Her betyder det ikke noget, at der er to ulige uger i træk. Ændringer kan aftales I kan som forældre selvfølgelig aftale ændringer i samværet, hvis I er enige om det.

Hvis I ikke er enige, kan I søge Familieretshuset om en ændring af samværet. Her vil Familieretshuset vurdere, om der er tale om væsentligt ændrede forhold, før der tages stilling til om ansøgningen kan behandles. Der kan bl.a. være tale om væsentligt ændrede forhold, hvis en forælder har aftenvagter i lige uger, og dette skifter, når der er to ulige uger efter hinanden.

Er det skudår i 2023?

Hvilke år er skudår? — Skudår er år med 366 dage mod normalt 365. Hver fjerde år tilføjes der en dag i februar måned. Det gør man fordi et år egentligt ikke varer 365 dage, men 365,25 dage. Problemet løses ved at tilføje en ekstra dag hvert fjerde år. Ethvert år, der kan deles med 4, er et skudår, såsom 2016, 2020, 2024, 2028.

År Dato
2016 29. februar 2016
2020 29. februar 2020
2024 29. februar 2024
2028 29. februar 2028
2032 29. februar 2032
2036 29. februar 2036
2040 29. februar 2040
2044 29. februar 2044
2048 29. februar 2048
2052 29. februar 2052
2056 29. februar 2056
2060 29. februar 2060
2064 29. februar 2064
2068 29. februar 2068
2072 29. februar 2072
2076 29. februar 2076
2080 29. februar 2080
2084 29. februar 2084
2088 29. februar 2088
2092 29. februar 2092
2096 29. februar 2096

Del denne side på Facebook! Link til Kalender-365.dk — Sætte på din hjemmeside eller blog: Ctrl + C for at kopiere til udklipsholderen

Hvis man er født den 29 februar?

Befolkningen, fødsler og bryllupper 29. februar 2020 — 3.787 personer kan fejre deres fødselsdag 29. februar. Fødselarerne består af 1.862 mænd og 1.925 kvinder. Aldersmæssigt er der flest, som fylder 48 år, nemlig 261 personer. En enkelt person runder 100 år den 29. februar, og dette er en kvinde. Kilde: www.statistikbanken.dk/folk3,

Hvorfor mangler der 10 dage i oktober 1582?

Den vestlige kalender — I år 46 f.v.t indførte Julius Cæsar den julianske kalender, som i de efterfølgende århundreder blev bredt ud over det meste af Europa. Det var også her, at skudåret blev indført for at tage højde for en forskydning af årstiden.

 1. Videnskab.dk har tidligere skrevet en artikel, der netop afdækker skudåret.
 2. I år 1582 bestemte Pave Gregor XIII dog, at man skulle gå over til en ny kalender.
 3. Problemet var ifølge Leif Kahl nemlig, at den julianske kalender havde en årslængde på 365,25 dage, så omkring år 1580 var der sket en forskydning af kalenderen på omkring 10 døgn.

Det var på trods af, at Julius Cæsar havde forsøgt at tage højde for det med indførelsen af skudåret. Det kunne blive endnu mere præcist. »Den gregorianske kalender ændrede en smule på den julianske. Det blev indført, at man ved hvert århundredeskifte ville lave en lille justering, så man ikke havde det samme skred af døgn,« siger Leif Kahl.

 • I den nye kalender indførte man således, at århundredeskifter, hvor antallet af år divideret med 400 ikke resulterer i ‘et helt tal’, ikke er skudår.
 • På den måde har man formået at fjerne forskydningen, som den julianske kalender ikke havde taget højde for.2000 divideret med 400 er lig med 500, mens 1900 divideret med 400 er lig med 475.

Derfor var år 2000 og 1600 skudår, mens år 1700, 1800 og 1900 ikke var det. Samtidig sprang man nogle dage over i kalenderen ved indførelsen af den nye kalender, så dagene igen stemte overens. Dagen efter torsdag den 4. oktober i 1582 blev således efterfulgt af fredag den 15.

 • Oktober. Man ændrede altså ikke på ugedagene.
 • Først i år 1700 gik Danmark over til den gregorianske kalender – med et spring fra 19.
 • Februar til 1.
 • Marts – men i andre lande tog det endnu længere tid.
 • »I Rusland ville Lenin modernisere Rusland i vestlig retning og helst afskaffe den græsk-ortodokse kirke, som var tilhængere af den julianske kalender.

Han indførte derfor i 1918 den gregorianske kalender til civilt brug ved at springe 13 dage over fra den 1. februar til den 14. februar,« siger Leif Kahl.

Hvad kaldes den 24. februar?

Skuddag og skudår. Det er den 24 februar — og ikke den 29 — som er skuddagen, og dermed dagen, hvor kvinder i følge traditionen må fri. Hvert fjerde år har februar en ekstra dag — en skuddag. Baggrunden skal findes tilbage i romerriget.

Hvad sker der den 24. februar?

Begivenheder — Født — Dødsfald

1389 — Margrete 1. besejrer svenskekongen Albrecht af Mecklenburg i Slaget ved Asie, og får dermed hele Sverige i sin magt. 1525 — Den spanske hær, som bruger det nye våben musketten, slår den fransk-schweiziske hær i slaget ved Pavia, 1582 — Pave Gregor 13. indfører den gregorianske kalender, Den bliver dog først indført i Danmark fra 19. februar 1700, som således forvandledes til 1. marts, 1716 — 26-årige Peder Wessel adles under navnet Tordenskjold. 1819 — Det niårige vidunderbarn Frédéric Chopin debuterer i Warszawa, 1848 — Tysksindede Slesvig-Holstenerne gør oprør mod den danske beslutning om at indlemme Hertugdømmet Slesvig i en dansk forfatning (se Treårskrigen ). 1871 — Dansk Kvindesamfund stiftes. 1876 — Peer Gynt af Henrik Ibsen uropføres i Christiania ( Oslo ). 1918 — Estland udråber sin selvstændighed i Pärnu ; med Konstantin Päts som landets første præsident, 1920 — I München offentliggør Adolf Hitler et 25-punkts program for det nystiftede naziparti, 1938 — Nylon bruges første gang kommercielt til fremstilling af tandbørster, 1946 — Juan Peron vælges til præsident i Argentina, 1981 — Fra Buckingham Palace bekendtgøres prins Charles og Diana Spencers forlovelse. 1989 — Ayatollah Khomeini udlover en dusør på 3 millioner dollars til den, der dræber Salman Rushdie, forfatteren til De sataniske vers, 1990 — Danmark sætter varmerekord i februar med 15,8 °C målt i København 1991 — I 1. Golfkrig begynder allierede nationer landkrigen mod Irak, 1992 — Kurt Cobain gifter sig med Courtney Love. 1995 — 2nd Screen Actors Guild Awards afholdes i Santa Monica Civic Auditorium, Los Angeles, USA, 2003 — Robert Trujillo, Bliver offenliggjort som Metallica’s nye bassist. 2011 — En dansk familie tages som gidsler af pirater ud for Somalia, 2020 — Den tidligere radiovært på Radio24Syv Asger Juhl starter Den Uafhængige, 2022 — Dage efter at have anerkendt Donetsk og Luhansk som uafhængige stater, beordrer den russiske præsident Vladimir Putin en fuldskala invasion af Ukraine,

Hvad sker der den 23 februar?

Begivenheder — Født — Dødsfald

1455 — Johannes Gutenberg begynder i Mainz trykningen af sin bibel, 1609 — Den svenske Karl 9. lader lederne af en pro-polsk opstand henrette, 1836 — Belejringen af Alamo i Republikken Texas begynder – kun 6 overlever – Jim Bowie og Davy Crockett dør. 1848 — Studenterne og arbejderne bygger barrikader i gaderne i Paris, Kongen, Louis-Philippe forsøger forgæves at skabe ro ved at afskedige regeringen, men Februarrevolutionen er i fuld gang. 1886 — Charles M. Hall, amerikansk kemiker meddeler, at han ved hjælp af en elektrolytisk proces er i stand til at udvinde aluminum fra kryolit, Det er kun 8 måneder siden, han afsluttede college. 1905 — Den første Rotary -klub stiftes i Chicago, I 1921 oprettes den første danske afdeling. 1945 — Amerikanske marineinfanterister hejser det amerikanske flag på Iwo Jima, 1962 — Den europæiske rumfartsorganisation ESRO stiftes på møde i Paris. 1970 — Guyana, hidtil Britisk Guyana, bliver republik indenfor Commonwealth, 1973 — Den første letmælk sendes på markedet. 1981 — Det spanske parlament stormes under et kupforsøg, som dog løber ud i sandet på grund af manglende militær støtte. 1982 — Ved en folkeafstemning stemmer 52% af de grønlandske vælgere for udmeldelse af EF, 1984 — Folketinget vedtager at nedlægge Ranum Seminarium. 1990 — Cambodias tidligere præsident fyrst Sihanouk vender hjem efter 11 år i eksil. 1991 — Militæret tager magten i Thailand, 1991 — De allierede indsætter en offensiv på landjorden under Golfkrigen, Landoffensiven kom efter at man havde bombet fra luften i mere end en måned. Landoffensiven varer ikke meget mere end 100 timer, hvorefter modstanden fra irakerne er nedkæmpet. 1995 — NATO ‘s generalsekretær Willy Claes beskyldes for korruption. 1997 — Per Stig Møller udpeges til politisk leder af Det Konservative Folkeparti, 1998 — FN ‘s generalsekretær Kofi Annan overtaler Saddam Hussein til at give FN-inspektørerne uhindret adgang overalt. 1999 — Ørsted-satellitten, den første danske satellit, sendes op med en amerikansk Delta II-raket. 2001 — Kritik mod udviklingsminister Anita Bay Bundegaard for forslag om at give asyl til fattigdomsflygtninge. 2014 De 22. Vinter-OL_2014 afsluttes i dag i den russiske by sochi

Er 2100 et skudår?

Skuddag, ekstra dag, som hvert fjerde år med visse undtagelser indskydes i februar, for at kalenderåret kan holde trit med Solen. Jorden bruger ca.365,2422 dage (et gennemsnitligt tropisk år ; se år ) til et omløb om Solen. Et kalenderår på 365 dage vil derfor hurtigt forskydes i forhold til det astronomiske år.

Julius Cæsar indførte i forbindelse med sin kalenderreform i 45 f.Kr., at hvert fjerde år skulle have 366 dage. Skuddagen blev placeret på det sted i kalenderen, hvor romerne plejede at indskyde en ekstra måned i deres månekalender, nemlig efter 23/2. I praksis betød det, at 24/2 ( ante diem sextum Kalendas Martias ‘sjettedagen før 1.

marts’) blev regnet for et dobbeltdøgn, bissextum ‘dobbeltsekseren’, således at et barn født inden for disse 48 timer skulle anses for født på sjettedagen før 1. marts; på denne måde undgik man at nummerere en ekstra dag i februar. Afledet af skuddagens navn kaldtes et skudår (annus) bissextilis,

 1. Der har været initiativ fra flere sider for at flytte skuddagen fra 24/2 til den mere logiske 29/2, dagen, der kun forekommer i skudår, men ingen af disse er endnu lykkedes.
 2. Et skudår hvert fjerde år giver en gennemsnitlig årslængde på 365,25 dage, hvilket på 128 år giver en fejl på ca.1 dag i forhold til solåret.

Den gregorianske kalender, som vi bruger i dag, udelader derfor tre skudår i en 400-års-periode, nemlig de år, der er delelige med 100, men ikke med 400. Således er år 1900 og 2100 ikke skudår, men år 2000 er. Dette giver en gennemsnitlig årslængde på 365,2425 dage.

Hvad sker der hvis man er født på et skudår?

Skudår — I skudår er det den 24. februar, som er skuddag, hvilket betyder, at den 24. skydes ind. Så har man fødselsdag den 29. februar i skudår, vil man altid have fødselsdag den 28. februar, er man født den 28., bliver det til den 27. osv., men det praktiseres ikke normalt.

Hvor mange dage er der i år 2023?

Lægger du de 52 lørdage og 53 søndage, der er i året, sammen med de 10 fridage og de 30 feriedage, de fleste har, har du i alt 145 fridage i 2023. Regner man fridagene fra årets samlede 365 dage, ender man med 220 arbejdsdage.

Hvornår kommer 365 dage 4?

19/08/2022 | Flixfilm Produktionsår : 2022 Genre : Drama, Romance Instruktion : Barbara Bialowas, Tomasz Mandes Skuespillere : Anna-Maria Sieklucka, Michele Morrone, Simone Susinna Spilletid : 112 min Land : Poland Sprog : Polish, English IMDb-karakter : 2.8 Handling : Laura og Massimos forhold hænger i en tynd tråd, mens de forsøger at overvinde tillidsproblemer, og en ihærdig Nacho prøver at splitte dem ad.

Se The Next 365 Days på Netflix Find flere nye film og tv-serier på Flixfilm.dk The Next 365 Days havde premiere på Netflix Danmark den 19. august, 2022 og kan ses på streamingtjenesten med danske undertekster. Se trailer til The Next 365 Days på YouTube, Fortæl os hvad du synes om The Next 365 Days ved at skrive en anmeldelse i kommentarfeltet nederst.

Erfaringer viser, at film oftest er tilgængelige på Netflix i længere perioder, mens der kommer nye afsnit af serier årligt. Vær opmærksom på, at streamingtjenesten Netflix har et dynamisk udvalg af film og tv-serier og derfor løbende skifter titlerne ud med nye, mens andre fjernes.

Det betyder, at det ikke er sikkert at The Next 365 Days stadig kan afspilles på Netflix Danmark. Det kræver abonnement til Netflix for at kunne streame The Next 365 Days, samt tusindvis af andre spillefilm, serier, dokumentarer i mange forskellige genre. Med et abonnement kan man se alt det man har lyst til helt uden begrænsninger og reklamer.

Kom igang med et gavekort til Netflix, Bemærk venligst, at alle ovenstående oplysninger til The Next 365 Days er autogenereret. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Hvad hedder 365 dage 2?

Filmen ‘365 Days’ er en polsk film om en siciliansk gangster, der kidnapper en kvinde og holder hende indespærret i 365 dage for at finde ud af, om hun kan forelske sig i ham. Filmen er en af de mest sete på streamingtjenesten Netflix og har fået en efterfølger 365 Days: This Day.

Hvor mange uger 1 år?

Lad os kigge nærmere på, hvor mange uger der er på et år. Det korte svar er: der er 52 uger på et år. Det er dog ikke helt sandt, for hvis vi går helt ned i detaljerne, finder man ud af, at der rent faktisk er 52,177457 uger på et år. Grunden til, at der ikke lige nøjagtigt er 52 uger, er, fordi jordens cyklus aldrig vil være helt «perfekt».

 • Selvom man siger, at det tager jorden præcis et år at dreje én gang rundt om solen, så er dette faktisk ikke helt korrekt.
 • Det tager nemlig lidt længere tid end de 365 dage, man normalt siger, et år er.
 • Mere præcist 0,177457 uge mere.
 • Dette tal vil med tiden blive større, og man har derfor fundet en måde, hvorpå man kan have et nogenlunde stabilt kalenderår og de samme årstider, på de samme måneder, hvert år: nemlig med skudåret.

Skudåret, som vi oplever hvert 4. år, er en måde at kompensere for det ekstra tid, der over årene vil akkumulere sig til en ekstra uge hvert 6. år.

Hvilken uge er vi i dag?

Ugenummer for denne uge — Se denne uges nummer herunder. Lige nu er vi i: Uge 26 Vi er i uge 26, og i dag er det Tirsdag d.27 juni 2023. Vil du gerne vide mere om årets uger, så besøg hvilken-uge-er-vi-i.dk, hvor du bl.a. kan se hvilken uge vi er i lige nu, samt hvor mange uger der er i 2023, samt alle ugers datoer.

Hvor mange uger på et år 2023?

I 2023 er der 52 uger. Antallet af uger på et år kan svinge, da et år i gennemsnit har 52,177457 kalenderuger.

Hvornår er uge 30 i 2023?

Se ugenumrene på 2023

Ugenummer fra til og med
Ugenummer fra til og med
Uge 30 24. juli 30. juli
Uge 31 31. juli 6. august
Uge 32 7. august 13. august

Hvilken dag er den første i ugen?

Enhver uge består af syv dage, og mandag er ugens første dag.