Hvor Sidder GaldeblRe?

Hvor Sidder GaldeblRe
Galdeblæren er et pæreformet organ, som befinder sig under leveren i højre side i øvre del af maven. Den er forbundet med leveren og tolvfingertarmen gennem små kanaler, galdegangene. Galdeblæren lagrer galde, som produceres i leveren. Galden er flydende og hjælper kroppen til at fordøje fed mad.

Kan man mærke sin galdeblære?

Betændelse i galdeblæren Man er ved galdeblærebetændelse typisk meget forpint, og det gør voldsomt ondt, hvis man trykker på maven under højre ribbenskant. Ved galdeblærebetændelse er risikoen for sten i galdegangen ca.15 %, hvorfor der også her kan forekomme gulfarvning af huden.

Er betændelse i galdeblæren farligt?

Hvordan forløber sygdommen? – Galdeblærebetændelse varer normalt omkring 1 uge. I de fleste tilfælde er det ikke farligt, og det fører kun sjældent til komplikationer. Men det kan blive alvorligt, og du kan udvikle blodforgiftning med bakterier, få en byld i galdeblæren, eller der kan gå hul på galdeblæren.

Kan galdesten påvirke leveren?

Forløb: Galdesten

Aktivitet / hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Definition Ved galdestenssygdom forståes en tilstand, hvor en galdesten, som forlader galdeblæren, kiler sig fast i galdevejene (på vej mod tyndtarmen) og giver anledning til smerter og afløbshindring fra leveren.
Skade/ symptomer, som får personen til at søge læge Smerter i maven, typisk højre side, eventuelt med udstråling til ryggen. Kvalme og opkastninger er et hyppigt ledsagende symptom. Afføring bliver lysere (i nogle tilfælde helt hvid, kitfarvet), og urinen bliver mørk (porterfarvet). Nogle kan få gulsot ved fremskreden galdestenssygdom.
Klinisk diagnose Diagnogsen stilles ud fra de typiske symptomer. Blodprøverne viser påvirkede levertal, ofte med en stigning af bilirubin, som udskilles gennem galden. Galdesten kan også påvises med ultralydsscanning i 85 procent af tilfældene eller alternativt med MR-scanning.
Henvisning/ visitation og brev til patienten Patienten henvises i reglen til ambulant/ subakut vurdering på organkirurgisk afdeling. Kun i tilfælde med mistanke om infektion i galdeblæren (feber og påvirkede infektions- parametre) vil akut vurdering komme på tale. Patienten indkaldes til forundersøgelse fra ambulatoriet.
Der vil i tiden frem mod operation kunne behandles med NSAID-præparater (gigt-medicin), som lindrer smerterne og letter passagen af galdestenen.
Modtagelse Ved ankomst i ambulatoriet laves almindelig klinisk undersøgelse, og det vurderes, om der er behov for yderligere undersøgelser end dem, der foreligger fra henvisende læge. Det kunne eventuelt være en kikkert- undersøgelse eller yderligere scanninger, der kan hjælpe med at fastslå diagnosen.
Hvis undersøgelserne viser, at der er behov for operation, arrangeres narkosetilsyn (bedøvelse), og der aftales operationsdato. Hvis der opereres, vil der være tilsyn fra narkoseafdelingen inden operationen, og senest på operationsdagen.
Modtagelse til operation Patienten modtages, får påsat armbånd med CPR-nummer og køres til operationsstuen.
Operation Operation foretages (hvis muligt) primært som kikkertoperation (laparoskopi), hvor operationen foretages gennem en række små huller i bugvæggen. Dette er en skånsom operationsmetode, som gør, at patienten hurtigere kommer sig. Hvis ikke en kikkertoperation er mulig, eller der opstår problemer, vælger man en traditionel operation. Dette medfører et betydeligt længere restitutionsforløb for patienten.
Ved operationen er formålet at fjerne galdeblæren og dermed mindske risikoen for, at der dannes nye sten, som kan kile sig fast i galdegangene og skabe smerter. Man kan leve som hidtil efter fjernelse af galdeblæren.
Opfølgning Patienten skal have foretaget sårkontrol og kontrol af blodprøver i tiden efter operation. Dette kan foregå i ambulatoriet på sygehuset eller hos egen læge.
Cirka 15 procent af dem som opereres for galdesten vil alligevel opleve at kunne få anfald med typiske galdestens- smerter.
Livsstils- justeringer Galdestensanfald fremprovokeres i særdeleshed ved indtagelse af fedt. Ved at omlægge kosten og gøre den mere fedtfattig vil man kunne mindske antallet af anfald.
Brugte forkortelser
Endoskopisk Undersøgelser foretaget med en flexibel slange, påmonteret et kamera. I dette tilfælde føres slangen via munden ned i maven, og til den første del af tyndtarmen, hvor galdevejene udmunder.
Laparoskopi Kikkertoperation
NSAID Non Steroid Anti Inflammatorisk Drug. Også kaldet gigtmedicin. Nedsætter den lokale irritation, hvor galdestenen sidder fast og virker dermed smertestillende. Afslapper muskulaturen i galdegangene, så disse udvides og dermed letter passagen af stenen.

ul> Kilder: Patientforløb i Region Sjælland: ( nofollow),Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus,

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af ( nofollow), Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt ( nofollow),

Hvor sidder smerter i leveren?

Symptomer på leverkræft – Kræftens Bekæmpelse Symptomerne på leverkræft kan være vage i begyndelsen, og mange mærker dem slet ikke. Vægttab eller træthed kan være nogle af de første symptomer. Man kan også få smerter, som mærkes i højre side under mellemgulvet.

  • Gulsot kan også være et symptom på leverkræft.
  • Leveren kan stadig fungere, selv om en stor del af den er ødelagt.
  • Symptomerne på leverkræft kommer derfor ofte snigende, men kan i nogle tilfælde være ganske pludselige.
  • Det første symptom kan være, at man kan mærke leveren opadtil i maven.
  • Vægttab, træthed og kvalme er de hyppigste symptomer, og i sjældnere tilfælde får man feber eller bliver gul i huden.

Det hedder gulsot eller icterus på latin. Har du en mistanke om, at du har kræft, skal du kontakte din læge og blive undersøgt nærmere. Symptomerne behøver ikke at være tegn på kræft, men du bør alligevel tage dem alvorligt. De kan være tegn på, at du er ved at udvikle en kræftsygdom. Hvor Sidder GaldeblRe Her på cancer.dk får du gratis viden om kræft. Viden som du ikke kan finde på dansk andre steder på nettet. Siderne bliver til takket være danskernes private støtte. Kun tre procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer nemlig fra det offentlige. Sidst ændret:18.01.2023 Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde. Del dine tanker og erfaringer i gruppen “Leverkræft” på Cancerforum. Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning. Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv? : Symptomer på leverkræft – Kræftens Bekæmpelse

Er det farligt at få fjernet galdeblæren?

Risici og bivirkninger – Det er normalt, at der er ømhed og lette smerter efter en operation. Efter alle operationer kan der opstå betændelse eller blødning, eventuelt som en blødning inde i kroppen. I sjældne tilfælde kan en indre blødning udvikle sig livstruende, hvis den ikke opdages og behandles i tide.

Kan man kaste en galdesten op?

Hvis man har gentagne galdestensanfald eller komplikationer i form af gulsot eller galdeblærebetændelse, kan det være nødvendigt at fjerne sten og galdeblære ved en operation. Galdesten bliver hovedsagligt dannet i galdeblæren og er fra få millimeter til flere centimeter store. Galdesten i galdeblæren kan give voldsomme smerter. Mange oplever også at have kvalme og kaste op, og i nogle tilfælde opstår der betændelse i galdeblæren.

Kan galdesten ses på røntgen?

Undersøgelse for galdesten Dette foretages enten ved: Ultralydsscanning via et gastroskop (endoskopisk ultralydsscanning) MRCP (magnet-scanning af galdegangen) Røntgenundersøgelse af galdegangen under galdestensoperationen.

Kan man leve uden galdeblæren?

Bivirkninger ved at leve uden galdeblære – Du kan sagtens leve uden din galdeblære. At få fjernet galdeblæren betyder nemlig ikke, at din lever stopper med at producere galde for at fordøje maden. Nu løber det bare direkte ud i tarmen og ikke kun, når du spiser.

  • Når galdeblæren er fjernet, forsvinder symptomerne på galdesten i langt de fleste tilfælde.
  • Til gengæld kan der være sjældne bivirkninger ved at leve uden en galdeblære.
  • Der kan blandt andet opstå diarré den første tid efter fjernelsen af galdeblæren, og nogle kan opleve, at afføringen på sigt bliver lidt løsere end før operationen.

Men livet uden galdeblære er oftest helt uden ulemper, og du kan spise normalt straks efter operationen.

Kan galdeblæren sprænge?

Sune afvist af vagtlægen: Havde betændt galdeblære Tag noget smertestillende, mavesmerter dør man jo ikke af. Sådan lød beskeden fra vagtlægen til Sune Lund, da han den 10. marts sent om aftenen kontaktede lægevagten efter at have oplevet stærke mavesmerter.

– Jeg sagde, jeg havde utroligt stærke mavesmerter, og at jeg gerne ville have besøg, for jeg er kørestolsbruger og har ikke så nemt ved at komme derind. Men han sagde, at mavesmerter ikke var så voldsomt, så han synes, jeg skulle tage noget smertestillende og lægge mig til at sove igen, fortæller Sune Lund.

Herefter går Sune Lund i seng, men kan ikke falde i søvn på grund af smerterne. Over midnat bliver smerterne så voldsomme for den 28-årige pædagogiske assistent, at han igen kontakter vagtlægen. Men også denne gang bliver han afvist, – Han kunne godt høre, jeg var frustreret og ked af det, men han sagde, jeg ikke kunne få besøg.

Han kunne ikke forsvare at tage ud og kigge på mavesmerter for det døde man jo ikke af, siger Sune Lund. Heller ikke tredje eller fjerde gang Sune Lund ringede til vagtlægen lykkedes det ham at få vagtlægen til at komme ud, dog fik han udskrevet medicin mod forstoppelse, som han selv skulle hente på døgnapoteket.

Først tidligt næste morgen, da hans kone ringer til lægevagten, som i mellemtiden er skiftet ud, lykkes det at få et hjemmebesøg. – Han kommer ud og trykker mig et par gange på maven, og siger så, at det kunne være mange ting, men en ting er sikkert, og det er, at jeg skal indlægges, og det blev jeg så heldigvis, fortæller Sune Lund.

Dagen efter konstaterer hospitalslægerne, at Sune Lund har en betændt galdeblærer, og samme aften får Sune Lund fjernet sin galdeblære en under operation. En betændt galdeblære kan i yderste konsekvens ende med at sprænge og dermed blive livstruende for patienten. Derfor er Sune Lund meget utilfreds med den behandling han fik, og han er overbevist om, at ordningen, hvor lægerne bliver bedre betalt for at klare en patient over telefonen end ved at tage ud til patienten, har været medvirkende til lægens afslag,

– Det er irriterende, at man har forskellige på honorarer, og det må være det, der gør, at man prøver at afvise så mange som muligt i telefonen. Jeg kan godt forstå, de tænker på honoraret, men som patient er det frygteligt og afskyeligt, at man skal være genstand for kassetænkning, siger Sune Lund.

Han mener dog, at lægen burde have handlet anderledes på trods af de forskellige honorarer. – Jeg har svært ved at forstå, at man efter fire opkald stadig kan afvise og sige, at mavesmerter dør man ikke af, jeg føler mig egentlig latterliggjort ved ikke at blive taget alvorligt efter fjerde opkald, siger Sune Lund.

Han overvejer lige nu, om han skal klage over behandlingen fra vagtlægen. Har du gode eller dårlige erfaringer hos lægevagten – så kontakt vores journalister på sagen på mail [email protected] : Sune afvist af vagtlægen: Havde betændt galdeblære

Kan galdesten påvirke levertal?

Forløb: Galdesten

Aktivitet / hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Definition Ved galdestenssygdom forståes en tilstand, hvor en galdesten, som forlader galdeblæren, kiler sig fast i galdevejene (på vej mod tyndtarmen) og giver anledning til smerter og afløbshindring fra leveren.
Skade/ symptomer, som får personen til at søge læge Smerter i maven, typisk højre side, eventuelt med udstråling til ryggen. Kvalme og opkastninger er et hyppigt ledsagende symptom. Afføring bliver lysere (i nogle tilfælde helt hvid, kitfarvet), og urinen bliver mørk (porterfarvet). Nogle kan få gulsot ved fremskreden galdestenssygdom.
Klinisk diagnose Diagnogsen stilles ud fra de typiske symptomer. Blodprøverne viser påvirkede levertal, ofte med en stigning af bilirubin, som udskilles gennem galden. Galdesten kan også påvises med ultralydsscanning i 85 procent af tilfældene eller alternativt med MR-scanning.
Henvisning/ visitation og brev til patienten Patienten henvises i reglen til ambulant/ subakut vurdering på organkirurgisk afdeling. Kun i tilfælde med mistanke om infektion i galdeblæren (feber og påvirkede infektions- parametre) vil akut vurdering komme på tale. Patienten indkaldes til forundersøgelse fra ambulatoriet.
Der vil i tiden frem mod operation kunne behandles med NSAID-præparater (gigt-medicin), som lindrer smerterne og letter passagen af galdestenen.
Modtagelse Ved ankomst i ambulatoriet laves almindelig klinisk undersøgelse, og det vurderes, om der er behov for yderligere undersøgelser end dem, der foreligger fra henvisende læge. Det kunne eventuelt være en kikkert- undersøgelse eller yderligere scanninger, der kan hjælpe med at fastslå diagnosen.
Hvis undersøgelserne viser, at der er behov for operation, arrangeres narkosetilsyn (bedøvelse), og der aftales operationsdato. Hvis der opereres, vil der være tilsyn fra narkoseafdelingen inden operationen, og senest på operationsdagen.
Modtagelse til operation Patienten modtages, får påsat armbånd med CPR-nummer og køres til operationsstuen.
Operation Operation foretages (hvis muligt) primært som kikkertoperation (laparoskopi), hvor operationen foretages gennem en række små huller i bugvæggen. Dette er en skånsom operationsmetode, som gør, at patienten hurtigere kommer sig. Hvis ikke en kikkertoperation er mulig, eller der opstår problemer, vælger man en traditionel operation. Dette medfører et betydeligt længere restitutionsforløb for patienten.
Ved operationen er formålet at fjerne galdeblæren og dermed mindske risikoen for, at der dannes nye sten, som kan kile sig fast i galdegangene og skabe smerter. Man kan leve som hidtil efter fjernelse af galdeblæren.
Opfølgning Patienten skal have foretaget sårkontrol og kontrol af blodprøver i tiden efter operation. Dette kan foregå i ambulatoriet på sygehuset eller hos egen læge.
Cirka 15 procent af dem som opereres for galdesten vil alligevel opleve at kunne få anfald med typiske galdestens- smerter.
Livsstils- justeringer Galdestensanfald fremprovokeres i særdeleshed ved indtagelse af fedt. Ved at omlægge kosten og gøre den mere fedtfattig vil man kunne mindske antallet af anfald.
Brugte forkortelser
Endoskopisk Undersøgelser foretaget med en flexibel slange, påmonteret et kamera. I dette tilfælde føres slangen via munden ned i maven, og til den første del af tyndtarmen, hvor galdevejene udmunder.
Laparoskopi Kikkertoperation
NSAID Non Steroid Anti Inflammatorisk Drug. Også kaldet gigtmedicin. Nedsætter den lokale irritation, hvor galdestenen sidder fast og virker dermed smertestillende. Afslapper muskulaturen i galdegangene, så disse udvides og dermed letter passagen af stenen.

ul> Kilder: Patientforløb i Region Sjælland: ( nofollow),Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus,

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af ( nofollow), Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt ( nofollow),