Saxenda Hvor Stort VGttab?

Saxenda Hvor Stort VGttab
ECO — Seks måneders behandling af overvægtige med slankemidlet Saxenda i kombination med diæt og motion førte til et gennemsnitligt vægttab på 8,1 kilo. — Det viser resultaterne af et real world-studie i Canada med deltagelse af 311 overvægtige, hvoraf 167 fik Saxenda i seks måneder.

 1. Behandling med Saxenda (liraglutid) skal stoppes efter 12 uger, hvis patienten ikke har tabt mindst fem procent af deres indledende kropsvægt.
 2. Resultaterne af studiet er netop blevet præsenteret på den europæiske fedmekongres, ECO 2018 i Wien, Østrig.
 3. Deltagerne havde et gennemsnitligt BMI på 40,7 og en vægt på 114,8 kg ved starten.

Efter seks måneder opnåede patienter, der blev behandlet med Saxenda som supplement til kost og motion, et vægttab på 7,1 procent.63,4 procent tabte over fem procent og 35,2 procent tabte over 10 procent af deres kropsvægt. «Fedme er en kronisk og multifaktorial sygdom, der kræver en række behandlingsmuligheder for at hjælpe folk med at opnå og opretholde vægttab,» siger dr.

Sean Wharton fra Wharton Medical Clinic, Toronto, og chefforsker på undersøgelsen. «Vægttab på fem til 10 procent kan have betydelige helbredsfordele, herunder at reducere risikoen for at udvikle hjertekar-sygdom og type 2-diabetes.» Det viste sig da også i studiet, hvor personer, der blev behandlet med Saxenda i mindst seks måneder, oplevede forbedringer af kardiometaboliske risikofaktorer som blodsukkeret og det systoliske blodtryk.

«Det er dejligt at se real-world beviser for Saxenda, der viser, at folk oplever fordelene ved Saxenda set i kliniske forsøg,» siger Mads Krogsgaard Thomsen, vicedirektør og chefforsker i Novo Nordisk. «Saxenda er en vigtig behandlingsmulighed for personer med fedme og afspejler vores engagement i at reducere virkningen af ​​fedme og forbedre helbredet hos mennesker, der lever med sygdommen.» Saxenda blev generelt godt tolereret, idet gastrointestinale bivirkninger er de hyppigst rapporterede bivirkninger.

Hvor effektiv er Saxenda?

Saxenda har vist sig at være effektivt til at nedsætte legemsvægten i fem hovedundersøgelser, som omfattede over 5 800 meget overvægtige eller overvægtige patienter og varede op til 56 uger. Saxenda blev her sammenlignet med virkningsløs behandling (placebo).

Er Saxenda godkendt til vægttab?

Aktuelt GLP1-analogerne hitter, men årsager til overvægt bliver ikke løst ved medicinsk behandling, mener DSAM. Omvendt siger professor, at de pæne kardiovaskulære tal og reduceret dødelighed betyder, at behandling på baggrund af årtiers forskning er vejen frem. Endokrinologernes formand er positiv over for behandlingen, men der er nogle hager. Illustration: Colourbox Beskrivelsen »en rivende udvikling« dækker ikke rigtigt, når vi taler om medicinsk behandling til vægttab. Der er snarere tale om et gennembrud i hele forståelsen af medicinsk behandling af svær overvægt. Historier om et vægttab på 15 procent af patientens kropsvægt på lidt over et år, pæne kardiovaskulære tal, minimering af diabetessymptomer og -risiko flyder rundt, og det har flere patienter tilsyneladende fået øjnene op for.

 1. Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at salget af præparaterne Ozempic/Rybelsus er steget i primærsektoren i alle fem regioner i de seneste år.
 2. Begge lægemidler er glukagonlignende peptid (GLP)-1-analoger, indeholder semaglutid og giver øget mæthedsfornemmelse.
 3. I hele 2019 fik knap 58.000 personer et præparat med semaglutid.

I de to første kvartaler af 2022 alene er tallet oppe på 120.000. Præparaterne er ikke indregistreret til behandling af overvægt, men til diabetes, og tallene siger ikke noget om lægernes indikation for at udskrive præparaterne. Men de praktiserende læger oplever en stigende efterspørgsel.

 • Novo Nordisk har også lanceret et semaglutidpræparat målrettet vægttab, Wegovy, som er på vej til det danske marked med en dosis på 2,4 mg, som giver op til 18 procent vægttab til personer med et BMI på over 27 kg/m 2,
 • Men allerede nu bliver Ozempic/Rybelsus med et mindre indhold af semaglutid altså brugt til vægttab foruden bl.a.

Saxenda, som er godkendt til vægttab og indeholder liraglutid. Også salget af Saxenda er steget i de senere år, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Private lægeklinikker med speciale i medicinsk vægttab tilbyder både vejledning i diæt og GLP1-analoger til deres patienter.

Hvor længe skal man være på Saxenda?

Saxenda bør seponeres efter 12 ugers behandling med en dosis på 3,0 mg/dag, hvis patienten ikke har tabt mindst 5% af den initiale legemsvægt. legemsvægt over 60 kg.

Kan man tage for meget Saxenda?

Hvis du har brugt for meget Saxenda®, skal du straks kontakte din læge eller skadestuen. Tag pakningen med. Du har muligvis brug for medicinsk behandling. Der kan opstå følgende bivirkninger: kvalme opkastning lavt blodsukker (hypoglykæmi).

Hvorfor taber jeg mig ikke på Saxenda?

Faktaboks: — Saxenda® er et lægemiddel til at opnå vægttab. Det indeholder det aktive stof liraglutid, der svarer til det naturligt forekommende hormon, GLP-1, som frigøres fra tarmen efter et måltid. Saxenda® virker ved at påvirke receptorer i hjernen, der styrer appetitten, så du føler dig mere mæt og mindre sulten.

et BMI * på 30 eller højere (svær overvægt) eller et BMI * på mellem 27 og 30 (overvægt) og helbredsproblemer på grund af overvægt, fx sukkersyge, højt blodtryk, unormalt højt indhold af fedt i blodet eller åndedræts-problemer under søvn, kaldet ‘obstruktiv søvnapnø’.

Saxenda® gives som en injektion under huden (subkutan injektion). De bedste steder er foran på maveskindet, foran på låret eller i overarmen. Behandlingen starter med en lav dosis, som gradvist øges i løbet af de første fem ugers behandling. Startdosis er 0,6 mg én gang dagligt i mindst én uge.

Dosis øges med 0,6 mg hver uge, indtil man er nået op på den anbefalede dosis på 3,0 mg én gang dagligt. Man må kun fortsætte med at bruge Saxenda®, hvis man efter 12 uger med en dosis på 3 mg per dag har tabt mindst 5 % af den kropsvægt, man havde ved starten af behandlingen. * BMI (Body Mass Index) er et mål for din vægt i forhold til din højde.

: Minus er lig med plus

Hvad koster Saxenda om måneden?

Saxenda

Pris:
Pris pr. pakning 2538,75 kr.
Pris pr. enhed 169,25 kr.
Pris pr. defineret døgndosis 42,31 kr.
Apotekets indkøbspris 1882,02 kr.

Kan man få Saxenda uden recept?

Svar: Saxenda er en receptpligtig medicin, så du kan ikke få det i håndkøb.

Kan man få tilskud til Saxenda?

Saxenda injektionsvæske (med indhold af liraglutid i styrken 6 mg/ml) får ikke ge- nerelt klausuleret tilskud.

See also:  Hvor Kan Man Se Nordlyset?

Hvad er forskellen på Saxenda og Ozempic?

Sygeliggør normaltilstand — Ifølge Bolette Friderichsen er det også vigtigt, at vi som samfund overvejer, hvilket signal det sender, at man med denne behandling gør overvægtige mennesker til kroniske patienter. Særligt med tanke på, at over 52 procent af den danske befolkning er overvægtige.

Jeg ville være ked af at gøre en tilstand, der er normal, til en kronisk sygdom, fordi nu er der et præparat og et marked og nogen, der står til at få en indtægt på det, siger Bolette Friderichsen, der også frygter, at udbredelsen af Wegovy og Ozempic kan føre til øget stigmatisering af overvægtige personer.

— Vi har et samfund, hvor vi ser skævt til dem, der er overvægtige, og det vil blive værre, hvis det bliver set som en kronisk sygdom, siger Bolette Friderichsen. Hun understreger desuden, at overvægt er et komplekst problem forårsaget af en række fysiske og psykiske mekanismer i kroppen, og som altså ikke kan «løses» med en indsprøjtning.

Der findes tre slags medicin, der er på det danske marked, og som bliver brugt som slankemiddel. Det drejer sig om Saxenda, Ozempic og Wegovy. Saxenda og Wegovy bliver udelukkende brugt som medicinsk behandling mod fedme, mens Ozempic er diabetesmedicin. Til gengæld har Ozempic og Wegovy det samme indholdsstof. Man stikker sig typisk med medicinen en gang om ugen. Ved Ozempic stikker man sig med et milligram, mens ved Wegovy er det 2,4 milligram. Alle tre slags medicin skal købes på recept. Medicinalvirksomheden Eli Lilly arbejder også på at udvikle selskabets eget fedmemedicin ved navn tirzepatid. Det forventes at komme på markedet i slutningen af 2023 eller i begyndelsen af 2024.

Kilder: Steno Diabetes Center Copenhagen og Medwatch.

Hvad er forskellen på Wegovy og Saxenda?

Hvad er forskellen på Saxenda® og Wegovy®? Saxenda® og Wegovy® er begge lægemidler til medicinsk vægttab. De er begge udviklet af Novo Nordisk men indeholder forskellige aktive stoffer: Mens Wegovy® indeholder semaglutid, er det aktive stof i Saxenda® liraglutid.

Hvad er forskellen på Victoza og Saxenda?

Victoza, Saxenda, Ozempic og Wegovy — I videoen herover er det lægemidlerne Victoza, Saxenda, Ozempic og Wegovy, der bliver gennemgået. Derfor først lidt facts:

GLP-1 er et naturligt hormon, der sænker blodsukkeret og hæmmer appetitten. Det udskilles fra tarmen men virker kun i relativt kort tid efter et måltid. Liraglutid er et kunstigt lægemiddel, der ligner GLP-1: Samme virkning men meget mere stabilt. Semaglutid er et andet kunstigt lægemiddel, der ligner GLP-1: Mere virksomt og længerevirkende end Liraglutid.

Både Liraglutid og Semaglutid er lægemidler, der er virksomme mod type 2-diabetes. Men i kliniske forsøg, hvor overvægtige deltog, viste de sig også at føre til vægttab. De virker på den måde, at de sænker appetitten, så man spiser mindre – altså indtager færre kalorier. Og som vi ved, er det jo nøglen til et vægttab.

Salgsnavne for Liraglutid: Victoza til diabetes-behandling, Saxenda til behandling af overvægt – Saxenda er bare Victoza i en større dosis. Salgsnavne for Semaglutid: Ozempic til diabetes-behandling, Wegovy til behandling af overvægt – Wegovy er bare Ozempic i en større dosis.

Hvor meget kan man tabe sig på Ozempic?

Der er godt nyt til patienter med type 2-diabetes. Højdosis af lægemidlerne af typen GLP-1-analoger vil i nær fremtid gøre et stort antal personer symptomfrie for type 2-diabetes gennem et betydeligt vægttab, vurderer professor Sten Madsbad. — I hvert fald så længe de nyeste data fra STEP-programmet står til troende.

 • De nyeste resultater fra STEP-programmets fjerde studie er blandt andet blevet fremlagt på den europæiske diabeteskongres, EASD, og via pressetekster fra Novo Nordisk, og her indikerer resultaterne, hvad der ligner en revolution af den fedme- og diabetesbehandling, vi kender i dag.
 • En højdosis version (2,4 mg) af GLP-1-analogen semaglutid (i et-gram udgaven er midlet markedsført som Ozempic) giver et gennemsnitligt vægttab på op mod 17,4 procent hos svært overvægtige, der vejer omkring 100 kg, viser fase III-forsøget STEP-4.

Det er uanset, om man har type 2-diabetes eller ej. For svært overvægtige, der har type 2-diabetes med et højt BMI (Body Mass Index), vil mange ikke længere have diabetes efter sådan et vægttab, vurderer Sten Madsbad, professor og overlæge ved endokrinologisk afdeling på Hvidovre Hospital.

Hvor meget taber man sig om ugen med Wegovy?

Historien bag Wegovy — Et klinisk forsøg betalt af Novo Nordisk blev offentliggjort i New England Journal of Medicine sidste år. Det testede Ozempics aktivstof, semaglutid, men i en højere dosis. Et stof, der i store træk mindsker appetitten.2.000 patienter i 16 lande fik ugentligt indsprøjtninger under huden med semaglutid — eller et placebo-middel — i en periode over 68 uger.

Hvem må få Saxenda?

Anvendelsesområder — Til vægtkontrol som supplement til en kaloriefattig kost og øget fysisk aktivitet ved:

Start-BMI ≥ 30 kg/m² ( svær overvægt )

eller

Start-BMI 27-30 kg/m² (overvægtig) samt mindst én vægtrelateret komorbiditet, fx dysglykæmi (prædiabetes eller diabetes mellitus type 2 ), hypertension, dyslipidæmi eller obstruktiv søvnapnø.

Liraglutid bør seponeres efter 12 ugers behandling med en dosis på 3 mg daglig, hvis patienten ikke har tabt mindst 5 % af den initiale legemsvægt. Til vægttab som supplement til en sund kost og øget fysisk aktivitet ved

Svær overvægt (svarende til Start-BMI ≥ 30 kg/m² for voksne og legemsvægt > 60 kg).

Liraglutid bør seponeres efter 12 ugers behandling med en dosis på 3 mg daglig, hvis patienten ikke har tabt mindst 4 % af sin BMI eller BMI z-score. Se tabel 1 i produktresumé, Beregn BMI her: Beregning af Body Mass Index (BMI)

Hvilken medicin giver vægttab?

Måling af blodtryk — Blodtrykket angives med to tal og måles i millimeter kviksølv (mmHg). Det høje blodtryk, kaldet det systoliske, er det tryk, der opstår i pulsårerne, mens hjertet trækker sig sammen og presser blodet ud i kroppen. Det lave blodtryk, kaldet det diastoliske, er det tryk, der er i pulsårerne mellem hjerteslagene.

 • De to blodtryksmål angives som fx 120 over 80 (120/80).
 • Der findes mange forskellige blodtryksapparater på markedet, både kviksølvapparater, hvor man pumper luft i en manchet med hånden, og elektroniske apparater.
 • De elektroniske findes i to versioner til brug på overarmen eller til brug på håndleddet.
See also:  Hvor Meget Vaniljesukker Svarer Til En Vaniljestang?

Først blæses en manchet op om din overarm. Derved afklemmes blodstrømmen til underarmen. Langsomt lukkes luften ud af manchetten igen, og når blodet igen kan strømme, registreres en dunken. Lægen kan høre det i stetoskopet. Det er det systoliske tryk, som aflæses på trykmåleren.

 • Når denne lyd igen forsvinder, efter mere luft er lukket ud, aflæses det diastoliske tryk.
 • Blodtrykket er meget individuelt.
 • Et normalt blodtryk ligger omkring 120/80.
 • Forhøjet blodtryk ligger på 140/90 eller derover.
 • Blodtrykket svinger også i løbet af dagen.
 • Når du fx er aktiv, bliver ophidset eller ryger, stiger blodtrykket.

Det falder, når du slapper af. Når du får målt dit blodtryk hos lægen, kan det være forhøjet, alene fordi situationen er uvant, og du bliver lidt nervøs. Som oftest vil din læge tage dit blodtryk, men du kan også selv gøre det. Hvis der er mistanke om, at du har forhøjet blodtryk, vil lægen bede dig tage dit blodtryk hjemme.

 • Enten som enkelte hjemme-blodtryksmålinger i løbet af dagen, eller som døgn-blodtryksmåling, hvor der automatisk måles over mindst 24 timer med faste intervaller på fx hver 15.-30. minut.
 • Hvis lægen har anbefalet hjemme-blodtryksmåling, vil du forinden blive instrueret mundtligt og skriftligt i brug af apparatet.

Eventuelt vil lægen bede dig udføre en måling, mens du er i konsultationen. Læs altid blodtryksmålerens brugsvejledning. Hvis du selv skal tage dit blodtryk, anbefales det, at du anvender et apparat, som automatisk pumper manchetten op, og hvor manchetten sidder på overarmen.

Køber du et fuldautomatisk blodtryksapparat, bør du sende det til kontrol én gang årligt. Det kan sendes til producenten, som sikrer, at blodtryksapparater stadig måler korrekt. Manchetten kan ved samme lejlighed undersøges for, om den slutter tæt. Der kan være forskel på blodtrykket i højre og venstre arm.

Dit blodtryk er det højest målte blodtryk. Blodtrykket bør måles på overarmen med det højeste blodtryk. Du skal tage dit blodtryk, når du er afslappet og i hvile. Helst skal du hvile i 10 minutter, før blodtrykket måles. Undlad at ryge eller drikke kaffe lige inden målingen.

 1. Du skal sidde afslappet på en stol, eventuelt med den arm, du skal tage blodtrykket på, liggende på et bord.
 2. Det er vigtigt at bruge den rette størrelse manchet.
 3. Læs på pakningen, hvilken størrelse manchet du bør vælge.
 4. Manchetten placeres på overarmen, direkte på huden, et par centimeter over albuebøjningen med luftslangen i midten og nedad.

Manchetten må ikke stramme. En finger skal ubesværet kunne være mellem manchet og overarm. Mål blodtrykket som brugsanvisningen til dit blodtryksapparat angiver det, eller som din læge har vist dig.Tag tre målinger med nogle minutter imellem, og tag så gennemsnittet af de sidste to målinger.

Den første måling er ofte lidt højere. Du skal sidde eller ligge stille under målingen, og du må ikke tale, spise eller drikke under målingen. Da du ikke altid mærker et forhøjet blodtryk, bør du løbende få målt dit blodtryk. Er du over 50 år, bør du få målt dit blodtryk hvert år. Har du fået konstateret for højt blodtryk, bør du få det kontrolleret hvert halve år.

Hvad kan jeg selv gøre Ændringer i livsstil kan medføre vægttab og bedring af følgesygdomme til overvægt. Det kan både være at du spiser færre kalorier dagligt og er fysisk aktiv. Du kan ændre kosten, så du spiser mindre mad eller spiser mad, der indeholder færre kalorier, som frugt, grøntsager og fuldkornsprodukter.

Dette kan kombineres med, at du øger din fysiske aktivitet i det daglige. Det kan være svært at holde et vægttab. Det skyldes at hormoner, som styrer sult og mæthed, kan ændre sig, og at kroppen begynder at «spare» på energien, så den sætter din forbrænding ned. Efter et vellykket vægttab skal du fortsat spise færre kalorier end tidligere, og være mere fysisk aktiv end tidligere, hvis du skal holde dit vægttab.

Hvis du tager medicin, som øger udviklingen af overvægt, kan du tale med din læge om eventuelt at ændre din medicin.

Medicinsk behandling Der findes flere lægemidler, som kan gives som supplerende behandling af overvægt:

nedsætter din appetit og øger forbrændingen. Amfepramon kan give problemer med afhængighed og er i øvrigt ikke testet for virkning eller bivirkning over længere tid. virker appetitnedsættende. hæmmer fedtoptagelsen fra tarmen. Under behandling med orlistat skal du spise relativ fedtfattig kost, da et stort fedtindhold i maden kan give diarré. er en såkaldt GLP-1-receptor agonist, der øger følelse af mæthed, så din trang til at spise nedsættes. Semaglutid er også en GLP-1-receptor agonist, som øger følelse af mæthed. Studier har vist, at man kan opnå vægttab på 15-17 kg, mens man er i behandling med semaglutid.

Du skal altid tage midlerne som supplement til ændringer i livsstil, som primært skal være omlægning af din kost med færre kalorier og øget fysisk aktivitet. Afhængig af, hvilken medicin du tager, vil medicinen typisk give dig et ekstra vægttab på 2-5 kg.

 1. Når du holder op med at tage medicinen, ophører virkningen, og vægten vil sædvanligvis stige.
 2. Har du taget medicinen i 3 måneder uden at opnå den ønskede effekt, anbefaler man, at du ophører med medicinen.
 3. Ved svær overvægt, hvor der også er betydelige medicinske komplikationer, kan du overveje, om du kan få en operation for at opnå et større og mere blivende vægttab.

Der er dog flere uønskede virkninger (bivirkninger) ved sådanne operationer. Derfor skal man overveje fordele og ulemper ved en operation for svær overvægt i hvert enkelt tilfælde. Amfepramon virker ved at stimulere bestemte receptorer i hjernen, så der opnås en appetitregulerende effekt.

Orlistat hæmmer de enzymer, som nedbryder fedt fra vores kost. Herved hindres optagelsen af fedt fra tarmen, og fedtet udskilles i stedet uomdannet med afføringen. Sammen med medicinen er det vigtigt med en fedtfattig kost, da der ellers kan opstå «fedtdiarré».

Liraglutid og semaglutid er såkaldte GLP-1-receptor agonister, som øger følelsen af mæthed, så sulten og behovet for mad bliver mindre. Man taber i vægt, og det er især kropsfedt, man taber. De gives som injektionsbehandling en gang om ugen. GLP-1-receptor agonister anvendes også til behandling af, (Forfatter) : Overvægt

Hvad koster ny slankemedicin?

Overvægtige skal selv betale for ny slankemedicin: Uretfærdigt, siger patientforening Men hos Adipositasforeningen, som repræsenterer folk med svær overvægt, ser man det som meget problematisk, at alle pengene til slankemedicinen skal komme fra patientens egen lomme, siger foreningens formand, Per Nielsen.

På sigt håber vi på tilskud til slankemedicin, siger Per Nielsen, formand for Adipositasforeningen. — Vi ved, at dem med lave indkomster er dem, der er repræsenteret i statistikken med svær overvægt. Derfor er jeg bekymret for, om vi kommer til at lave et A- og et B-hold, hvor en del har så stramt et budget, at de slet, slet ikke kommer i nærheden af at kunne købe det.

Det bliver bakket op af, der viser, at cirka 33 procent af førtidspensionisterne har svært overvægt og dermed markant højere andel end gennemsnittet på cirka 18 procent. Desuden er der en klar sammenhæng mellem uddannelse og overvægt, så langt flere personer med svær overvægt har en kortere uddannelse end personer med en lang uddannelse.

Lægemiddelstyrelsen beslutter, om der skal gives tilskud fra regionen til medicin. Tilskuddet bliver automatisk trukket fra prisen, når du køber medicinen på apoteket. Jo mere medicin du køber, jo mere får du i tilskud. Køber du for under 1.020 kroner på et år får du intet tilskud, men køber du for over 20.091 kroner på et år får du 100 procent dækket. Det betyder, at du maksimalt vil komme til at bruge 4.320 kroner om året på medicin, hvis du er over 18 år. Regionerne bruger hvert år cirka seks milliarder kroner til medicintilskud.

Novo Nordisk har søgt om tilskud til Wegovy, fordi firmaet mener, at svær overvægt er en kronisk sygdom med følgesygdomme som diabetes og slidgigt. Derfor er svær overvægt også et problem for samfundet, som derfor vil have gavn af at give svært overvægtige tilskud, så flere får det.

 • Troels Munk Jensen, medicinsk direktør i Novo Nordisk, erkender, at et tilskud dermed vil betyde øget omsætning til Novo Nordisk, men uden et tilskud vil det give en skævvridning af de overvægtige,
 • Det vil betyde øget ulighed, fordi en gruppe vil have råd til at betale for medicinen til en kronisk sygdom, mens andre ikke vil have råd.

Hvis det er så vigtigt for Novo Nordisk at bekæmpe ulighed, kunne I jo bare sætte prisen ned. Hvorfor gør I ikke det? — Vi har prissat lægemidlet, så det står mål med den effekt, som lægemiddel har. I Storbritannien har i år anbefalet Wegovy til behandling af svær overvægt hos voksne og dermed er Wegovy tilskudsberettiget – med det forbehold, at den endelige godkendelse først kan gives, når Wegovy er på markedet, og prisen er kendt.

Wegovy er godkendt til brug til voksne med et BMI over 30 eller et BMI over 27 med vægtrelaterede sygdomme som eks. diabetes. Wegovy fås som penne, som patienten selv sprøjter ind under huden i eksempelvis maven en gang om ugen. Lægemidlet fås kun på recept. Det aktive stof i Wegovy, semaglutid, virker på samme måde som et naturligt hormon i kroppen, der blandt andet øger mæthedsfornemmelse. Studier har vist, at Wegovy kan få overvægtige til at tabe sig op til 17 procent efter cirka et år. De hyppigste bivirkninger ved Wegovy er hovedpine, kvalme og opkastning, diarré, forstoppelse og mavesmerter. Opstartsprisen er ifølge Novo Nordisk 47 kroner om dagen eller godt 17.000 kroner om året og kan stige til 85 kroner om dagen eller cirka 31.000 kroner om året.

Kilde:

: Overvægtige skal selv betale for ny slankemedicin: Uretfærdigt, siger patientforening

Hvad er forskellen på Ozempic og Saxenda?

Sygeliggør normaltilstand — Ifølge Bolette Friderichsen er det også vigtigt, at vi som samfund overvejer, hvilket signal det sender, at man med denne behandling gør overvægtige mennesker til kroniske patienter. Særligt med tanke på, at over 52 procent af den danske befolkning er overvægtige.

— Jeg ville være ked af at gøre en tilstand, der er normal, til en kronisk sygdom, fordi nu er der et præparat og et marked og nogen, der står til at få en indtægt på det, siger Bolette Friderichsen, der også frygter, at udbredelsen af Wegovy og Ozempic kan føre til øget stigmatisering af overvægtige personer.

— Vi har et samfund, hvor vi ser skævt til dem, der er overvægtige, og det vil blive værre, hvis det bliver set som en kronisk sygdom, siger Bolette Friderichsen. Hun understreger desuden, at overvægt er et komplekst problem forårsaget af en række fysiske og psykiske mekanismer i kroppen, og som altså ikke kan «løses» med en indsprøjtning.

Der findes tre slags medicin, der er på det danske marked, og som bliver brugt som slankemiddel. Det drejer sig om Saxenda, Ozempic og Wegovy. Saxenda og Wegovy bliver udelukkende brugt som medicinsk behandling mod fedme, mens Ozempic er diabetesmedicin. Til gengæld har Ozempic og Wegovy det samme indholdsstof. Man stikker sig typisk med medicinen en gang om ugen. Ved Ozempic stikker man sig med et milligram, mens ved Wegovy er det 2,4 milligram. Alle tre slags medicin skal købes på recept. Medicinalvirksomheden Eli Lilly arbejder også på at udvikle selskabets eget fedmemedicin ved navn tirzepatid. Det forventes at komme på markedet i slutningen af 2023 eller i begyndelsen af 2024.

Kilder: Steno Diabetes Center Copenhagen og Medwatch.

Hvad er bedst Saxenda eller Wegovy?

De er begge udviklet af Novo Nordisk men indeholder forskellige aktive stoffer: Mens Wegovy® indeholder semaglutid, er det aktive stof i Saxenda® liraglutid. De to stoffer minder om hinanden og virker på samme måde ved at regulere appetitten, men studier viser, at semaglutid er mere effektivt.

Kan man få Saxenda uden recept?

Svar: Saxenda er en receptpligtig medicin, så du kan ikke få det i håndkøb.

Hvad er forskellen på Victoza og Saxenda?

Victoza og Saxenda indeholder samme stof, Liraglutid, med hvor Victoza anvendes i doser på 1,2 eller 1,8 mg., giver Saxenda i en dosis på 3,0 mg. Det faktum, at patienterne har en tendens til at få højere puls, bør dog undersøges nærmere, mente eksperterne.