Wat Is Een Shock?

Wat Is Een Shock
Een shock is een situatie waarin je bloeddruk te laag is om je lichaam van bloed en zuurstof te voorzien. Er zijn verschillende vormen: hypovolemische shock, cardiogene shock, obstructieve shock en distributieve shock. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld bloedverlies, hartfalen of problemen met de bloedvaten zijn.

Wat doe je als iemand in shock is?

Hoe te handelen bij een slachtoffer met een shock? – Na het constateren van een shocktoestand alarmeer je zo snel mogelijk hulpdiensten en geef je door dat het om een shock gaat. Het is in dit geval letterlijk van levensbelang dat de hulpdiensten snel ter plekke zijn.

 1. Je kunt als BHV-er heel veel, maar helaas kun je niet eigenhandig de shock opheffen.
 2. Jij kunt wel zorgen dat de situatie van het slachtoffer zo stabiel mogelijk blijft: • Stel het slachtoffer gerust.
 3. Zorg dat het slachtoffer gaat liggen.
 4. Stelp het bloed bij ernstig bloedverlies.
 5. Voorkom afkoeling met een (isolatie)deken.

• Maak het lichaam NOOIT warmer: warmte zorgt voor vaatverwijding, waardoor de bloeddruk nog verder terugloopt. • Houd de luchtweg vrij en leg het slachtoffer in de stabiele zijligging. Geef NOOIT iets te eten of te drinken. Bij shock neemt het lichaam vocht niet meer op en er is gevaar voor verslikking en braken.

Hoe lang duurt een shock?

Shock Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018 Shock is een direct levensbedreigend letsel waarbij de druk in de bloedvaten te laag is om de belangrijkste lichaamsfuncties in stand te houden. Er is een gebrek aan rondpompend volume (bloed) waardoor er te weinig zuurstof bij het hart, de hersenen en andere belangrijke organen in de buik komt.

 • Hierdoor sterven cellen snel af.
 • De klassiek geneeskundige definitie van shock is: Shock is een discrepantie tussen het vaatvolume en de vaatinhoud.
 • Shock heeft een onbekende ontwikkelsnelheid.
 • Het verloop kan minuten of uren duren.
 • Er is wel een duidelijk lijn in de fases die een slachtoffer met shock doorloopt.

Een eerstehulpverlener (EHBO’er) kan wegens het ontbreken van kennis en medicijnen niets doen om de shock op te heffen maar er zijn wel handelingen om de ontwikkelingen van de shock te vertragen.

Hoe ziet iemand in shock eruit?

Hoe kan je shock herkennen? – Bij shock ziet iemand er vaak slecht uit en maakt hij de indruk dat hij ziek is. Hij heeft vaak een bleke, grauwe en vale huidskleur en bleke nagelbedden. Iemand met shock voelt zich ellendig, onrustig en slap. Ook voelt hij zich vaak koud, klam en kan hij dorstig zijn. Hevige rug- en buikpijn horen ook bij de symptomen van shock.

Kun je iemand uit een shock halen?

Wat moet je doen –

 1. Let op gevaar.
 2. Laat het slachtoffer liggen in de positie waarin je hem vindt. Spreek het slachtoffer aan. Probeer er achter te komen wat er is gebeurd en wat het slachtofer mankeert.
 3. Stelp uitwendig bloedverlies. Doe dit door druk op de wond. Aan inwendig bloedverlies kan de eerstehulpverlener (EHBO’er) niks doen.
 4. Vermoed je shock? Bel 1-1-2 en meldt duidelijk dat je shock vermoedt. Shock kan alleen door professionele hulpverlening verholpen worden. Wacht niet tot de symptomen van shock erger worden of allemaal zichtbaar zijn.
 5. Leg het slachtoffer in de shock positie als hij dit wil. Meestal kiest het slachtoffer zelf al de meest prettige houding. Laat dit toe.
 6. Behandel andere letsels volgens de gewone richtlijnen
 7. Bescherm het slachtoffer tegen de kou maar dek hem ook niet te warm toe. Maak knellende kleding los.
 8. Blijf de vitale functies (ABC) controleren tot de ambulance er is.
 9. Laat het slachtoffer niet alleen. Steun en geruststellen is op dit moment heel belangrijk.
See also:  Wie Viel Kostet Ein Ice?

Wat is geen goede handeling bij shock?

Wat is geen goede handeling bij shock? Let op gevaar. Laat het slachtoffer liggen in de positie waarin je hem vindt. Stelp uitwendig bloedverlies.

Wat gebeurt er als het slachtoffer in shock raakt?

Wat stel je vast? – Het slachtoffer kan meerdere van deze onderstaande symptomen vertonen, die niet allemaal tegelijkertijd aanwezig zijn:

Het slachtoffer heeft een ernstige bloeding,Het slachtoffer wordt suf, verward, voelt zich onwel en is duizelig wanneer hij wil rechtstaan. Het flauwtegevoel gaat niet over als het slachtoffer neerligt.Het slachtoffer wordt bleek, begint te zweten en te rillen, hij klaagt over koude (koud zweet). Handen en voeten kunnen koud aanvoelen.Het slachtoffer is misselijk en kan braakneigingen hebben.De ademhaling van het slachtoffer wordt oppervlakkig en versnelt.Het slachtoffer verliest na verloop van tijd het bewustzijn,

Welke 3 symptomen wijze op shock?

Symptomen van shock –

Bleke, koude, klamme/zweterige huid. Bij sommige vormen van distributieve shock wordt de huid hoogrood in plaats van bleek. Ingevallen gezicht, spitse neus. Misselijk/ziek gevoel, zieke indruk. Dorst. Krachteloos. Snelle hartslag en oppervlakkige ademhaling en geeuwen. Onrustig, angstig. Suf/verminderd bewustzijn. Bewusteloosheid. Pijn op de borst (hart krijgt niet genoeg zuurstof).

Mocht je twijfelen bel dan de hulpdiensten. Overleg met de meldkamer en laat een ambulance komen. Het te laat reageren op shock kan onomkeerbare schade of de dood van het slachtoffer betekenen.

Waarom benen omhoog bij shock?

Direct handelen – Bij anafylaxie moet direct gehandeld worden (altijd eerst handelen, dan pas 1-1-2 bellen):

Leg de benen omhoog. Het bloed stroomt dan beter terug naar het hart.Dien adrenaline toe, met de epi-pen of auto-pen. Bij twijfel is het beter om wel adrenaline te geven. Adrenaline vernauwt de bloedvaten, zodat de bloeddruk weer toeneemt. Daarnaast ontspant het de spieren van keel en longen, waardoor het makkelijker wordt om adem te halen. Bij anafylaxie geldt: twijfel niet. Hoe eerder adrenaline, hoe beter.Geef een antihistaminicum. Dit is een middel tegen allergie, in de vorm van een drankje, smelttablet of tablet.Geef Salbutamol (pufje). Dit verwijdt de luchtwegen direct. Omdat het om een ernstige benauwdheid gaat, moet de Salbutamol worden toegediend als dosis-aerosol op een voorzetkamer.Bel 1-1-2. Wanneer de ademhaling bedreigd is, kan zuurstof nodig zijn. De ambulance-verpleegkundige kan zuurstof toedienen.

Is een shock erg?

Een shock is een levensbedreigende situatie. Als je in shock bent, is namelijk je bloeddruk te laag om je lichaam van voldoende bloed en zuurstof te voorzien. Er zijn verschillende vormen van shock, waaronder: Hypovolemische shock.

Hoe kom je in een shock?

Indeling shock naar oorzaak Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018 Shock kunnen we indelen naar oorzaak en ernst. Voor de EHBO kan de verdeling maar oorzaak wat duidelijkheid bieden. Hieronder zie je de verschillende soorten shock zoals hypovolemische en anafylactische.

Cardiale shock Bij cardiale shock is er geen probleem met het volume maar pompt het hart niet goed meer. Door de verminderde pompfunctie wordt ook niet genoeg bloed verplaatst. Cardiale shock treed op bij bijvoorbeeld: hartinfarct, hartspierontsteking of bij ernstige hartritmestoornissen zoals slechte werking van hartkleppen of ritmestoornissen. Distributieve shock Distributieve shock wordt veroorzaakt door een verkeerde verdeling (distributie) van bloed. De bloedvaten gaan te veel openstaan waardoor de bloeddruk daalt. Hierdoor kan het bloed niet goed meer rondgepompt worden. Distributieve shock is een verzamelnaam voor de volgende vormen van shock:

See also:  Waar Is Het Warm In Oktober?

Anafylactische shock Anafylactische shock wordt veroorzaakt door een allergische reactie bij bijvoorbeeld pinda- of bijen-allergie. Het afweersysteem zorgt ervoor dat vocht uit het bloed in de weefsels gaat zitten. Een slachtoffer met een anafylactische shock krijgt een opgezet gezicht in plaats van een ingevallen gezicht en de huid wordt rood ipv bleek. Neurogene shock Neurogene shock treedt op bij ruggenmerg- of hersenletsel. Haarvaten gaan openstaan en de bloeddruk daalt. Hierdoor kan niet genoeg bloed verplaatst worden. Septische shock Septische shock ontstaat door infecties in het lichaam. Bij een infectie worden de bacteriën of virussen in het lichaam gedood. De schadelijke stoffen die hierbij vrij komen kunnen shock veroorzaken. Toxische shock Toxische shock wordt veroorzaakt door vergiftiging. De shock ontstaat door problemen met de vochtverdeling, beïnvloeding van het hart of vernauwen, verwijden of lek raken van bloedvaten.

Hypovolemische shock Hypovolemische shock wordt veroorzaakt door een tekort aan volume in de bloedvaten. Dit kan gebeuren door ernstige inwendige of uitwendige bloedingen, brandwonden en andere manieren van groot vochtverlies (diarree, braken en zweten). Hemorragische shock Dit ontstaat door groot bloedverlies. Obstructieve shock Obstructive shock wordt veroorzaakt door het blokkeren van een van de grote bloedvaten van of naar het hart (obstructie). Dit kan door een bloedstolsel of door het afknellen van een bloedvat.

: Indeling shock naar oorzaak

Waarom daalt de bloeddruk bij shock?

Hypovolemische shocktoestand – Oorzaken van deze vorm van shocktoestand zijn bijvoorbeeld fors bloedverlies, veel vochtverlies of uitdroging. Je lichaamscellen krijgen niet voldoende zuurstof doordat je minder bloed (volume) in je bloedbaan hebt. Hierdoor ontstaat een te lage bloeddruk.

Waarom vocht toedienen bij shock?

Wat doen intensivisten om een patiënt uit shock te halen? – “De eerste interventie die gedaan wordt is bijna altijd het toedienen van vocht. In het geval van septische shock gaat dit vaak over liters vocht die in korte tijd toegediend worden. Als dat onvoldoende effectief is, worden medicijnen gebruikt om de vaten te vernauwen zodat de bloeddruk weer stijgt.

Dit alles moet gepaard gaan met een verbetering van de doorbloeding van de verschillende organen. Gebeurt dit niet, dan neemt de kans op schade en overlijden sterk toe.” Bij septische shock is er sprake van een ondervulling van de bloedvaten en een sterk verlaagde bloeddruk. Het is een acute levensbedreigende situatie waarbij vitale functies dreigen uit te vallen door een tekortschietende aanvoer van bloed.

Hierdoor kunnen organen niet goed functioneren en kan er weefselschade optreden. Septische shock wordt meestal veroorzaakt door een infectie. De reactie van het lichaam op deze infectie is zo uit de hand gelopen dat de bloedvaten uitzetten en er ondervulling optreedt. Wat Is Een Shock Beeld: Grand Foulard

Wat gebeurt er bij een septische shock?

Als door een afweerreactie op een ziekteverwekker schade aan weefsel of organen ontstaat dan noemen we dat sepsis. Ziekteverwekkers kunnen bacteriën, schimmels, virussen of parasieten zijn. Een ander woord voor sepsis is bloedvergiftiging. De meeste ontstekingen verlopen goed.

 • Een patiënt is dan een tijdje ziek, maar wordt wel weer beter.
 • Soms zelfs zonder behandeling.
 • Sepsis is een levensbedreigende ziekte.
 • Snel behandelen is nodig om de kans te verkleinen dat iemand overlijdt of blijvende schade overhoudt aan organen en weefsel.
 • Sommige mensen krijgen een lage bloeddruk en een hoge hartslag door sepsis.

Dit heet een septische shock. Die ontstaat doordat door de sepsis de bloedvaten uitzetten. Hierdoor daalt de bloeddruk sterk. Er stroomt dan te weinig bloed met zuurstof naar de weefsels en organen, die daardoor beschadigd kunnen raken. Het lichaam reageert hierop door het hart sneller te laten kloppen.

Sepsis kan er ook voor zorgen dat het bloed stolt. Er ontstaan dan heel veel kleine bloedstolseltjes in kleine bloedvaatjes. Hierdoor stroomt er te weinig bloed door delen van weefsels en organen. Dat kan weefsels en organen beschadigen. Als de sepsis lang duurt raakt het afweersysteem uitgeput. De kans dat u er dan nog een ziekte bij krijgt wordt dan groter.

Deze ziekte wordt dan meestal veroorzaakt door schimmels.

See also:  Wie Funktioniert Schrittzähler?

Wat te doen bij shock verpleegkundige?

Advies –

 1. Arts waarschuwen! Tenzij er beleidsafspraken zijn gemaakt (palliatieve zorg). Meteen afspreken met arts of ambulance gebeld moet worden en wie dit doet!
 2. Cliënt laten liggen bij voorkeur met het hoofd zo laag mogelijk (bloedvoorziening hersenen ondersteunen dus voeten eind bed omhoog).
 3. Dek cliënt toe met een deken om warmte bij zich te kunnen houden.
 4. Blijf tegen cliënt praten om bewustzijn te stimuleren.
 5. Indien cliënt bewustzijn verliest in stabiele zijligging leggen.
 6. Bij verslechtering alle controles herhalen.
 7. Wacht tot hulp aanwezig is (ambulance en/of arts).

Klinische kenmerken shock en hypovolemische shock

 • snelle hartslag (kan uitblijven bij gebruik medicatie met effect op hartfrequentie)
 • snelle ademhaling
 • bleke huidskleur gelaat /vingers)
 • hoge bloeddruk
 • angst/verwardheid (vermindering circulatie van de hersenen)
 • hypothermie (klamme, koele huid)
 • bewustzijnsverlies

Anafylactische shock

 • huiduitslag (medicatie/voedingsmiddelen)
 • zwelling van de huid (insectenbeet)
 • zwelling lippen/mond
 • kenmerken shock
 • Septische shock
 • start met rode warme huid en koude rillingen
 • daarna kenmerken shock

null

Welke 2 soorten shock kennen we?

Er zijn verschillende vormen: hypovolemische shock, cardiogene shock, obstructieve shock en distributieve shock. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld bloedverlies, hartfalen of problemen met de bloedvaten zijn. Symptomen kunnen onder andere overmatig zweten, een snelle ademhaling en rillen zijn.

Hoe herken je cardiogene shock?

Hoe herken je cardiogene shock symptomen? – Cardiogene shock wordt meestal veroorzaakt door een hartaanval. Je herkent het dus ook aan dezelfde symptomen. Je kan pijn op de borst voelen die lang aanhoudt. Ook kan het een gevoel van druk of een branderig gevoel op de borst zijn.

Het kan zelfs aanvoelen alsof je brandend maagzuur hebt, alleen blijft de pijn hangen. Je linkerarm kan pijn doen en het ademen wordt zwaarder. Daarnaast kan je ineens gaan zweten. Slachtoffers voelen zich vaak licht in het hoofd, voelen zich slap of worden ineens angstig. Daarnaast wordt en hartslag sneller of onregelmatig.

Uiteindelijk kan het slachtoffer bleek worden, verward raken of flauwvallen.

Wat te doen bij shock verpleegkundige?

Advies –

 1. Arts waarschuwen! Tenzij er beleidsafspraken zijn gemaakt (palliatieve zorg). Meteen afspreken met arts of ambulance gebeld moet worden en wie dit doet!
 2. Cliënt laten liggen bij voorkeur met het hoofd zo laag mogelijk (bloedvoorziening hersenen ondersteunen dus voeten eind bed omhoog).
 3. Dek cliënt toe met een deken om warmte bij zich te kunnen houden.
 4. Blijf tegen cliënt praten om bewustzijn te stimuleren.
 5. Indien cliënt bewustzijn verliest in stabiele zijligging leggen.
 6. Bij verslechtering alle controles herhalen.
 7. Wacht tot hulp aanwezig is (ambulance en/of arts).

Klinische kenmerken shock en hypovolemische shock

 • snelle hartslag (kan uitblijven bij gebruik medicatie met effect op hartfrequentie)
 • snelle ademhaling
 • bleke huidskleur gelaat /vingers)
 • hoge bloeddruk
 • angst/verwardheid (vermindering circulatie van de hersenen)
 • hypothermie (klamme, koele huid)
 • bewustzijnsverlies

Anafylactische shock

 • huiduitslag (medicatie/voedingsmiddelen)
 • zwelling van de huid (insectenbeet)
 • zwelling lippen/mond
 • kenmerken shock
 • Septische shock
 • start met rode warme huid en koude rillingen
 • daarna kenmerken shock

null