Hvor Mange Panodiler M Man Tage På En Dag?

Hvor Mange Panodiler M Man Tage På En Dag
Sådan anvender du Panodil — Voksne (inkl. ældre) og børn på 12 år og derover (min.40 kg):

2 tabletter på 500 mg (i alt 1000 mg) 3-4 gange dagligt. Højst 8 tabletter (4000 mg) dagligt. I enkelte tilfælde kan 1 tablet på 500 mg 3-4 gange dagligt være tilstrækkeligt.

Doseringsinterval Der bør minimum gå 4 timer mellem hver dosering. Børn 2-11 år

Dosis afhænger af barnets vægt.Børn må få 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Dog aldrig mere end 8 tabletter (4000 mg) dagligt.Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg vil dosis maksimalt være 1500 mg i døgnet, dvs.1 tablet på 500 mg højst 3 gange dagligt.

Doseringsinterval Der bør minimum gå 6 timer mellem hver dosering.

Hvor mange timer må der gå mellem panodiler?

Voksne: 2 tabletter 3-4 gange i døgnet. Maksimal dosis er 8 tabletter i døgnet. I enkelte tilfælde er 1 tablet 3-4 gange i døgnet tilstrækkeligt. Der skal gå minimum 4 timer mellem hver indtagelse af Panodil og bør anvendes i laveste effektive dosis i kortest mulig tid.

Er kommet til at tage 4 panodiler?

Spørgsmål og svar Hvor kan jeg købe PANODIL? PANODIL er primært et håndkøbslægemiddel, hvilket betyder, at det kan sælges uden recept på apotekerne (der er dog visse PANODIL produkter, som er receptpligtige). Derudover kan du købe visse mindre pakningsstørrelser i dagligvarehandlen. PANODIL virker smertestillende og febernedsættende. Du kan anvende PANODIL mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber, f.eks. ved forkølelse og influenza. Virker PANODIL kun på hovedpine? Nej, du kan tage PANODIL mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber, f.eks. ved forkølelse og influenza. Hvor lang tid må jeg tage PANODIL? Maksimum behandlingstid uden lægens anvisning er 3 dage. Kan jeg tage for meget PANODIL? Ja. Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Vær opmærksom på, hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol, så er der risiko for overdosering. Det er derfor meget vigtigt, at du nøje læser indlægssedlen for at sikre, at du eller dit barn kun får den anbefalede dosering.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere PANODIL, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. En større dosis PANODIL end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader. Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven.

Symptomerne kommer normalt ikke med det samme, men først efter 1-2 dage (og kan nogle gange være forsinket op til 4 til 6 dage efter indtagelse). Selvom du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade, og det er meget vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen). Hvordan opbevarer jeg PANODIL? Læs indlægssedlen, hvor du kan finde information om hvordan du bør opbevare den pågældende PANODIL pakning. Opbevar PANODIL utilgængeligt for børn og unge. Brug ikke PANODIL efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Er der bivirkninger ved brug af PANODIL? PANODIL kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkninger ved brug af PANODIL er generelt sjældne. Se indlægssedlen for yderligere information om bivirkninger. Indberetning af bivirkninger: Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Brug af PANODIL sammen med mad og drikke Du kan tage PANODIL tabletter i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage PANODIL tabletter med et glas vand. Kan jeg tage PANODIL, når jeg er gravid eller ammer? Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager PANODIL. Du kan tage PANODIL under graviditet. Kan jeg give mit barn PANODIL? Du må ikke give dit barn smertestillende medicin, hvis du ikke ved, hvorfor det har ondt. PANODIL bør kun gives til børn under 2 år i samråd med en læge. : Spørgsmål og svar

Hvad sker der hvis man tager 3 panodiler?

Hvad er symptomerne på forgiftning med paracetamol? Umiddelbart efter indtagelse, får du kvalme og kaster op. Senere kan du få smerter under højre ribbensrand, gulsot (ses tydeligst i øjnene) og påvirket bevidsthed.

Hvor mange panodiler må man tage før det bliver farligt?

Ved terapeutiske plasmakoncentrationer metaboliseres den reaktive metabolit NAPQI i leveren ved hjælp af gluthation. Ved overdosering øges metabolitkoncentrationen, gluthationdepoterne tømmes, og kapaciteten til inaktivering af NAPQI falder. Denne proces fører til leverbeskadigelse. Forholdene er dog komplicerede og ikke endeligt afklarede. Effekt på andre organer ved samme mekanisme. Embryo- og foetotoksisk. Toksisk dosis: > 150 mg/kg for raske voksne, > 75 mg/kg for personer med induktion af P-450 og/eller små gluthationdepoter (kroniske alkoholikere, behandling med en række CYP-inducerende lægemidler, faste, malnutrition). Raske børn er mindre følsomme end voksne.

Klinisk og klinisk-kemisk påviselig levercelleskade forekommer sjældent efter indtagelse af < 10-15 g. Død kan indtræde efter indtagelse af 25 g. Giftvirkningen forstærkes af alkoholmisbrug og dårlig ernæringstilstand. Der er således meddelt tilfælde af sværere leverskader ved indtagelse af moderate mængder paracetamol (2,6-10 g dgl.) hos patienter med langvarigt, stort alkoholforbrug.

Forgiftningssymptomerne, der svarer til symptomerne ved hepatitis, udvikles med en latenstid på 1-3 døgn: appetitløshed, kvalme, opkastning, smerter under højre kurvatur, evt. icterus, misfarvning af urin og afføring. Stigning af leverenzymer inden for 1-2 døgn, faldende koagulationsfaktorer (stigende INR) og stigende bilirubin. I svære tilfælde tegn på leversvigt med encefalopati, hypoglykæmi, blødningstendens og acidose fra 3.-5.-dagen. I de sværeste tilfælde coma hepaticum. Evt. myokardiepåvirkning, pancreasnekrose og nyrefunktionspåvirkning, som kan udvikles til akut tubulær nekrose. Pancreatitis, myocarditis er dog sjældent.

S-paracetamol kan bruges til at bekræfte indtagelsen samt til at opdele forgiftede patienter i acetylcystein-behandling i lette og svære tilfælde. Koncentration >1.000 mikromol/l 4 timer efter indtagelse er toksisk. Monitorering af lever- og nyrefunktion, hæmatologi, blodsukker, elektrolytter, syre-base status. ALAT er markør for forgiftningsgrad. Indtagelse eller mistanke om indtagelse af mere end 6 g paracetamol på én gang bør medføre indlæggelse og umiddelbar i.v.-behandling med N-acetylcystein, Indledes altid ved mistanke om overdosis uden forsinkelse af blodprøver. Den maksimale rekommanderede daglige dosis paracetamol er 4 g. Behandling med aktivt kul anbefales op til 3-4 timer efter indtagelsen (ved samtidig indtagelse af peristaltik-hæmmende midler kan aktivt kul gives senere end 3-4 timer). Ved anafylaktisk (anafylaktoid) reaktion på N-acetylcystein, som ikke responderer på antihistamin, methylprednisolon 80 mg i.v. og langsom genoptagelse af behandlingen efter pause, skiftes behandling til L-methionin, Forgiftede i risikogruppe bør antidotbehandles, selv om der er gået 12 timer efter paracetamolindtagelsen, og selv om der er manifest leveraffektion. Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 Aktivt kul Acetylcystein (antidoter) Methionin (L-methionin)

Kan man tage 2 Ipren og Panodil sammen?

Medicinoverforbrugshovedpine — Et overforbrug af smertestillende medicin kan paradoksalt nok føre til hovedpine – såkaldt medicinoverforbrugshovedpine. Hvis man har behov for smertestillende hver 2. dag eller oftere er man i risiko for at få medicinoverforbrugshovedpine.

Er der forskel på Panodil og paracetamol?

Der findes smertestillende håndkøbsmedicin som tabletter, hvor det smertestillende indholdsstof er paracetamol, ibuprofen eller acetylsalicylsyre.

Hvor lang tid går der før en Panodil virker?

Hvor hurtigt virker Paracetamol? — Hvis du tager Panodil, Pinex eller Pamol, kan du mærke en virkning efter ca. en halv time. Virkningen varer normalt i 4-5 timer. Paracetamol findes også som depot-præparat, der virker i længere tid. Dette kan være en fordel, hvis du har konstante smerter, f.eks.

Hvor lang tid er Panodil i kroppen?

Det vil sige, at efter 3-4 timer er mængden af paracetamol i kroppen så lille, at det ikke længere virker smertestillende. For nogle typer medicin, fx mod forhøjet blodtryk, falder blodets indhold af lægemiddel langsommere, så de kan virker i op til 24 timer.

Hvad er bedst Panodil eller Ipren?

Paracetamol er førstevalg — På grund af de bivirkninger, der kan være ved ibuprofen, er paracetamol ofte førstevalg, når en læge skal anbefale sin patient et smertestillende middel, siger Imran Asli Biyik. Paracetamol giver nemlig ikke lige så mange bivirkninger som ibuprofen.

Kan man godt tage 2 panodiler?

Sådan anvender du Panodil — Voksne (inkl. ældre) og børn på 12 år og derover (min.40 kg):

2 tabletter på 500 mg (i alt 1000 mg) 3-4 gange dagligt. Højst 8 tabletter (4000 mg) dagligt. I enkelte tilfælde kan 1 tablet på 500 mg 3-4 gange dagligt være tilstrækkeligt.

Doseringsinterval Der bør minimum gå 4 timer mellem hver dosering. Børn 2-11 år

Dosis afhænger af barnets vægt.Børn må få 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Dog aldrig mere end 8 tabletter (4000 mg) dagligt.Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg vil dosis maksimalt være 1500 mg i døgnet, dvs.1 tablet på 500 mg højst 3 gange dagligt.

Doseringsinterval Der bør minimum gå 6 timer mellem hver dosering.

Hvad er bedst mod hovedpine?

Hvilken medicin mod hovedpine findes i håndkøb? Næsten alle oplever på et tidspunkt at have hovedpine – nogle faktisk hver dag. Årsagerne kan være mange; influenza, forkølelse, spændinger, dårligt syn. Tandproblemer, sult, væskemangel eller hvis man har taget for meget medicin mod hovedpine kan også ligge til grund for hovedpine.

Produkterne, eller, som alle indeholder lægemiddelstoffet Paracetamol, bør være det første valg, når du ønsker at lindre en hovedpine med medicin. Disse produkter kan om nødvendigt også anvendes af gravide og ammende. og kan være andet valg, men skal bruges ved forsigtighed og ikke fast, da der er risiko for medicin-overforbrugs-hovedpine (se nedenfor).

Vær opmærksom på, at indholdet af acetylsalisylsyre er hårdt for maven og kan være skyld i øget mængde mavesyre. Disse produkter bør ikke anvendes af gravide og kun til ammende efter aftale med en læge. Treo og Kodimagnyl anbefales med forsigtighed til ældre pga.

Er der beroligende i Panodil?

Paracetamol kan skade dit barn 2.274 babyer og småbørn i alderen nul til fire år indtog i 2010 23.000 sovepiller. «Det er ganske foruroligende,» siger læge, PhD og forfatter til ‘Alt om barnet’ Vibeke Manniche, og understreger i samme sætning, at hun finder det stigende forbrug af paracetamol til børn mindst lige så foruroligende.

Som udgangspunkt bør ingen børn få hverken soverpiller eller anden medicin, med mindre det er ordineret af lægen,» siger hun til tv2.dk. «Men fortvivlede forældre kan tigge meget ud af lægen, og sådan har det altid været,» fortsætter hun. Ifølge børnelægen er det altså ikke kun de lægeordinerede sovepiller, der er et problem.

Det er i lige så høj grad håndkøbsmedicin som paracetamol (Pinex, Pamol og Panodil) og hostesaft, man bør være opmærksom på — især gør det stigende forbrug af paracetamol til småbørn hende urolig: «Vi har en pillekultur, der er løbet helt af sporet. Forældre giver rask væk deres børn paracetamol ved den mindste form for uro eller klynk,» siger hun. Vibeke Manniche Foto: Scanpix «Men det er ikke ufarligt. Paracetamol kan give forgiftninger, for det kan være svært at ramme den rette dosis i forhold til barnets vægt, og det skal tages meget alvorligt.» «Den eneste situation, hvor det er berettiget, at give sit barn paracetamol, er, hvis du har et ørebarn, der har svært ved at sove på grund af smerter,» siger Vibeke Manniche.

See also:  Hvor Meget M Man Give Sine BøRn?

Foruden at dæmpe et feberhedt barn kan paracetamolen have en beroligende effekt — men håndkøbsmedicinen bør ikke bruges til at dæmpe hverken feber eller uro: «Paracetamol kan sammenlignes lidt med sovemedicin, fordi det virker beroligende på barnet. Det kan godt være, at barnet falder til ro, men tilbage står, hvad det gør ved barnet medicinsk.» «Desuden vænner vi vores børn til, at smerte er noget, der skal dulmes.

Børnene bliver alt for fortrolige med medicin, og når de bliver større, er der en fare for, at det også er i pilleglasset de vil søge hjælp til at dulme smerter — her har vi en af forklaringerne på, hvorfor mange unge forsøger at begå selvmord,» siger Vibeke Manniche til tv2.dk.

 • Børnelægen mener, at det er et udtryk for afmagt, når forældre vælger at berolige deres børn med paracetamol: «Mange børn kommer alt, alt for sent i seng — nogen først henad kl.22 og 23 om aftenen.
 • Og det er ikke fordi, forældre i dag er uvidende om, hvordan man bør putte sit barn.
 • Det handler om dovenskab, stress, træthed og uansvarlighed,» påpeger hun.

«Hvis ens barn bliver overtræt, ja, så græder det og bliver uroligt. Hvis dit barn ikke vil sove, bør du se familiens rutiner efter i sømmene. Og så i øvrigt turde tage de konflikter, der skal til, når dit barn nægter at sove eller pylrer.» «Og så bør paracetamol blive receptpligtigt, som det tidligere var — så ville meget være vundet,» afslutter Vibeke Manniche.

Hvor meget paracetamol er der i en Panodil?

Dispenseringsform — Tabletter.1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) eller 1 g (delekærv) paracetamol. Tabletter med modificeret udløsning.1 tablet (filmovertrukken) indeholder 665 mg paracetamol. Panodil® Brus, brusetabletter.1 brusetablet indeholder 500 mg (delekærv) paracetamol.

Hvad er den bedste kombination af smertestillende?

Må man blande forskellige slags smertestillende medicin? — Som tidligere nævnt udgør paracetamol grundstammen i megen smertebehandling, og det kombineres ofte med receptpligtig medicin. Paracetamol og ibuprofen virker ved forskellige mekanismer, og det kan i nogle tilfælde være oplagt at kombinere dem.

Det er dog ikke nødvendigvis uden problemer. Kombinationen af de to stoffer øger kun den smertestillende effekt i mindre grad, mens risikoen for bivirkninger øges mere. Mange mennesker starter med at behandle deres smerter med paracetamol. Måske finder de effekten utilstrækkelig, og supplerer derfor med ibuprofen.

Måske havde ibuprofen i sig selv været tilstrækkelig. Og der er jo ingen grund til at overbelaste kroppen med mere medicin end nødvendigt. På den anden side er det fornuftigt at se, hvor langt man kan komme med paracetamol på grund af de få bivirkninger.

Paracetamol forhandles under disse navne: AraxPamolPanodilParacetamolPinex Ibuprofen forhandles under disse navne: BuranaIbumetinIbuprofenIpren Smertestillende cremer/geler: DiclofenacFeldenIbutopIprenVoltaren

Brug smertestillende medicin rigtigt

Hvor lang tid tager det for en Panodil Zapp at virke?

Panodil Zapp 500 mg — 10 tabletter Hvor Mange Panodiler M Man Tage På En Dag Panodil Zapp er et håndkøbslægemiddel, som virker svagt smertestillende. Det aktive lægemiddelstof er paracetamol. Anvendelse og virkning Panodil Zapp anvendes til svage smerter som f.eks. hovedpine. Samtidig virker præparatet også febernedsættende. Virkningen af Panodil Zapp varer ca.4-6 timer og må derfor indtages flere gange i døgnet.

Graviditet og amning Bivirkninger Forholdsregler

Panodil Zapp kan anvendes under graviditet og amning, hvis dette er nødvendigt. Der opleves sjældent bivirkninger ved anvendelse af Panodil Zapp. Højst 1 ud af 1000 oplever allergiske reaktioner. Få mere information om bivirkninger i indlægssedlen. Det frarådes at anvende Panodil Zapp ved dårligt fungerende lever og til børn under 2 år uden lægens anvisning.

 • Hvis man er i behandling med Warfarin, kan denne virkning forstærkes, hvis der anvendes Panodil Zapp i mere end 5 dage.
 • Tal derfor med din læge, hvis du er i behandling med Warfarin.
 • Indhold: 10 tabletter.
 • Læs mere på indlægssedlen Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.
 • Den kan endvidere læses ved at søge på produktet Dette håndkøbslægemiddel er ifl.

Lægemiddelstyrelsens udleveringsbestemmelser, kategoriseret som en udlevering HX18. Dette betyder, at håndkøbslægemidlet ikke må sælges til personer under 18 år. Alle kunder over 18 år, må højst købe 1 pakke dagligt, med samme aktive lægemiddelstof som dette.

Hvad er det stærkeste smertestillende man kan få?

Stærke smertestillende midler Stærkere smerter behandles med morfin eller morfinlignende præparater, også kaldet opioider. Disse midler kan især ved start af behandlingen give, som kan afhjælpes med kvalmestillende midler. ses meget hyppigt, og behandlingen skal stort set altid kombineres med afføringsmidler.

Virksomme stoffer
Fentanyl
Fentanyl
Bupivacain, Morphin
Buprenorphin
Buprenorphin
Buprenorphin
Buprenorphin
Buprenorphin
Oxycodon
Morphin
Oxycodon
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Morphin
Fentanyl
Sufentanil
Fentanyl
Fentanyl
Tramadol
Hydromorphon
Dimethylaminodiphenylbuten, KetobemidonDimethylaminodiphenylbutenKetobemidon
Fentanyl
Oxycodon
Morphin
Tramadol
Methadon
Fentanyl
Methadon
Methadon
Methadon
Morphin
Morphin
Morphin
Morphin
Morphin
Morphin
Morphin
Tramadol
Buprenorphin
Buprenorphin
Morphin
Oxycodon
Oxycodon
Oxycodon
Oxycodon
Oxycodon
Oxycodon
Oxycodon
Oxycodon
Oxycodon
Oxycodon
Tapentadol
Hydromorphon
Oxycodon
Morphin
Fentanyl
Tramadol
Tapentadol
Naloxon, OxycodonNaloxonOxycodonNaloxonOxycodonNaloxonOxycodon
Buprenorphin
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Buprenorphin

Stærke smertestillende midler

Hvad er det stærkeste smertestillende i håndkøb?

Hvad kan jeg selv gøre mod lettere smerter? — Voksne: Start med to tabletter 500 mg Paracetamol, så man i alt får 1000 mg paracetamol. Hvis der er behov for det, kan der tages endnu to tabletter efter fire til fem timer. Maksimal dosis er to tabletter Paracetamol fire gange i døgnet med seks timers mellemrum.

 • Paracetamol fås i håndkøb.
 • Man kan tillægge Ibuprofen til Paracetamol behandling.
 • Ibuprofen må tages på 3 doser om dagen med 8 timers mellemrum.
 • Ibuprofen findes i 200, 400 og 600 mg dosis.200 mg fås i håndkøb, mens 400 og 600 mg er receptpligtigt.
 • Ibuprofen må maksimalt benyttes 7 dage i træk, da de kan have bivirkninger.

Derudover kan der være forhold som taler imod brug af Ibuprofen for eksempel graviditet, hjertesygdom, nyresygdom med mere. Mere medicin end anbefalet maksimal dosis giver ikke større effekt, men øger risikoen for bivirkninger. Børn: Børn under 2 år må kun få smertestillende medicin efter aftale med lægen.

Større børn med feber og smerter kan få Paracetamol. Paracetamol findes som tabletter, i flydende form (opløsning) og som stikpiller til endetarmen. Giv ikke smertestillende medicin, hvis du ikke ved, hvorfor barnet har smerter. Større børn kan fint få tabletterne hvis de kan sluge dem, mens man med fordel kan benytte opløsning til mindre børn og stikpiller til helt små børn.

Gravide: Gravide bør bruge mindst muligt smertestillende medicin, og hvis nødvendigt, så paracetamol.

Hvad gør man hvis smertestillende ikke virker?

Gode råd, hvis du bruger NSAID —

Vælg lægemidler med lavest bivirkningsrisiko. Brug så lav dosis som muligt. Vær opmærksom på, hvad du ellers tager af medicin. Især blodfortyndende og blodpladehæmmende lægemidler, antidepressiva af typen SSRI og binyrebarkhormon. Vær opmærksom på, at risikoen for bivirkninger ved NSAID stiger med alderen og ved længere tids brug. Vær særlig forsigtig, hvis du tidligere har haft mavesår. Overvej om du kan have behov for forebyggende behandling med en syrepumpehæmmer f.eks. pantoprazol. Tal med din læge, hvis du har spørgsmål til din behandling.

Andre smertestillende midler Hvis den smertestillende effekt ikke er god nok ved de primære smertestillende midler (dvs. paracetamol og NSAID), kan man i visse tilfælde benytte lægemidler, som også bruges mod henholdsvis depression og epilepsi. Det gælder især ved smerter pga.

 1. Nerveirritation (såkaldte neuropatiske smerter) og kroniske, udbredte smerter.
 2. Det drejer sig om dels antidepressiva, f.eks.
 3. Nortriptylin (handelsnavn Noritren), amitriptylin og duloxitin, dels epilepsimidlerne pregabalin (handelsnavn Lyrica) og gabapentin.
 4. Disse lægemidler har i undersøgelser vist sig at have smertestillende effekt.

Nogle mennesker med gigt afprøver midler som LDN og medicinsk cannabis. Vanedannende medicin Nogle typer af smertestillende medicin er vanedannende. Det betyder, at de – selv efter kort tids brug – kan skabe afhængighed. Derfor skal de tages med omtanke og forsigtighed og kun i samråd med din læge.

Kraftigt virkende, receptpligtige smertestillende lægemidler som kodein og tramadol kan virke sløvende, og er derfor som udgangspunkt ikke foreneligt med bilkørsel. Rådfør dig med din læge om de restriktioner, der er forbundet med medicinen. Du skal også være forsigtig med samtidig at tage sovemidler, beroligende midler eller drikke alkohol.

Stofferne kan blandt andet give kvalme og forstoppelse.

Hvad er stærkere end Panodil?

Systemiske smertestillende midler (Odontologisk medicinvejledning) Revideret: 10.01.2023 Ordineres i forbindelse med eller forebyggelse af smerter fra tænder eller mundslimhinde. Til præoperativ og postoperativ smertebehandling ved kortvarige operative indgreb.

Lette smerter:, Moderate smerter:, evt. kombination med, hvor kombinationsterapi umiddelbart har bedre effekt, Stærke smerter: Opioid — morfin er 1. valg, Kodein eller, eventuelt i kombination med og/eller, er det NSAID der er bedst undersøgt i forbindelse med tandsmerter, Opmærksomhed på, at nogle præparater kun er til behandling af voksne og at dosisjustering kan være nødvendig hos ældre.

Præoperativ smertebehandling (1 time præoperativt) med analgetika nedsætter de postoperative smerter, og optimal postoperativ smertebehandling er nødvendig for at undgå endokrin stressrespons med risiko for øget morbiditet.

1 g x 4 er førstevalg. Vurderet døgndosis: 3.000 mg (højst 4.000 mg), Paracetamol + caffein. Døgndosis: 3.000 mg paracetamol/390 mg caffein (højst 3.000 mg/390 mg]). Additiv analgetisk virkning ved kombination af paracetamol og caffein er usikker, men kombinationen kan forsøges. Bør seponeres ved manglende effekt efter 2-4 dage,

Hvis der er akutte smerter i forbindelse med inflammation, kan kortvarig behandling med NSAID ved lavest mulig dosis være relevant ved fravær af risikofaktorer. Det anbefales ikke at anvende NSAID mere end 2 uger. Der er synergetisk effekt ved paracetamol og NSAID, men her skal risikofaktorer ved NSAID-behandling tages med i behandlingsovervejelserne — NSAID anvendt til kronisk smertebehandling er forbundet med øget risiko pga. gastro-intestinale og kardiovaskulære bivirkninger, Se endvidere, Ved smerter, der ikke behandles sufficient med paracetamol og/eller NSAID, anbefales behandling med opioider. Pro necissitate (p.n.) dosis er 1/6 af den maksimale døgndosis, Morfin Voksne og børn > 12 år: Morfin () er 1. valg ved behandling med opioid, Der er betydelig variation i dosisbehov og -respons, også hos patienter med normal lever- og nyrefunktion.

Voksne: Sædvanligvis 10-30 mg hver 4. time. Dosis kan øges med 5-10 mg ad gangen til ønsket effekt. Ældre: Pas på overdosering- dosis skal nedsættes. Børn > 12 år: Initialt 0,2-0,4 mg/kg legemsvægt/dosis. Dosis justeres herefter, således at smertegennembrud så vidt muligt undgås. Maksimal virkning efter 1-1,5 timer. Virkningsvarighed 4 timer. Se evt. de enkelte,

Kodein Kodein er et prodrug, hvor 10 % omdannes af CYP2D6 til morfin (). Morfin er 10 gange stærkere end kodein.

See also:  Hvor Mange Km Er 10000 Skridt?

Voksne og børn > 12 år: 25-50 mg hver 6. time efter behov. Maksimal døgndosis: 200 mg. Maksimal virkning efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 6 timer, Kodein i kombination med paracetamol (60 mg/600 mg) giver ekstra effekt i forbindelse med amotio af 3. molar. Vurderet døgndosis: 183,6 mg kodein + 3.000 mg paracetamol (højst 244,8 mg + 4.000 mg).

Tramadol Tramadol () er et prodrug, der omdannes til den aktive metabolit via CYP2D6. Morfin er > 5 gange stærkere end tramadol.

Voksne og børn > 12 år:

Korttidsvirkende: 50-100 mg tramadol x 3-4. Maksimal virkning efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 4 timer, Startdosis langtidsvirkende (depot): 50-100 mg tramadol x 2. Maksimal virkning efter 5-6 timer. Virkningsvarighed 12 timer,

Opmærksomhedspunkter

Behandlingsvarighed med opioider er højst 1-2 uger pga. afhængighedsrisiko. Korttidsvirkende opioider anvendes ved få dages behandlingsbehov. Langtidsvirkende opioider anvendes, hvis behandlingen forventes at vare mere end en uge, idet der er mindre risiko for afhængighed ved, Behandling med opioider bør suppleres med for at modvirke obstipation, Umiddelbart er der en trafiksikkerhedsmæssig risiko forbundet med opioidbehandling, og som udgangspunkt er korttidsbehandling med opioider ikke forenelig med, Ordination og udstedelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal ske ved personligt fremmøde og ikke over e-konsultation eller pr. telefon. Patienter med nedsat eller manglende CYP2D6-aktivitet (5-10 % af befolkningen) får ingen eller reduceret effekt af behandling med kodein og tramadol og bør behandles med andre opioider. Se, Patienter med ultrahurtig CYP2D6-aktivitet (1 % af befolkningen) risikerer at få forgiftning i forbindelse med normal dosis af kodein og tramadol og bør behandles med andre opioider eller dosis reduceres. Se,

Børn < 12 år: Acetylsalicylsyre bør ikke anvendes pga. risiko for udvikling af Reyes syndrom. NSAID bør ikke anvendes ved:

Erkendt hjerte-kar-sygdom. Akut peptisk ulcus. Gastro-intestinal blødning. Inflammatoriske tarmlidelser; morbus crohn og collitis ulcerosa. Tidligere NSAID- induceret gastro-intestinal blødning eller perforation. Astma eller allergisk reaktion udløst af ASA eller NSAID. Nyreinsufficiens. Graviditet i 3. trimester, se endvidere,

Opioider bør ikke anvendes ved:

Akut abdomen. Stærkt nedsat leverfunktion. Alvorlig respirationsinsufficiens. Alvorlig svækkelse af centralnervesystemet. Samtidig behandling med eller inden for 14 dage efter seponering af MAO-hæmmere. Kodein er kontraindiceret til patienter som har betydelig øget CYP2D6-aktivitet ().

Personer med nedsat leverfunktion (fx alkoholmisbrugere) eller nedsat nyrefunktion kan have nedsat elimination af lægemidler. Paracetamol

Patienter med dårlig ernæringstilstand, skadeligt alkoholforbrug og leverfunktionspåvirkning.

NSAID

Personer > 65 år: Tilbageholdenhed ved behandling. Risikofaktorer og interaktioner vurderes inden behandlingsstart. Ved kortvarig behandling hos patienter med højrisiko for ulcus ventriculi kombineres med,

Opioider

Unormal langsom eller hurtig metaboliseringsevne kan hhv. kompromittere virkningen eller medføre forgiftning (kodein og tramadol er prodrugs) — se Opioider, farmokokinetik. Nedsat nyrefunktion — se, Elimineres langsommere af ældre. Kan give konfusion hos ældre. Der kan opstå afhængighed ved længerevarende behandling. Risiko for respirationsdepression ved nedsat lungefunktion. Forsigtighed ved motorkørsel og maskinbetjening. Umiddelbart er der en trafiksikkerhedsmæssig risiko forbundet med opioidbehandling, og som udgangspunkt er korttidsbehandling med opioider ikke forenelig med,

Obs for paracetamols levertoksiske effekt, selv ved beskedne overdoseringer. Se endvidere,

Pakning
Paracetamol Vitabalans tabletter 250 mg 10 stk. (blister) (Junior)
Paracetamol Vitabalans tabletter 500 mg 20 stk. (blister) 8,88
Paracetamol Vitabalans tabletter 500 mg 100 stk. 2,83
Paracetamol Vitabalans tabletter 500 mg 300 stk. 1,64
CaffeinParacetamol Vitabalans tabletter 500 mg+65 mg 20 stk. (blister)
Ibuprofen Parallelimport depottabletter 800 mg 100 stk. (blister) 1,98
Ibuprofen Viatris filmovertrukne tabletter 600 mg 100 stk. 2,51
Ibuprofen Viatris depottabletter 800 mg 30 stk. (blister) 4,34
Ibuprofen Viatris depottabletter 800 mg 100 stk. 1,85
Ibuprofen Viatris depottabletter 800 mg 30 stk. (blister) 4,40
Ibuprofen Viatris depottabletter 800 mg 100 stk. (blister)
Ibuprofen Viatris depottabletter 800 mg 120 stk. 1,97
Ibuprofen Viatris depottabletter 800 mg 120 stk. (blister) 1,97
IbuprofenParacetamol Karo Pharma filmovertrukne tabletter 150+500 mg 30 stk. (blister)
Tramadol Orifarm Healthcare hårde depotkapsler 100 mg 20 stk. (blister) 14,07
Tramadol Orifarm Healthcare hårde depotkapsler 100 mg 100 stk. (blister)
Tramadol Orifarm Healthcare hårde depotkapsler 150 mg 20 stk. (blister) 13,13
Tramadol Orifarm Healthcare hårde depotkapsler 150 mg 100 stk. (blister) 10,60
Tramadol Orifarm Healthcare hårde depotkapsler 200 mg 20 stk. (blister) 12,00
Tramadol Orifarm Healthcare hårde depotkapsler 200 mg 100 stk. (blister) 10,57
Tramadol Orifarm Healthcare hårde kapsler 50 mg 20 stk. (blister)
Tramadol Orifarm Healthcare hårde kapsler 50 mg 50 stk. (blister) 5,50
Tramadol Orifarm Healthcare hårde kapsler 50 mg 100 stk. (blister) 3,05
CodeinParacetamol Nordic Drugs tabletter 28,7+400 mg 20 stk. (blister)
CodeinParacetamol Nordic Drugs tabletter 28,7+400 mg 40 stk. (blister)
CodeinParacetamol Nordic Drugs tabletter 28,7+400 mg 100 stk. (blister)
CodeinParacetamol Nordic Drugs tabletter 28,7+400 mg 250 stk.
Tramadol Viatris depotkapsler 50 mg 20 stk. (blister) 17,16
Tramadol Viatris depotkapsler 50 mg 100 stk. (blister) 8,47
Tramadol Viatris depotkapsler 50 mg 20 stk. (blister) 17,82
Tramadol Viatris depotkapsler 50 mg 100 stk. (blister) 8,52
Tramadol Viatris depotkapsler 100 mg 100 stk. (blister) 4,78
Tramadol Viatris depotkapsler 100 mg 100 stk. (blister) 7,05
Ibuprofen Vitabalans filmovertrukne tabletter 200 mg 20 stk. (blister)
Ibuprofen Vitabalans filmovertrukne tabletter 200 mg 50 stk. (blister) 5,56
Ibuprofen Vitabalans filmovertrukne tabletter 200 mg 100 stk. (blister) 4,17
Ibuprofen Vitabalans filmovertrukne tabletter 400 mg 30 stk. (blister) 3,22
Ibuprofen Vitabalans filmovertrukne tabletter 400 mg 50 stk. (blister) 3,40
Ibuprofen Vitabalans filmovertrukne tabletter 400 mg 100 stk. 2,11
Ibuprofen Vitabalans filmovertrukne tabletter 600 mg 30 stk. 2,51
Ibuprofen Vitabalans filmovertrukne tabletter 600 mg 50 stk. 2,19
Ibuprofen Vitabalans filmovertrukne tabletter 600 mg 100 stk. 1,40
Ibuprofen Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 200 mg 20 stk. (blister)
Ibuprofen Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 400 mg 30 stk. (blister) 2,85
Ibuprofen Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 400 mg 50 stk. 3,02
Ibuprofen Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 400 mg 100 stk. 1,62
Ibuprofen Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 400 mg 250 stk. 1,03
Ibuprofen Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 600 mg 30 stk. (blister) 2,14
Ibuprofen Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 600 mg 50 stk. 1,86
Ibuprofen Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 600 mg 100 stk. 1,28
Ibuprofen Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 600 mg 250 stk. 0,89
Ibuprofen TEVA filmovertrukne tabletter 400 mg 250 stk. 1,04
Ibuprofen TEVA filmovertrukne tabletter 600 mg 50 stk. 1,48
Ibuprofen TEVA filmovertrukne tabletter 600 mg 100 stk. 0,97
Ibuprofen TEVA filmovertrukne tabletter 600 mg 250 stk. 0,65
Ibuprofen Aristo Pharma Nordic filmovertrukne tabletter 200 mg 100 stk. (blister) 2,53
Ibuprofen Aristo Pharma Nordic filmovertrukne tabletter 400 mg 100 stk. (blister)
Ibuprofen Aristo Pharma Nordic filmovertrukne tabletter 600 mg 30 stk. (blister) 2,11
Ibuprofen Aristo Pharma Nordic filmovertrukne tabletter 600 mg 50 stk. (blister) 1,53
Ibuprofen Aristo Pharma Nordic filmovertrukne tabletter 600 mg 100 stk. (blister) 1,13
Ibuprofen Medical Valley filmovertrukne tabletter 200 mg 62 stk. 4,27
Ibuprofen Medical Valley filmovertrukne tabletter 200 mg 112 stk. 2,52
Ibuprofen Medical Valley filmovertrukne tabletter 400 mg 35 stk. 3,00
Ibuprofen Medical Valley filmovertrukne tabletter 400 mg 62 stk. 2,33
Ibuprofen Medical Valley filmovertrukne tabletter 400 mg 112 stk. 1,59
Ibuprofen Medical Valley filmovertrukne tabletter 400 mg 250 stk. 1,11
Ibuprofen Medical Valley filmovertrukne tabletter 600 mg 30 stk. 1,88
Ibuprofen Medical Valley filmovertrukne tabletter 600 mg 62 stk. 1,57
Ibuprofen Medical Valley filmovertrukne tabletter 600 mg 112 stk. 0,97
Ibuprofen Medical Valley filmovertrukne tabletter 600 mg 250 stk. 0,72
Ibuprofen Orifarm Generics filmovertrukne tabletter 200 mg 20 stk. (blister)
Ibuprofen Orifarm Generics filmovertrukne tabletter 200 mg 250 stk. 2,27
Ibuprofen Orifarm Generics filmovertrukne tabletter 400 mg 30 stk. (blister) 3,01
Ibuprofen Orifarm Generics filmovertrukne tabletter 400 mg 50 stk. (blister) 2,03
Ibuprofen Orifarm Generics filmovertrukne tabletter 400 mg 100 stk. 2,11
Ibuprofen Orifarm Generics filmovertrukne tabletter 400 mg 250 stk.
Ibuprofen Orifarm Generics filmovertrukne tabletter 600 mg 30 stk. (blister) 2,52
Ibuprofen Orifarm Generics filmovertrukne tabletter 600 mg 50 stk. (blister) 2,19
Ibuprofen Orifarm Generics filmovertrukne tabletter 600 mg 100 stk. 0,99
Ibuprofen Orifarm Generics filmovertrukne tabletter 600 mg 250 stk. 0,72
Ibuprofen TEVA filmovertrukne tabletter 200 mg 20 stk. (blister)
Ibuprofen TEVA filmovertrukne tabletter 200 mg 50 stk. (blister) 4,33
Ibuprofen TEVA filmovertrukne tabletter 200 mg 100 stk. (blister) 2,44
Ibuprofen TEVA filmovertrukne tabletter 400 mg 30 stk. (blister) 3,00
Ibuprofen TEVA filmovertrukne tabletter 400 mg 60 stk. (blister) 2,04
Ibuprofen TEVA filmovertrukne tabletter 400 mg 100 stk. (blister) 1,59
Ibuprofen Zentiva filmovertrukne tabletter 200 mg 50 stk. (blister) 4,03
Ibuprofen Zentiva filmovertrukne tabletter 200 mg 100 stk. (blister) 2,44
Ibuprofen Zentiva filmovertrukne tabletter 400 mg 30 stk. (blister) 2,97
Ibuprofen Zentiva filmovertrukne tabletter 400 mg 50 stk. (blister) 1,93
Ibuprofen Zentiva filmovertrukne tabletter 400 mg 100 stk. (blister) 1,63
Ibuprofen Zentiva filmovertrukne tabletter 600 mg 30 stk. (blister) 1,93
Ibuprofen Zentiva filmovertrukne tabletter 600 mg 50 stk. (blister) 1,80
Ibuprofen Zentiva filmovertrukne tabletter 600 mg 100 stk. (blister) 1,28
Ibuprofen McNeil filmovertrukne tabletter 200 mg 20 stk. (blister)
CaffeinCodeinMagnesiumoxidPropyphenazon Salicylamid Orifarm Healthcare tabletter 250+9,6+50+150+80 mg 20 stk.
Codein Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 25 mg 30 stk. 6,90
Codein Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 25 mg 100 stk. 4,01
Codein Orifarm Healthcare oral opløsning 8 mg/ml 200 ml 11,70
Codein EQL Pharma filmovertrukne tabletter 25 mg 30 stk. 6,75
Codein EQL Pharma filmovertrukne tabletter 25 mg 100 stk. 4,04
Codein Amgros tabletter 25 mg 100 stk
AcetylsalicylsyreCodein Magnesiumoxid Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 500+9,6 mg 10 stk. (blister)
AcetylsalicylsyreCodein Magnesiumoxid Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 500+9,6 mg 20 stk. (blister)
AcetylsalicylsyreCodein Magnesiumoxid Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 500+9,6 mg 100 stk.
AcetylsalicylsyreCodein Magnesiumoxid Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 500+9,6 mg 250 stk.
CodeinParacetamol Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 30,6 + 500 mg 20 stk. (blister)
CodeinParacetamol Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 30,6 + 500 mg 40 stk. (blister)
CodeinParacetamol Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 30,6 + 500 mg 100 stk.
Acetylsalicylsyre Orifarm Healthcare enterotabletter 100 mg 100 stk. 30,00
Tramadol Sandoz brusetabletter 50 mg 15 stk. 86,60
Tramadol Grünenthal hårde kapsler 50 mg 100 stk. 6,65
Tramadol Grünenthal depottabletter 100 mg 100 stk. (blister) 5,45
Tramadol Grünenthal depottabletter 150 mg 100 stk. (blister) 6,44
Tramadol Grünenthal depottabletter 200 mg 100 stk. (blister) 5,28
Tramadol Grünenthal orale dråber, opløsning 100 mg/ml 10 ml 20,34
Paracetamol Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 500 mg 10 stk. (blister)
Paracetamol Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 500 mg 20 stk. (blister) 10,44
Paracetamol Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 500 mg 100 stk. 2,55
Paracetamol Orifarm Healthcare filmovertrukne tabletter 500 mg 300 stk. 1,49
Paracetamol Orifarm Healthcare dispergible tabletter 250 mg 12 stk. (blister)
Paracetamol Orifarm Healthcare smeltetabletter 500 mg 8 stk. (blister)
Paracetamol Haleon Denmark filmovertrukne tabletter 500 mg 10 stk. (blister)
Paracetamol Haleon Denmark filmovertrukne tabletter 500 mg 20 stk. (blister) 10,74
Paracetamol Haleon Denmark filmovertrukne tabletter 500 mg 100 stk. (dåse) 2,57
Paracetamol Haleon Denmark filmovertrukne tabletter 500 mg 300 stk. 1,27
Paracetamol Haleon Denmark filmovertrukne tabletter 1000 mg 100 stk. 1,32
Paracetamol Haleon Denmark tabletter med modificeret udløsning 665 mg 100 stk. (dåse) 3,19
Paracetamol Haleon Denmark brusetabletter 500 mg 20 stk. (blister) 12,59
Paracetamol Haleon Denmark brusetabletter 500 mg 60 stk. (blister) 5,66
Paracetamol Haleon Denmark oral suspension 24 mg/ml 100 ml
Paracetamol Haleon Denmark oral suspension 24 mg/ml 200 ml
Paracetamol Haleon Denmark pulver til oral opløsning, breve 500 mg 10 stk.
Paracetamol Haleon Denmark suppositorier 125 mg 10 stk. (junior)
Paracetamol Haleon Denmark suppositorier 250 mg 10 stk. (junior)
CaffeinParacetamol Haleon Denmark filmovertrukne tabletter 500+65 mg 20 stk. (blister)
Paracetamol Haleon Denmark filmovertrukne tabletter 500 mg 10 stk. (blister)
Paracetamol Haleon Denmark filmovertrukne tabletter 500 mg 20 stk (blister) 11,88
Paracetamol Haleon Denmark filmovertrukne tabletter 500 mg 100 stk. 3,26
Paracetamol KRKA tabletter 500 mg 120 stk. (blister) 1,94
Paracetamol Medical Valley filmovertrukne tabletter 500 mg 120 stk. 2,05
Paracetamol Medical Valley filmovertrukne tabletter 500 mg 375 stk. 1,19
Paracetamol Orifarm Generics filmovertrukne tabletter 500 mg 20 stk. (blister) 10,44
Paracetamol Orifarm Generics filmovertrukne tabletter 500 mg 125 stk. 1,90
Paracetamol Orifarm Generics filmovertrukne tabletter 500 mg 300 stk. 1,23
Paracetamol Orifarm Generics filmovertrukne tabletter 500 mg 350 stk. 1,26
Paracetamol Sandoz filmovertrukne tabletter 500 mg 110 stk. 2,05
Paracetamol Sandoz filmovertrukne tabletter 500 mg 350 stk. 1,16
Paracetamol Scanpharm Udgået 01.05.2023 suppositorier 1000 mg 20 stk. (blister)
Paracetamol Zentiva tabletter 500 mg 100 stk. (blister) 2,14
Paracetamol Zentiva tabletter 1000 mg 100 stk. (blister) 1,31
CaffeinParacetamol Orifarm Generics filmovertrukne tabletter 500+65 mg 20 stk. (blister)
Paracetamol 2care4 Generics filmovertrukne tabletter 500 mg 100 stk. 2,20
Paracetamol 2care4 Generics filmovertrukne tabletter 500 mg 300 stk. 1,23
Paracetamol 2care4 Generics filmovertrukne tabletter 1000 mg 100 stk. 1,31
Paracetamol TEVA filmovertrukne tabletter 500 mg 10 stk. (blister)
Paracetamol TEVA filmovertrukne tabletter 500 mg 20 stk. 10,44
Paracetamol TEVA filmovertrukne tabletter 500 mg 100 stk. 2,00
Paracetamol TEVA filmovertrukne tabletter 500 mg 300 stk. 1,26
Paracetamol TEVA brusetabletter 500 mg 20 stk. (blister) 11,99
Paracetamol TEVA brusetabletter 500 mg 60 stk. (blister) 5,57
Paracetamol TEVA oral opløsning 24 mg/ml 60 ml
Paracetamol TEVA oral opløsning 24 mg/ml 200 ml
Paracetamol TEVA suppositorier 125 mg 10 stk. (blister)
Paracetamol TEVA suppositorier 250 mg 10 stk. (blister)
Paracetamol TEVA suppositorier 500 mg 10 stk. (blister)
Paracetamol TEVA suppositorier 1000 mg 10 stk. (blister) 16,31
CodeinParacetamol TEVA filmovertrukne tabletter 500+30 mg 100 stk.
Paracetamol TEVA depottabletter 500 mg 100 stk. 6,07
Paracetamol TEVA depottabletter 500 mg 300 stk. 4,44
Tramadol STADA Nordic hårde kapsler 50 mg 50 stk. (blister) 3,97
Tramadol STADA Nordic hårde kapsler 50 mg 100 stk. (blister) 2,04
Tramadol STADA Nordic suppositorier 100 mg 20 stk. 23,63
Tramadol G.L. Pharma Nordic filmovertrukne tabletter 50 mg 20 stk. (blister) 12,21
Tramadol G.L. Pharma Nordic filmovertrukne tabletter 50 mg 100 stk. (blister) 6,56
Tramadol G.L. Pharma Nordic depottabletter 100 mg 20 stk. (blister)
Tramadol G.L. Pharma Nordic depottabletter 100 mg 20 stk. (blister) 6,55
Tramadol G.L. Pharma Nordic depottabletter 100 mg 100 stk. (blister) 3,44
Tramadol G.L. Pharma Nordic depottabletter 150 mg 20 stk. (blister) 12,47
Tramadol G.L. Pharma Nordic depottabletter 150 mg 100 stk. (blister) 5,70
Tramadol G.L. Pharma Nordic depottabletter 200 mg 20 stk. (blister) 10,86
Tramadol G.L. Pharma Nordic depottabletter 200 mg 100 stk. (blister) 2,26
Tramadol G.L. Pharma Nordic depottabletter 200 mg 100 stk. (blister)
Tramadol TEVA hårde kapsler 50 mg 20 stk. (blister) 12,29
Tramadol TEVA hårde kapsler 50 mg 50 stk. (blister) 3,76
Tramadol TEVA hårde kapsler 50 mg 100 stk. (blister) 2,13
Tramadol KRKA hårde kapsler 50 mg 20 stk. (blister)
Tramadol KRKA hårde kapsler 50 mg 50 stk. (blister) 3,71
Tramadol KRKA hårde kapsler 50 mg 100 stk. (blister) 2,02
Tramadol KRKA depottabletter 100 mg 20 stk. (blister) 3,91
Tramadol KRKA depottabletter 100 mg 100 stk. (blister) 3,48
Tramadol KRKA depottabletter 150 mg 20 stk. (blister) 12,41
Tramadol KRKA depottabletter 150 mg 100 stk. (blister) 3,02
Tramadol KRKA depottabletter 200 mg 20 stk. (blister) 10,91
Tramadol KRKA depottabletter 200 mg 100 stk. (blister) 1,04
Tramadol TEVA depottabletter 100 mg 20 stk. (blister) 4,75
Tramadol TEVA depottabletter 100 mg 100 stk. (blister) 3,20
Tramadol TEVA depottabletter 150 mg 100 stk. (blister) 1,20
Tramadol TEVA depottabletter 200 mg 100 stk. (blister) 1,00
Tramadol HEXAL depottabletter 100 mg 20 stk. (blister) 6,55
Tramadol HEXAL depottabletter 100 mg 100 stk. (blister) 3,48
Tramadol Parallelimport hårde depotkapsler 100 mg 105 stk. (blister) 15,71
Tramadol Parallelimport hårde depotkapsler 150 mg 105 stk. (unit-dose) 10,58
Tramadol Parallelimport hårde depotkapsler 200 mg 105 stk. (unit-dose) 10,56
AcetylsalicylsyreCaffein Viatris brusetabletter 500+50 mg 10 stk.
AcetylsalicylsyreCaffein Viatris brusetabletter 500+50 mg 20 stk
AcetylsalicylsyreCaffein Viatris brusetabletter 500+50 mg 60 stk. (3 x 20)
AcetylsalicylsyreCaffein Viatris brusetabletter 500+50 mg 10 stk. (Citrus)
AcetylsalicylsyreCaffein Viatris brusetabletter 500+50 mg 20 stk. (Citrus)
AcetylsalicylsyreCaffein Viatris brusetabletter 500+50 mg 10 stk. (Hindbær)
AcetylsalicylsyreCaffein Viatris brusetabletter 500+50 mg 20 stk. (Hindbær)
AcetylsalicylsyreCaffein Orifarm Generics tabletter 500+50 mg 20 stk. (blister)
AcetylsalicylsyreCaffein Orifarm Generics brusetabletter 500+50 mg 20 stk.
AcetylsalicylsyreCaffein Orifarm Generics brusetabletter 500+50 mg 20 stk. (Citrus)

5056. R Andrew Moore, Sheena Derry, Dominic Aldington et al. Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults — An overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev.2015; 2015(9), / (Lokaliseret 4. marts 2022) 5276. Alvin Ho Yeung Au, Siu Wai Choi, Chi Wai Cheung et al.

The Efficacy and Clinical Safety of Various Analgesic Combinations for Post-Operative Pain after Third Molar Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One.2015; 10(6), / (Lokaliseret 9. marts 2022) 5055. E Bailey, H Worthington, P Coulthard. Ibuprofen and/or paracetamol (acetaminophen) for pain relief after surgical removal of lower wisdom teeth, a Cochrane systematic review.

Br Dent J.2014; 216(8):451-5, / (Lokaliseret 4. marts 2022) : Systemiske smertestillende midler (Odontologisk medicinvejledning)

Kan Panodil påvirke blodtrykket?

Hyppig brug af paracetamol kobles til højere blodtryk Biografi Personer, der er hyppige brugere af smertestillende medicin som paracetamol på grund af kroniske smerter, bør sigte efter at tage så lidt af medicinen som muligt i så kort tid som muligt.

Det siger forskerne bag et nyt studie i tidsskriftet Circulation, der viser, at paracetamol øger blodtrykket, hvilket kan være farligt hos personer med i forvejen forhøjet blodtryk. Studiet er det første store, randomiserede forsøg til at undersøge effekten af paracetamol på blodtrykket. Paracetamol bliver ofte betegnet som et.

Du får fri adgang til alt indhold, samt vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 14 dage. Efter 14 dage fortsætter prøveabonnementet som et alm. betalt abonnement, med mindre du opsiger forinden. (PS: Som læge/medicinstuderende er det digitale abonnement på Dagens Medicin helt gratis)

Hvor mange panodiler må man købe?

Hovedpinepiller er billigere på apoteket end i detailhandlen

Hvis hovedet værker, og man skal bruge medicin for at slippe af med hovedpinen, så er det billigere at gå på apoteket end at besøge en butik i detailhandelen.Den laveste pris per tablet får man ved at købe en stor pakke hovedpinepiller på recept, men apotekerne har også ofte lavere tabletpriser end detailhandlen på små pakker med ti Panodil, som er den type hovedpinepiller, der sælges klart flest af i detailhandlen.Over 90 procent af de hovedpinepiller — eller paracetamol — som sælges i detailhandlen er af det kendte mærke Panodil eller Panodil Zapp.

Til sammenligning er kun en tredjedel af de solgte paracetamoltabletter på apotekerne Panodil. Pamol, Pinex, Pinemol og en række kopiprodukter udgør tilsammen omkring 60 procent. Detailhandlen må kun forhandle pakker med op til ti styk paracetamoltabletter, men på apotekerne kan man også købe 20 stk.

uden en recept. Den gennemsnitlige tabletpris falder yderligere, hvis man vælger en pakke med 20 frem for en med ti. Hvis man jævnligt har behov for smertestillende medicin, kan man tale med sin læge om at få en recept. Med en recept kan man få udleveret pakninger med 50, 100 eller 300 tabletter på apoteket.

De har en pris ned til 30 øre pr. tablet. Det er under en femtedel af prisen i forhold til en typisk 10 styks pakning i detailhandlen, hvor prisen per tablet typisk er 1,60-1,80 kroner. Med en recept kan man således spare over 100 kroner på 100 paracetamoltabletter.

Hvor længe skal man vente mellem panodiler?

Sådan anvender du Panodil Der bør minimum gå 4 timer mellem hver dosering.

Hvor lang tid skal der gå mellem smertestillende?

Hvad kan jeg selv gøre mod lettere smerter? — Voksne: Start med to tabletter 500 mg Paracetamol, så man i alt får 1000 mg paracetamol. Hvis der er behov for det, kan der tages endnu to tabletter efter fire til fem timer. Maksimal dosis er to tabletter Paracetamol fire gange i døgnet med seks timers mellemrum.

 1. Paracetamol fås i håndkøb.
 2. Man kan tillægge Ibuprofen til Paracetamol behandling.
 3. Ibuprofen må tages på 3 doser om dagen med 8 timers mellemrum.
 4. Ibuprofen findes i 200, 400 og 600 mg dosis.200 mg fås i håndkøb, mens 400 og 600 mg er receptpligtigt.
 5. Ibuprofen må maksimalt benyttes 7 dage i træk, da de kan have bivirkninger.

Derudover kan der være forhold som taler imod brug af Ibuprofen for eksempel graviditet, hjertesygdom, nyresygdom med mere. Mere medicin end anbefalet maksimal dosis giver ikke større effekt, men øger risikoen for bivirkninger. Børn: Børn under 2 år må kun få smertestillende medicin efter aftale med lægen.

 1. Større børn med feber og smerter kan få Paracetamol.
 2. Paracetamol findes som tabletter, i flydende form (opløsning) og som stikpiller til endetarmen.
 3. Giv ikke smertestillende medicin, hvis du ikke ved, hvorfor barnet har smerter.
 4. Større børn kan fint få tabletterne hvis de kan sluge dem, mens man med fordel kan benytte opløsning til mindre børn og stikpiller til helt små børn.

Gravide: Gravide bør bruge mindst muligt smertestillende medicin, og hvis nødvendigt, så paracetamol.

Hvor lang tid er Panodil i kroppen?

Det vil sige, at efter 3-4 timer er mængden af paracetamol i kroppen så lille, at det ikke længere virker smertestillende. For nogle typer medicin, fx mod forhøjet blodtryk, falder blodets indhold af lægemiddel langsommere, så de kan virker i op til 24 timer. Det er derfor nok at tage disse midler én gang om dagen.

Hvor lang tid skal der gå mellem man tager Panodil Zapp?

I enkelte tilfælde kan 1 tablet på 500 mg 3-4 gange i døgnet være tilstrækkeligt. Doseringsinterval Der bør minimum gå 4 timer mellem hver dosering. Børn under 12 år Du må ikke bruge Panodil Zapp til børn under 12 år uden lægens anvisning.