Hvor Meget M.Man Tjene På Su?

Hvor Meget M.Man Tjene På Su
Hvor meget du må tjene? — De regler er lavet fordi de fleste studier har en normeret arbejdstid på 30 timer om ugen. Det vil sige at SU regner med, at din primære indkomst er det beløb du modtager månedligt af dem. Derfor er der en grænse for, hvor meget du må tjene udover din månedlige SU.

Hvor meget må man tjene når man er på SU?

Hvor meget må man tjene ved siden af SU? — En af de generelle betingelser for at være berettiget til SU er, at du ikke tjener for meget ved siden af din SU. Beløbet du kan tjene ved siden af din SU, hedder ‘fribeløb’. Hvis du tjener mere end dit fribeløb, skal du betale noget af din SU tilbage.

Det er dit eget ansvar at holde øje med, at du ikke tjener for meget. Dit fribeløb bliver udregnet på årsbasis (januar-december). Det betyder, at du én måned gerne må tjene mere end dit månedlige fribeløb, så længe du på årsbasis ikke tjener mere end dit sammenlagte fribeløb. Dit månedlige fribeløb afhænger af, om du læser på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Satserne for fribeløb i 2023 er:

Hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse, må du maks tjene 13.573 kr. om måneden før skat Hvis du er i gang med en videregående uddannelse, må du maks tjene 18.412 kr. om måneden før skat

Bemærk, at der gælder andre satser for fribeløb, hvis du modtager handicaptillæg eller har børn under 18 år. Når du starter og slutter på en uddannelse, bliver din indkomst og dit fribeløb kun opgjort i de måneder, hvor du er indskrevet på uddannelsen.

See also:  Hvor Kan Man Se Super Bowl 2022?

Kan man have SU og løn på hovedkort?

Bikort — Dit bikort bruges kun, hvis du har flere udbetalere (fx en arbejdsgiver og SU). Du kan bruge bikortet flere steder. På dit bikort står der, hvor mange procent du bliver trukket i skat. Der står ikke noget om fradrag på bikortet, da hele dit fradrag bliver brugt på hovedkortet.

  1. Skattestyrelsen opretter automatisk et frikort til dig det år, du fylder 15 år.
  2. Hvis du er under 15 år og skal bruge et frikort, er første skridt at bestille enten en TastSelv-kode eller oprette et MitID, så du derefter kan logge på TastSelv.
  3. Du kan følge denne guide til, hvordan du opretter et frikort og skriver din forventede indtægt for i år på forskudsopgørelsen:

Når dit frikort er blevet dannet, skal du ikke gøre mere. Du kan se det som nogle tal øverst på din forskudsopgørelse. Hvis du er forælder og vil hjælpe dit barn, skal barnet selv logge på med sin TastSelv-kode eller sit NemID/MitID. Alle, der er tilmeldt Folkeregistret og er over 15 år, får automatisk et skattekort.

Din arbejdsgiver henter dit skattekort digitalt direkte hos Skattestyrelsen. Hvis du flytter til Danmark, anbefaler vi, at du ringer til Skattestyrelsen på 72 22 28 92, efter du er flyttet og har tilmeldt dig på Folkeregisteret. Så laver Skattestyrelsen et skattekort til dig. Du skal vide, hvor meget du skal tjene, og hvilke andre indkomster og fradrag du regner med at få.

Det kan ske, at din arbejdsgiver eller andre (SU, pensionsselskab) kommer til at bruge et forkert skattekort. Du skal selv gøre din arbejdsgiver eller udbetaler opmærksom på fejlen og få dem til at hente det rigtige skattekort digitalt hos Skattestyrelsen.

Fortæl arbejdsgiveren, om det er frikortet, hovedkortet eller bikortet, de skal bruge. Du kan ikke selv ændre, hvilken udbetaler der bruger hvilket skattekort. Når din arbejdsgiver eller udbetaler har hentet det nye digitale skattekort, kan de regulere dit skattetræk og lønudbetaling. Hvis du har betalt for meget i skat, får du pengene tilbage, når året er gået.

I TastSelv kan du se, om en udbetaler bruger dit frikort, hovedkort eller bikort. Det gør du ved at logge på TastSelv. Dernæst skal du klikke på Søg i indkomstoplysninger, Du må kun bruge dit hovedkort ét sted. Hvis du har flere arbejdsgivere, skal dine øvrige arbejdsgivere anvende dit bikort i stedet for.

  1. Det gælder også andre parter, der udbetaler penge til dig, fx pensionsselskab, a-kasse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
  2. Du skal selv fortælle dine arbejdsgivere eller udbetalere, om de skal bruge dit frikort, hovedkort eller bikort.
  3. Hvis hovedkortet bliver brugt to steder, bliver dit samlede skattefradrag for stort, og du kommer derfor til at betale for lidt i skat i løbet af året.
See also:  Hvor Varmt Er Vandet?

Det betyder, at du bliver opkrævet en restskat, når din samlede skat beregnes på din årsopgørelse. : Skattekort, bikort og frikort

Hvorfor skal jeg betale 55% i skat?

Dette afsnit handler om de tilfælde, hvor den indeholdelsespligtige ikke har modtaget et skattekort, bikort eller frikort. Der skal indeholdes 55 % af den udbetalte eller godskrevne A-indkomst uden fradrag, hvis den indeholdelsespligtige hverken har modtaget skattekort, bikort eller frikort. Se KSL § 48, stk.8,

Hvor meget må man tjene ved siden af sin elevløn?

Hvis du er fritaget for at betale kontingent i a-kassen og modtager elevløn, må du som regel ikke have en indtægt ved siden af elevlønnen. Dette er dog midlertidigt ændret i perioden 01.01.22 — 31.12.23. Loftet for din indtægt forhøjes i denne periode for lærlinge og elever, der modtager elevløn, samt elever i skolepraktik.

Du må derfor i 2022 og 2023 tjene op til det maksimale niveau for dagpenge, imens du er fritaget for a-kassekontingent. Ændringen giver dig mulighed for at tage ekstra arbejde, uden at du skal efterbetale kontingentet for et helt år, så længe indkomsten er under indkomstloftet (19.728 kr. pr. måned i 2023).

Vi tjekker, om din fritagelse for kontingent har været berettiget, når fritagelsesperioden udløber.

Hvor meget får man i SU før skat?

Satsen er 6.397 kr. pr. måned før skat i 2022, når du er 20 år eller derover og udeboende.