Hvor Mange Uger Er Der P En MåNed?

Hvor Mange Uger Er Der P En MåNed
Der er i gennemsnit 4,33 uger på en måned, hvorfor en standardmåned har 160,33 timer.

Hvor mange arbejdsdage er der i gennemsnit på en måned?

Arbejdstid om måneden 2022

Måned Arbejdsdage Lør & Søn.
november 22 8
december 21 9
Samlet årlig arbejdstid 253 105
Gennemsnit / måned 21 8.75

Hvordan regner jeg Normtid ud?

19.2.4.1. Fuldtid — Tjenestemænd har ved fuldtidsbeskæftigelse en arbejdsuge på gennemsnitlig 37 timer. Den ansatte skal i normperioden præstere et antal arbejdstimer svarende til antallet af arbejdsdage gange 7,4 timer. De 7,4 timer svarer til det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr.

 • Arbejdsdag ved en arbejdsuge på 5 dage.
 • Det er uden betydning for beregningen, hvordan den ansattes arbejdstid rent faktisk er fordelt på de enkelte dage og uger.
 • Antallet af arbejdsdage beregnes som antallet af kalenderdage fratrukket fridage og eventuelle søgnehelligdage, dvs.
 • Helligdage, der falder på andre ugedage end søndag, jf.

eksemplet nedenfor. Helligdage er nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, juledag og 2. juledag.1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke helligdage. Desuden fratrækkes eventuelle dage, hvor den ansatte har tjenestefrihed uden løn.

 • Eksempel 1 Normperiode: 1 måned (april 2012) Kalenderdage: 30 Fridage (lørdage og søndage/fridage efter arbejdstidsaftalens § 15): 9 Søgnehelligdage (skærtorsdag, langfredag og 2.
 • Påskedag): 3 Arbejdsdage: 30 – 12 (periodens fridage + 3 søgnehelligdage) = 18 Fuldtid: 18 x 7,4 timer = 133,2 timer.
 • Ved fridage forstås for ansatte med almindelig dagarbejdstid periodens lørdage og søndage og for andre ansatte fridage i henhold til aftalens § 15.

Søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri, fratrækkes ikke ved beregningen, jf. aftalens § 15, stk.1. Det betyder, at en ansat, der fx altid har fri om fredagen, ikke får en ekstra fridag i anledning af langfredag, jf.

Nedenstående eksempel. Eksempel 2 Arbejdstiden er placeret mandag til torsdag, således at den ansatte altid har fri om fredagen. Normperiode: 1 måned (april 2012) Kalenderdage: 30 Fridage (lørdage og søndage/fridage efter aftalens § 15): 9 Søgnehelligdage (bortset fra fredage, dvs. skærtorsdag og 2. påskedag): 2 Arbejdsdage: 30 – 11 (periodens fridage + 2 søgnehelligdage) = 19 Fuldtid: 19 x 7,4 timer = 140,6 timer.

Den normale arbejdstid for en periode skal ikke ændres, selv om en eller flere af periodens fridage efterfølgende inddrages. Det hænger sammen med, at arbejdet på fridagen ikke indgår i den almindelige arbejdstidsopgørelse, men godtgøres særskilt, jf.

Hvor mange uger arbejder man på et år?

Danskernes arbejdstimer har igennem årerne været et tema i den politiske debat. Tilbage i 2010 lancerede Socialdemokraterne og SF et udspil om, at danskerne skulle bruge 12 minutter mere hver uge på arbejdet for at imødekomme de økonomiske udfordringer og et stigende antal ældre, som allerede var tydelige dengang.

Nogle år tidligere var Lars Løkke Rasmussen ude med et lignende forslag, da han som finansminister så det som et alternativ til Arbejdsmarkedskommissionens forslag om, at dagpengeperioden skulle forkortes og efterlønnen forringes. Men udviklingen har sidenhen kun været modsat. På bare 20 år er den ugentlige arbejdstid faldet med 1,5 time, da vi i gennemsnit arbejdede 30,7 timer pr.

uge i 2021 mod 32,3 i 2000. Når man altså tager højde for ferie og feriedage og derfor regner ud fra, at vi i gennemsnit arbejder 44 uger om året. Faldet udgør på årsbasis 70 timer, da vi er gået fra 1.421 timer til 1.351 timer om året i perioden. Det viser en ny analyse fra Momentum foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Når den tid danskerne bruger på at arbejde bliver mindre, kan det få en afgørende negativ indvirkning på fremtidens vækstmuligheder og velfærd, fastslår Nina Smith, professor i økonomi ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. »Det er en kæmpe udfordring for vores samfund, at folk ønsker sig kortere arbejdstid.

Især er det et problem for et land som Danmark, hvor man er så afhængig af at skulle finansiere en stor offentlig sektor,« siger Nina Smith og uddyber. »Vi har indgået en velfærdskontrakt med hinanden om, at vi arbejder og betaler skat, men så har vi til gengæld en offentlig sektor, der tager sig af os, når vi bliver syge og gamle og sørger for, at vi får en uddannelse m.v.

Hvis arbejdstiden falder, rammes den offentlige sektor dobbelt. Ikke nok med, at det bliver dyrere at producere en times velfærd, når der er færre hænder. Grundlaget for beskatning bliver også mindre, jo mere fritid vi vælger, hvilket betyder færre indtægter til det offentlige og dermed dårligere service.« Professor i økonomi, Torben M.

 • Andersen, er Nina Smiths kollega på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet.
 • Han finder også udviklingen bekymrende.
 • »Når den enkelte vælger at arbejde mindre, hvilket man er helt i sin gode ret til – betyder det færre skatteindtægter.
 • Men samtidig ændrer man ikke sine krav til, hvad det offentlige skal kunne levere.

Det er et paradoks, som de færreste har blik for,« siger han. Med et regnestykke viser Nina Smith, hvor stor en betydning arbejdstiden har for vækstregnskabet. »I de seneste 40 år har den årlige realvækst i Danmark samlet set været cirka 1,5 procent.2 procent af væksten kan forklares med, at vi bliver dygtigere og mere effektive, får ny viden og at uddannelsesniveauet hæves. En pointe der også går igen i Momentums analyse, hvor man har set på, hvad der har drevet væksten i BNP i perioden 2000-2021. Væksten var i perioden på 30 procent, hvoraf 10,6 procent kan tilskrives en øget beskæftigelse, mens faldet i arbejdstid trak i den forkerte retning med et minus på 7,8 procent.

Hvor mange arbejdsdage uger er der på et år?

Vores kalendersystem regner som udgangspunkt med 52 uger på et år, det tager det faktisk 52,17746 uger at komme helevejen rundt om solen 1 hel gang. Kort sagt, når helligdage falder bedst, har du 219 arbejdsdage. Ellers varier antal arbejdsdage på et år fra 219 dage til 225 dage.

Hvor meget tjener man på 30 timer?

Din nye løn bliver ofte reduceret forholdsmæssigt i forhold til din lavere arbejdstid. Hvis du tjener 37.000 kroner om måneden og går ned på 30 timer, skal du derfor fremover have 30.000 kroner om måneden.

Hvor meget ferie har man på 32 timer?

Er du ansat med ferie med løn? — Hvis du plejer at få løn, når du holder ferie, kan du ikke se dine feriepenge på borger.dk, mens du er ansat. Du skal kontakte din arbejdsgiver, hvis du har spørgsmål om dine feriepenge. Hvis du stopper i dit arbejde, kan du se dine feriepenge på borger.dk., efter du er stoppet.

Du kan se dine feriepenge på borger.dk ca.3 hverdage efter den måned, hvor du fratrådte. Hvis du ikke kan se dine feriepenge på borger.dk, skal du kontakte din arbejdsgiver. Du skal have 12,5 pct. i feriepenge af din samlede skattepligtige lønindkomst, som ikke er fradragsberettiget. Det er fx timeløn, faste tillæg og overarbejdsbetaling.

Løn under sygdom eller barsel tæller også som løn. Du skal også have feriepenge for personalegoder. Dette er fx fri bil, fri telefon eller kost og logi. Værdien bliver beregnet på grundlag af takster, som Skatterådet fastsætter. Du skal også have feriepenge for dit eget bidrag til:

pensionsordninger, hvor bidrag eller præmier er skattefrie aldersopsparing aldersforsikring arbejdsmarkedsbidrag medarbejderinvesteringer.

Du skal ikke have feriepenge af diæter, andre omkostninger i forbindelse med arbejdet, feriepenge, løn under ferie eller ferietillæg. Som lønmodtager optjener du ret til at holde ferie med betaling fra din arbejdsgiver. For hver måned du er ansat, optjener du 2,08 dages ferie.

Du optjener derfor 25 feriedage, hvis du er ansat et helt år. Du optjener 2,08 feriedage pr. måned du er ansat, uanset om du arbejder på fuld tid, nedsat tid, eller arbejder få dage om ugen. Hvis du arbejder få dage om ugen, skal de arbejdsfri dage indgå i opgørelsen af feriedagene, når du holder ferien.

Eksempel hvis du arbejder få dage om ugen: Hvis du har optjent 25 feriedage og arbejder 3 dage om ugen, er hele din ferie afholdt, når du har brugt 15 arbejdsdage og 10 arbejdsfri dage.

Er ens pause betalt?

Løn i pauser — Som udgangspunkt har medarbejdere ikke ret til løn i pauserne. Medarbejderen har derfor heller ikke pligt til at stå til rådighed i sine pauser og kan forlade arbejdspladsen, hvis man ønsker det. Hvis arbejdsgiveren ønsker at medarbejderen skal stå til rådighed, så skal vedkommende have løn for pausen.

Hvis man arbejder 30 timer om ugen?

Kunne du for den samme løn tænke dig at arbejde fire dage om ugen i stedet for fem eller mere? Sådan lyder det besnærende spørgsmål på et samtalekort, der bliver vendt ved et mødebord hos virksomheden Workz i midten af København. Workz arbejder blandt andet med forandringsledelse og har i lokaler med udsigt til Kongens Have inviteret til symposium med titlen «Leadership in the flexible workplace». Det balancerede liv Indtast din e-mail adresse Ved opskrivning accepterer jeg at modtage særtilbud fra Kristeligt Dagblad på brev, telefon eller e-mail (jeg kan nemt afmelde mig igen). Cirka 25 nysgerrige tilhørere er dukket op og kommer fra virksomheder som Novo Nordisk, Deloitte og Erhvervsministeriet, fremgår det af deltagerlisten.

See also:  Hvor Lang Tid Smitter Corona?

Langt størstedelen er kvinder. Og de nikker bekræftende til samtalekortet. En firedages arbejdsuge med 30 arbejdstimer i alt synes attraktiv. «I hvert fald hvis det ikke ender med, at de timer, vi så er på arbejde, bliver vanvittigt stressede,» påpeger en deltager. «I fremtiden kan vi blive ‘resultat-managers’ og ikke ‘tids-managers», siger dagens vært fra Workz, Rebecca Harvey, i sin velkomst.

Det handler altså ikke om, hvor længe vi arbejder, men om de resultater, vi skaber, når vi arbejder. Firedages arbejdsuge, det fleksible arbejdsliv, 30-timers arbejdsuge. Ny tendens har mange navne og i forskellige afskygninger begynder den at brede sig til virksomheder og arbejdsmarkeder verden over.

Esbjerg Kommune vil arbejde for at indføre en firedages arbejdsuge for op mod 600 administrative medarbejdere – med inspiration fra Odsherred Kommune, hvor 300 ansatte siden september sidste år har arbejdet fire dage om ugen frem for fem for til gengæld at kunne tilbyde borgerne længere åbningstider i kommunen.

Den danske design- og innovationsvirksomhed Kirk, Hatch & Bloom har indført 30-timers arbejdsuge for deres ni ansatte for at sikre både kvalitet og kreativitet. «Vi tror på, at en 30-timers arbejdsuge er mere motiverende i forhold til at tænke kreativt og være effektiv,» har administrerende direktør Michael Keissner udtalt til dagbladet Børsen.

Finlands nyvalgte socialdemokratiske statsminister Sanna Marin har erklæret, at en kortere arbejdsuge – for eksempel på fire dage eller arbejdsdage af seks timer mod de nuværende otte – er hendes mål, «fordi vi som mennesker har behov for at bruge mere tid familie, venner, hobbyer og på andre aspekter af livet».

Microsoft i Japan testede firedages arbejdsuge i hele august 2019 og gav alle medarbejdere fri uden at gå ned i løn – og produktiviteten steg med 40 procent. Den tyske virksomhedsleder og iværksætter Lasse Rheingans fik inter-national opmærksomhed, da Wall Street Journal beskrev, hvordan han havde indrettet arbejdslivet for sine 16 fuldtidsansatte, som kun tilbringer fem timer om dagen på kontoret.

 1. Når de er gået hjem klokken 13 forventes de ikke at arbejde igen før næste morgen klokken 8.
 2. I arbejdstiden tjekker de kun mail to gange, og unødig smalltalk er forbudt.
 3. Og sådan spirer eksemplerne frem.
 4. Det mest kendte danske eksempel på at indføre firedages arbejdsuge er det digitale bureau IIH Nordic med direktør Henrik Stenmann i spidsen.

Han er en af dagens hovedtalere og præsenterer sig som «tidsevangelist og familiemenneske» og som tilhænger af det velkendte mantra «work smarter, not harder». Hans virksomhed med 50 ansatte påbegyndte i 2014 en gennemgribende forvandling, som blandt andet kom til at betyde bedre tal på bundlinjen og op til 50 ekstra fridage om året til den enkelte medarbejder.

Egentlig var den firedages arbejdsuge mest noget, han fandt på for sjov, men ved nærmere eftertanke gik det op for ham, at idéen faktisk var god – både for bundlinjen og for arbejdsglæden. «Jeg talte med mine kolleger om det hamsterhjul, som vi alle følte, vi sad lidt fast i, og om, hvad der ville ske, hvis vi kunne nedbringe arbejdstiden.

Hvis vi kunne finde en fremtidig måde at arbejde på, der kunne give mere kvalitet og meningsfuldhed i livet. Hvorfor sidde til endnu et langt arbejdsmøde, når du i stedet kunne være sammen med familie eller venner?». Han henviser til undersøgelser, der viser, hvad folk fortryder mest i deres liv.

Andenpladsen lyder: «Jeg ville ønske, at jeg ikke havde arbejdet så meget.» «Som firma håber vi ikke på, at vores ansatte siger det. Vi må fundamentalt ændre på, hvordan vi tænker om at arbejde,» siger Henrik Stenmann. Som erklæret tilhænger af ny teknologi og digitale værktøjer var det naturligt for ham at gå den vej.

På kort tid implementerede han 40 store ændringer i virksomheden med yderligere 180 på tegnebrættet. Det var retrospektivt for mange ændringer på én gang, men på længere sigt har det ændret arbejdskulturen. «Medarbejderne er blevet mere produktive godt hjulpet på vej af ny teknologi.

 1. Derfor handler det især om at minimere antallet af afbrydelser i løbet af arbejdsdagen.
 2. Det vil sige færre mails, kortere møder og mere effektiv arbejdstid.
 3. Hvis du bliver forstyrret i dit arbejde, tager det 23 minutter at komme tilbage i et ordentligt arbejdsflow.» En del af forandringen har derfor handlet om at lave en praksis for, hvordan man bedst håndterer e-mails og regnearket Excel for eksempel, og hvordan man arbejder i flow efter den såkaldte Pomodoro-metode med 25 minutters fordybelse ad gangen.

«Der findes tusindvis af værktøjer, der kan hjælpe dig i arbejdsdagen, men hvad angår e-mail regner vi bare med, at alle ved, hvordan man bruger den mest optimalt, men det gør folk ikke. I en virksomhed med 50 ansatte vil der være 50 forskellige måder at håndtere mails på, hvoraf mange af dem ikke er særligt hensigtsmæssige.» Dette og mange andre hjælpemidler har resulteret i en effektiv udnyttelse af arbejdstiden, som altså har forbedret bundlinjen markant.

 1. En del medarbejdere var dog ikke indstillede på den nye arbejdsform og for to år siden udskiftede han hele sit ledelsesteam.
 2. Lederne ønskede ikke at ændre sig, og så gjorde medarbejderne det heller ikke.
 3. Som Darwin siger: ‘Det er dem, der reagerer bedst for forandringer, der overlever.’ Det mener jeg også,» siger Henrik Stenmann.

Thomas Boje er professor i sociologi og arbejdsmarked på Roskilde Universitet og har forsket i balancen mellem arbejdsliv og fritid. Han kalder forsøgene med firedages arbejdsuge og fleksibel arbejdstid for «et tveægget sværd». For idéen om at få mere tid til familien og de nære relationer er «positiv og god», men der kan også være en bagside af medaljen ved at arbejde efter Pomodoro-metoder og it-effektiviserende algoritmer.

Fleksible muligheder for at tilrettelægge sin arbejdstid og arbejdsdag er som udgangspunkt en god idé. Men det er dybt problematisk, hvis man laver arbejdsregimer, hvor folk ikke kan trække vejret. Stress er ikke et ukendt fænomen. Hvis man begynder at tage pauserne og den kollegiale snak væk fra folk, hvis frokostpauserne bliver kortere og tissepauserne målt på stopur, så bliver det mere stressende at være på arbejde, og så bliver det ikke en fordel for den enkelte medarbejder, som så skal bruge dagene hjemme på at rekreere og lade op til næste store skidt,» siger han.

I Odsherred og Esbjerg Kommuner arbejder de ansatte 35 timer, men fordelt på fire dage. Med denne model frygter Thomas Boje, at det i mange familier kan ende med at kvinderne, som langt oftere end mændene går på deltid, igen kommer til at trække det korteste strå.

For selvom man har en fridag om fredagen, er der stadig børn, der skal hentes, og pasta-kødsovs, der skal laves ugens andre hverdage. «Hvis mange arbejdspladser indfører, at man arbejder 9-10 timer dagligt fire dage om ugen, så holder det ikke. Så bliver det sådan, at man har én i familien, der trækker læsset derhjemme og en anden – typisk manden – der kører med karrieren.» Og så er en firedages arbejdsuge på fuld tid jo egentlig heller ikke specielt nyskabende eller frisættende, påpeger professoren.

«Når man skal nå en hel arbejdsuge på fire dage, er det jo ikke individualismens tidsalder, men industrisamfundet, der lægger sin tunge hånd på os og udsætter os for et ekstra meget pres.» En firedages arbejdsuge med kortere dage kunne meget vel være et bud på fremtidens arbejdsmarked.

Det mener cand.merc. Lisbeth Odgaard Madsen, der er direktør i virksomheden Potential Company. Her arbejder de for at skabe løsninger på arbejdspladser, der kan forbedre balancen mellem arbejdsliv og fritid. «30 timers arbejde om ugen er et magisk tal. Det er den perfekte arbejdsmængde, fordi krop og hjerne har mulighed for at restituere.

See also:  Hvor Mange Watt Bruger En Ovn?

Undersøgelser viser, at vores marginale produktivitet falder, når vi passerer de 30 timer. Der bliver stadig arbejdet, men ikke lige så effektivt,» siger Lisbeth Odgaard Madsen. Hun kalder sig selv et klassisk eksempel på, hvordan særligt kvinder kan føle sig splittet mellem arbejde og familieliv.

 1. Da hun fik sit første barn var det svært at få arbejds- og familielivsbalancen til at gå op.
 2. Da hun fik sit andet barn, blev det umuligt.
 3. Hun ser derfor et stort potentiale i arbejdspladser, der har lyst til at sikre diversiteten på arbejdspladsen ved at tilbyde mere fleksibilitet.
 4. Fleksibiliteten kan øge produktiviteten.

Og fleksibilitet er mere end tid og timer. Det handler om at turde sætte sine medarbejdere fri og lade dem arbejde der, hvor det passer dem, og på de tidspunkter, der passer dem. Det giver også gevinst på bundlinjen,» understreger hun. Det overrasker hende ingenlunde, at det særligt er kvinder, der er mødt frem for at høre om at arbejde færre timer om ugen.

 1. Historisk set har det at kombinere arbejde og familie været et kvindedomæne.
 2. Det bekender vi os stadig til, selvom det burde være anderledes.
 3. Jeg har talt med mandlige topchefer, der praktiserer fleksibilitet i smug, men ikke gider at udbrede sig om det.» Hun erkender, at firedages arbejdsuge, teknologiske værktøjer og effektivisering af arbejdsgange ikke bare kan implementeres i alle brancher.

«Man kan ikke være pædagog i en børnehave og sige, at den næste halve time vil man altså ikke forstyrres, fordi man er i gang med en Pomodoro, det er klart. Men i andre brancher er det noget, der vil vinde meget mere frem, det er jeg sikker på,» siger Lisbeth Odgaard Madsen.

 1. Den analyse deler ph.d.
 2. I balancen mellem arbejdsliv og fritid, forfatter Camilla Kring, der er direktør for Super Navigators ApS.
 3. Hun siger: «Det er positivt, at virksomheder eksperimenterer med nye arbejdsrytmer.
 4. Og det er også på tide, for vores nuværende tidsarkitektur for det moderne samfund er fra 1919, hvor der stadig kørte hestevogne.

De fleste navigerer stadig efter 8-8-8-modellen med otte timers arbejde, otte timers fritid og otte timers søvn, selvom det i mange tilfælde ikke længere er nødvendigt. Der er både behov for og plads til mange forskellige måder at arbejde på.» Når langt de fleste arbejdspladser holder fast i 8-8-8 og også 5-2-modellen med femdages arbejde og todages weekend, så handler det primært om kultur.

 1. Det er industrisamfundets sammenligningskultur, vi skal ind at pille ved, som går på, at du skal arbejde, hvis jeg skal arbejde, og jeg skal kunne se, at du arbejder.
 2. Skal firedages arbejdsuge eller bare en langt større fleksibilitet blive en realitet på flere arbejdspladser, så kræver det kollektivets accept og en direktør, der går foran og viser, at det kan være individuelt, hvad der er den bedste arbejdsrytme,» siger Camilla Kring.

Ved et af bordene i mødelokalet hos Workz sidder Gunhild Overegseth, der er teamleder i kundeservice i Koda. Hun er 39 år og mor til to børn på fire og otte år. Hun er kommet, fordi hun personlig er nysgerrig på fænomenet – ikke fordi det er på vej til at blive en del af hendes egen arbejdsplads lige med det første.

 • Det er spændende at høre, hvordan man kan arbejde smartere og får mere ud af mindre tid.
 • Jeg ser et potentiale i at få mere ro og mere fokus ind i arbejdet.
 • Det tror jeg vil kunne gavne mange både virksomheder og medarbejdere, og mange af værktøjerne findes allerede.» Tanken om mere fritid er appellerende, erkender hun.

«Det vil give mig mere tid til at være sammen med min familie, men også lidt ekstra tid til mig selv, hvilket nogle gange er svært at finde plads til. Det kunne virkelig give et pusterum i en hektisk hverdag med mindre børn. Kan man ved at effektivisere måden at arbejde på skabe mere rum for ro? Det tror jeg mange ville være interesseret i.» Samtalekort og overtøj bliver samlet sammen ved bordene.

Hvor meget er 37 timer om ugen?

Hvordan beregnes arbejdstimer pr. måned? — Med udgangspunkt i en 37-timers arbejdsuge finder man det månedlige antal arbejdstimer ved først at gange 37 med antallet af uger på et år, altså 52. Det giver 1924 timer, som dermed er det årlige antal arbejdstimer.1924 timer er også det antal, som staten bruger i sin defintion af et såkaldt årsværk.

Hvor mange dage må du arbejde i træk?

Fridøgn. Alle har ret til et ugentligt fridøgn, som skal falde på det 7. døgn. Du må altså kun arbejde 6 døgn i træk, inden du i henhold til arbejdsmiljøloven have et fridøgn.

Hvor mange timer har en timelønnet om året?

Detaljeret beskrivelse — TIMELON=PNOVLON/PTIALT, hvor PNOVLON er Løn i november og PTIALT er Antal timer i året i novemberansættelsen. Timelønnen i ansættelsen er alene bestemt for de personer, der har lønarbejde som enten hoved- eller bibeskæftigelse i statusugen.

 1. Udgangspunktet for bestemmelsen af timelønnen i IDA er de årlige oplysningssedler til skattevæsenet indberettet af arbejdsgiveren.
 2. De indeholder bl.a.
 3. Oplysninger om løn i ansættelsen, indbetalt ATP-beløb og ansættelsesperiode, men ikke oplysning om antal eller placering af arbejdstimerne i ansættelsen.

Det vanskelige element i bestemmelsen af timelønnen har derfor været at etablere et tilstrækkeligt sikkert skøn over antallet af arbejdstimer i den enkelte ansættelse. I det følgende redegøres kort for løn- og timebegrebet, der anvendes i beregningen af den gennemsnitlige timeløn i IDA.

 1. Lønnen, der indgår i den gennemsnitlige timeløn, er det beløb, der årligt indberettes af arbejdsgiveren på oplysningssedlen til Skat. Dvs.
 2. At der indgår løn, feriegodtgørelse, løn under sygdom mv.
 3. Bidrag til pensionsordninger medregnes ikke.
 4. Timebegreb Antal timer i året i novemberansættelsen baseres på det indbetalte ATP-beløb, som det fremgår af tabel 1.

Hvis det forudsættes, at personen har været ansat gennem hele året, og at der er en proportional sammenhæng mellem antal arbejdstimer og ATP-beløb, kan en persons samlede antal arbejdstimer beregnes ud fra det normaltimetal, der findes i det enkelte år.

 • I de seneste år har arbejdstiden været 37 timer om ugen med 6 ugers ferie.
 • På årsbasis kan dette omregnes til 1.702 timer. Tabel 1.
 • Beregning af arbejdstimer per år.
 • Indbetalt ATP-beløb 1 2/3 1/3 0 Ugentlig arbejdstid 27 timer + 18 — 27 timer 9 — 18 timer 0 — 8 timer Årsnorm 1.702 timer 1.134 timer 567 timer 0 timer Maksimum antal uger Årsnorm minus antal uger med arbejdsløshed og sygedagpenge 46,0 uger 30,6 uger 15,3 uger Minimum antal uger 33,6 uger 22,4 uger 11,2 uger Denne simple beregning vil give de rigtige resultater for fuldtidsbeskæftigede, mens den giver problemer for deltidsansættelser.

Hvis en person fx i et halvt år arbejder på fuld tid, vil der blive indbetalt et halvt års ATP-beløb, og det beregnede antal arbejdstimer vil korrekt blive opgjort til 1.702 timer/2 = 851 timer. Antag dernæst, at en anden person har arbejdet på halv tid hele året, dvs.

at han har haft en ugentlig arbejdstid på 18,5 timer. I så fald vil der blive indbetalt 2/3 ATP-beløb, og antal beregnede timer vil være 1.702 timer*2/3 = 1.134 timer, hvilket klart overstiger det korrekte antal timer, der er 851 timer om året. Et andet problem ved beregningen er, at personer kan have op til, hvad der svarer til 1/4 af det normale antal arbejdstimer, men den pågældende vil som følge af den manglende indbetaling ikke få en beregnet timeløn.

I den simple beregning forudsættes således, at ATP-beløbet stammer fra en periode med fuld beskæftigelse, hvilket er en meget tvivlsom forudsætning. Endvidere er fastlæggelsen af ansættelsesperioden i løbet af året forbundet med usikkerhed, og i beregningerne anvendes derfor flere kilder til at fastlægge ansættelsesperiodens længde.

Oplysningssedlen indeholder oplysning om, hvorvidt en person har været ansat hele året, en sammenhængende periode af året eller flere perioder i året. Ansættelsesperiodens længde er oplyst for størsteparten af de beskæftigede, men oplysningerne er forbundet med stor usikkerhed. For at få et bedre skøn over ansættelsesperioden og de præsterede timer inddrages derfor også oplysninger vedr.: arbejdsløshedsgrad i året udbetalte sygedagpenge i løbet af året andre ansættelser i løbet af året heltids- /deltidsbeskæftigelse i novemberbeskæftigelsen.

Med udgangspunkt i disse oplysninger beregnes et maksimalt antal uger med beskæftigelse, idet ansættelseslængden, beregnet som årsnormen i tabel 1, reduceres med antallet af arbejdsuger, hvor personen er fuld ledig og ikke holder ferie og uger, hvor personen får udbetalt fuldt sygedagpengebeløb.

Tilsvarende beregnes et minimalt antal uger med beskæftigelse, der ved fuldtidsbeskæftigelse svarer til det indbetalte ATP-beløb jf. tabel 1. Andre ansættelsesforhold anvendes desuden til at reducere den maksimale ansættelseslængde, hvis arbejdsomfanget i disse job har været for stort i forhold til den samlede arbejdsindsats for såvel hoved- som bijob i november.

For at bestemme om personerne er ansat på fuld tid eller deltid inddrages oplysninger om forsikringskategori i a-kassen. Antallet af arbejdstimer beregnes til sidst efter følgende regler: For fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, der er fuldtidsbeskæftigede i alle uger med beskæftigelse vælges det maksimale antal arbejdstimer.

For deltidsbeskæftigede vælges gennemsnittet af det maksimale og minimale antal arbejdstimer, med mindre antallet af timer som følge af bijob er reduceret til mindre end det minimale antal arbejdstimer. I så fald sættes antal timer til det minimale antal arbejdstimer. Timelønskvalitet Der beregnes i IDA et groft skøn over kvaliteten af bestemmelsen af timelønnen vha.

den relative usikkerhed. Den beregnes som forskellen mellem den maksimale timeløn og den minimale timeløn ved et givet ATP-beløb sat i forhold til den estimerede timeløn. Denne kvalitetsindikator viser, at den gennemsnitlige timeløn er bedst for fuldtidsbeskæftigede og dårligst bestemt for personer, der arbejder på halv tid eller mindre.

 1. Den her estimerede timeløn er primært lavet for at give muligheden for sammenligninger inden for IDA om bestemmelse af timelønnen og problemerne hermed jf.
 2. Arbejdsnotat nr.31.
 3. Bestemmelse af timeløn og arbejdsomfang i IDA».
 4. Fordele og ulemper ved at anvende timelønsberegning fra IDA Lang tidsserie Fordelen ved IDA’s timeløn er først og fremmest, at den findes for en lang årrække, idet den er beregnet fra 1980 og frem.
See also:  Hvor Sidder GaldeblRe?

Rimelig overensstemmelse med lønstatistikken Set for alle ansættelsesforhold under ét er der en rimelig overensstemmelse mellem den beregnede timeløn i IDA og Danmarks Statistiks lønstatistik. For ansatte på fuld tid er der for 44 pct. af lønmodtagerne en forskel på 5 kr.

 • Eller mindre (Det økonomiske Råds sekretariat 2003).
 • Der kendes ingen kvalitetsundersøgelser på et mere detaljeret niveau.
 • Timelønnen kan ikke opdeles i delelementer En umiddelbar mangel, at timelønnen ikke kan opdeles i delkomponenter.
 • Usikker bestemmelse af præsterede antal timer Blandt manglerne er ligeledes, at timeløns-skønnet er forbundet med usikkerhed — især for personer med et lavere antal ugentlige arbejdstimer.

Endelig er timelønnen beregnet som et gennemsnit over ansættelsesperioden. Forklaring til graf og tabel Den gennemsnitlige IDA-timeløn falder mellem 1992 og 1993 pga. ændringer i ATP-reglerne. Ændringerne betyder meget større ATP-bidrag for visse grupper (deltidsansatte samt time-, uge- og 14-dagslønnede).

 • ATP-indbetalingerne anvendes som skøn for antallet af arbejdstimer i den enkelte ansættelse.
 • Hvis ATP-bidragene stiger mere end lønnen, medfører det, at timelønnen falder.
 • Det er specielt udtalt for PSTILL-grupperne 35 og 36 (primær arbejdsstilling for faglærte og ikke-faglærte arbejdere ) men også PSTILL=37 (Primær arbejdsstilling for lønmodtagere uden nærmere angivelse.) Den gennemsnitlige IDA-timeløn falder en smule mellem 2003 og 2004 og stiger igen kraftigt fra 2004 til 2005.

Faldet mellem 2003 og 2004 er der ikke umiddelbart nogen forklaring på. Stigningen fra 2004 til 2005 kan skyldes en ret stor stigning i de allerhøjeste lønbeløb fra RAS (Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik) (mellem 1 og 10 mio. kr. årligt). De relevante populationer for TIMELON kan defineres ved brug af variablen TYPE (type for ansættelsesforholdet).

For yderligere oplysninger om denne se TYPE. Opdateringer af IDA 2008-2010 — beregning af TIMELON: I forhold til tidligere beregninger af TIMELON i IDA beregnes timelønnen alene for de primære og sekundære november ansættelser. Der er anvendt samme beregningsmetode som i årene før 2008, men kilden til ATP-oplysninger er ændret fra og med 2008, hvor individoplysninger om ATP-beløb og ATP-satser fås via E-indkomstregistret.

Fra og med IDA2011 beregnes timelønnen ikke længere i IDA. Forskere kan beregne timelønnen ud fra oplysninger om oplyste timer og løn fra E-indkomstregistret. I Forskningsservice er det relevante register ‘BFL — Beskæftigelse for lønmodtagere’, hvori der pt.

findes oplysninger fra 2008-2011 (1. halvår). Ved årsskiftet vil der således være en overlapsperiode på 3 år med mulighed for både ny og gammel beregningsmetode. I det nye kildegrundlag findes konkrete oplysninger om både timer og løn fra 2008, hvilket ikke var tilfældet tidligere, hvor en lang række antagelser om arbejdstiden var en nødvendig del af beregningsgrundlaget.

Timeløn IDAN2008: Ny version af IDAN2008 — IDA ansættelser er uændret i forhold til tidligere version af IDAN2008, da oplysninger om ATP-beløb og — satser, der er brugt i beregningerne, er hentet fra den samme gl. version af RAS — Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik.

Timeløn IDAN2009: Timeløn har ikke tidligere været beregnet i IDAN2009. Er beregnet med samme metode som i 2008 med en version af ATP-beløb og ATP-satser leveret på basis af RAS2009 (kilde: E-indkomstregisteret) fra Arbejdsmarkedskontoret. Timeløn IDAN2010: Er beregnet med samme metode som i 2008 og 2009, men med ATP-beløb og ATP-satser hentet fra BFL — Beskæftigelse for Lønmodtagere (kilde: E-indkomstregisteret) i Forskningsservice.

Andre kilder vedr. Timeløn 2008-2011 (ikke IDA): F. eks. BFL — Beskæftigelse for Lønmodtagere variablerne: AJO_SMALT_LOENBELOEB Smalt lønbeløb som omfatter lønindkomst uden ATP-bidrag og personalegoder AJO_LOENTIMER Løntimer på komprimerede job.

Hvor mange hverdage er der i 2023?

Få mest muligt ud af din kalender i 2023 Der er 252 arbejdsdage i kalenderåret 2023, og det betyder, at der også er masser af ferie- og helligdage. Derfor kan du med fordel allerede nu planlægge din ferie i 2023, så du får mest muligt ud af alle dine feriedage.

Hvor mange uger er man på arbejde?

Her kan du læse om, hvordan din arbejdstid er sammensat, og hvordan arbejdstiden planlægges Arbejdstiden er som udgangspunkt ens for alle her i landet, nemlig 37 timer om ugen i 52 uger om året. Det giver en bruttoarbejdstid på 1924 timer om året – og herfra skal man trække ferie og søgnehelligdage.

 • De 37 timer skal ses som et gennemsnit pr. uge.
 • Arbejdsbyrden kan derfor godt variere fra uge til uge Arbejdstiden planlægges inden for en normperiode.
 • Normperioden er den periode, din arbejdstid planlægges og opgøres inden for.
 • Normperioden er som regel et skoleår.
 • Når normperioden er slut, skal skolens ledelse opgøre arbejdstiden for at se, om du har arbejdet mere end de 37 timer, du har fået løn for som fuldtidsansat.

Det er særligt vigtigt, hvis du har fået nye opgaver i løbet af normperioden. Det er skolens ledelse, der fastlægger normperiodens længde. Normperioden er mindst 4 uger og højest et skoleår. Din samlede arbejdstid for en normperioden = skoleåret er 1924 timer.

Ferie og søgnehelligdage Egentid Skoletid

Det tidsmæssige omfang i skoleårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09 fremgår af denne oversigt:

Bruttoarbejdstid i alt 52 uger x 37 timer 1924 timer
Ferie og søgnehelligdage 25 feriedage x 7,4 timer + 9 søgnehelligdage x 7,4 timer 251,6 timer
Nettoarbejdstid i alt 1672,4 timer
Egentid 400 timer
Skoletid 1924 timer – ferie mv.251,6 timer — egentid 400 timer 1272,4 timer

Først når arbejdstimer på feriedage og søgnehelligdage er trukket fra, kan du se, hvad den reelle nettoarbejdstid er.

Hvor mange arbejdsdage på en måned 2023?

Arbejdstid om måneden 2023

Måned Arbejdsdage Lør & Søn.
november 22 8
december 19 10
Samlet årlig arbejdstid 250 105
Gennemsnit / måned 21 8.75

Hvor mange uger om året?

FAQ om uger på et år — Hvor mange uger er der på et år? Man siger der er 52 uger på et år, men det korrekte svar er 52,177457. Hver 6. år oplever vi også at have uge 53, fordi der hvert år bliver tilføjet 0,177457 uge, og efter 6 år vil dette være en hel uge ekstra i kalenderen.

Hvor lang er en gennemsnitlig arbejdsuge?

Hvis du arbejder fuldtid på en arbejdsplads med overenskomst, vil din arbejdsuge normalt være på 37 timer. Hvis din arbejdsplads ikke har overenskomst, skal du og din arbejdsgiver aftale arbejdstiden i din kontrakt. Hvis I gør det, skal din arbejdstid overholde Arbejdsmiljøloven.

Hvor meget er en normal arbejdsuge?

Arbejdstid og overarbejde Arbejdstiden er ikke direkte fastsat i lovgivningen, hvilket betyder, at den skal fastlægges i din kontrakt eller efter kollektive overenskomster. Hos Lederne kan vi hjælpe dig med at undersøge, om din kontrakt indeholder bestemmelser om fast arbejdstid og regler for betaling af overarbejde. Regler for din arbejdstid Den normale arbejdstid er 37 timer per uge. Arbejdstiden ligger for mange fra mandag til fredag i et tidsrum fra kl.6.00-18.00. Frokostpausen er normalt på 30 minutter. For offentligt ansatte vil frokostpausen være betalt som almindelig arbejdstid, mens de fleste privatansatte selv betaler for deres frokostpause.

Du må ikke arbejde mere end gennemsnitligt 48 timer per uge i en periode på fire måneder Ansatte skal have en daglig hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for 24 timer Du har ret til et ugentligt fridøgn