Hvor Mange Mennesker Er Der I Verden 2022?

Hvor Mange Mennesker Er Der I Verden 2022
Verden runder snart opsigtsvækkende milepæl — og der kan vente svære udfordringer Over de næste mange år kommer verden til at gennemgå en interessant udvikling, hvor ganske få lande vil drive halvdelen af befolkningsvæksten. Da vi rundede år 0, var der ifølge 232 millioner mennesker på jorden.

 • Befolkningen var forøget i millionvis i løbet af de mange forrige årtusinder.
 • Og det var en vækst, som skulle vise sig at blive gjort til skamme af de kommende 2022 år.
 • For når kalenderen viser 15.
 • November 2022, estimerer, at der for første gang vil være otte milliarder mennesker på Jorden.
 • Der er ingen grund til at frygte antallet af menneskeliv Natalie Kanem, administrerende direktør i FN’s Befolkningsfond (UNFPA) Kurven over menneskehedens vækst over de sidste to årtusinder former sig som en næsten vinkelret hockeystav og er et tydeligt billede på, hvor markant udviklingen har været over særligt de seneste 70 år.

Den hastigt voksende befolkning har længe været synonym med et faretruende billede af, hvad så mange flere mennesker betyder for planeten. I kaldte den kendte britiske naturforsker David Attenborough menneskeheden for «en pest på Jorden» og advokerede for at begrænse væksten. Visse lande kan se frem til, at deres befolkningstal eksploderer, mens det for andre går den anden vej. Foto: Kazuhiro Nogi / Ritzau Scanpix

 • I ventes vi i 2050 at være 9,7 milliarder mennesker, og i 2100 vil det være steget til 10,4 milliarder.
 • Det er opsigtvækkende milepæle, men Natalie Kanem, der er administrerende direktør i FN’s Befolkningsfond (UNFPA), advarer mod at gå i panik over, at vi får langt større selskab i fremtiden.
 • I stedet opfordrer hun til at lande fokuserer på at hjælpe kvinder, børn og marginaliserede grupper, der er mest sårbare over for ændringer i demografien.

— Nogle udtrykker bekymring over, at vores verden er overbefolket med alt for mange mennesker og for få ressourcer til at opretholde vores liv. Men der er ikke grund til at frygte antallet af menneskeliv, siger hun ifølge, Den globale befolkningstilvækst, der i 1960’erne toppede på, er nu dalet til under en procent, blandt andet som følge af faldende fødselsrater.

 1. Og ifølge lever 60 procent af verdens befolkning i lande, der har fødselsrater under det såkaldte (når en befolkning præcis erstatter sig selv fra en generation til den næste, red,).
 2. Det gælder blandt andet Danmark.
 3. Hvordan kan de tal hænge sammen med FN’s fremskrivning, hvor vi øges med to milliarder over de kommende 80 år? Jo, der er nemlig fordi, at halvdelen af den globale tilvækst frem mod 2050 ventes at komme fra bare otte lande, der estimeres at vokse med 850 millioner mennesker.

Det drejer sig om Den Demokratiske Republik Congo, Egypten, Etiopien, Indien, Nigeria, Pakistan, Filippinerne og Tanzania. Allerede næste år ventes Indien at overgå Kina som verdens folkerigeste land. Ilya Kashnitsky, der er assisterende professor på SDU og forsker i demografi, kalder frygten for overbefolkning «forældet» og et levn fra den sidste halvdel af 1900-tallet, hvor væksten var særlig markant. I takt med at velstanden øges i mange lande, bliver det afgørende, om verdens lande kan indrette sig til efter en bæredygtig model. Foto: Ezequiel Becerra / Scanpix Denmark FN forventer, at det subsahariske Afrika vil fordoble dets befolkning frem mod 2050, og i 2060’erne vil det være den folkerigeste region af de områder, som FN benytter i sin fremskrivning.

Ifølge Ilya Kashnitsky er de otte lande og det subsahariske Afrika ved at gennemgå den samme udvikling, som Europa gjorde i begyndelsen af det 20. århundrede. — Det er på ingen måde overraskende. Ved at dele moderne teknologi med de lande faldt dødeligheden voldsomt, og det tager adskillige generationer, før fødselsraten retter sig ind til det niveau af dødelighed.

Den ældste del af befolkningen øges konstant, og hele samfundet er nødt til at omstille sig til det Ilya Kashnitsky, assisterende professor på SDU og forsker i demografi Der er en masse faktorer, der spiller ind i sådan en udvikling, og hvilke udfordringer en voksende verdensbefolkning står over for.

 1. Et af de store spørgsmål er, hvordan en voksende befolkning indretter sig til Jordens knappe ressourcer.
 2. Her bliver det afgørende, om eksempelvis de otte lande og det subsahariske Afrika kan indrette et bæredygtigt samfund, mens de vokser, samtidig med at de klimasyndende nationer sætter fart på den grønne omstilling, lyder det.

Ellers kan alarmklokkerne godt begynde at ringe. — Hvis hele verden bevæger sig i den retning og ikke lærer at leve bæredygtigt, så har vi et problem. Selv hvis vi går tilbage til syv milliarder, er problemet det samme, siger Ilya Kashnitsky. Løsningen er at finde en måde at reducere vores aftryk, og det begynder med den udviklede del af verden Ilya Kashnitsky, assisterende professor på SDU og forsker i demografi Et af de store spørgsmål i løbet af de næste 80 år bliver altså, hvordan verden indretter sig til, at de områder kommer til at vokse og formodentlig vil øge deres belastning på kloden, i takt med at velstanden stiger.

 1. Dertil kommer, hvordan man skal modarbejde problemer som fattigdom, hungersnød og fejlernæring, når vi ser ud til at blive flere og flere frem mod 2100.
 2. — At opnå FN’s bæredygtighedsmål, særligt dem, der relaterer sig til sundhed, uddannelse og ligestilling, vil medvirke til at sænke fødselsrater og sænke befolkningsvæksten, sagde Liu Zhenmin, der er FN’s undersekretær for økonomi og socialområdet, i juli ifølge,
 3. En af de helt store udfordringer i Ilya Kashnitskys øjne bliver, hvordan den voksende ældrebefolkning tackles, som vi også står over for i Danmark, mens fødselsraten falder.
 4. Den globale forventede levetid ventes at vokse til 77,2 år i 2050 fra 72,8 i 2019, mens der dog er store regionale forskelle.
 5. — Den ældste del af befolkningen øges konstant, og hele samfundet er nødt til at omstille sig til det.

Hvis FN rammer plet med deres forudsigelse, så vil du 15. november altså dele denne planet med 7.999.999.999 andre mennesker. Og antallet alene er ikke noget at være alarmeret over, lyder det. Men verden står over for en stor og besværlig opgave i at tilpasse sig til en skiftende demografi og alle de mange muligheder og udfordringer, som der følger med – mange flere, end der er fremhævet her.

 1. Inden for det seneste årti er den årlige forøgelse af verdensbefolkningen blevet mindre og mindre, og det billede ser ud til at fortsætte, hvor vi et sted mellem 2080 og 2100 vil begynde at se, at verdensbefolkningen går nedad.
 2. Og til den tid deler vi formodentlig planeten med et par milliarder flere.
See also:  Hvor Mange Genstande Er Der I En Flaske Vin?

: Verden runder snart opsigtsvækkende milepæl — og der kan vente svære udfordringer

Hvornår 8 milliarder?

8 milliarder mennesker i verden FN estimerer, at befolkningstallet er fordoblet på de 48 år, så det runder 8 milliarder 15. november 2022.

Hvor mange mennesker i hele verden?

Verdens befolkning
8.040.075.758 Nuværende befolkning i verden
1.745.939.193 Overvægtige mennesker i verden
837.844.799 Svært overvægtige mennesker i år
21.703 Dødsfald pga. sult i dag

Hvor mange milliarder mennesker er der i verden?

Jordens befolkning runder 8 milliarder mennesker.

Hvor meget fylder alle mennesker på jorden?

Kan hele Jordens befolkning stå på Bornholm? Før i tiden sagde man i Danmark, at hele Jordens befolkning kunne stå på Bornholm. I dag er vi omkring seks en halv milliard mennesker på kloden (6.446.131.400 ifølge et estimat for juli 2005). En stor del er børn, så det er nok rimeligt at regne med, at der kan stå 10 mennesker pr.

Sætter vi den gennemsnitlige rækkevidde til 1,50 meter, bliver menneskekæden knap 9,7 millioner kilometer lang. Vi ville dermed kunne nå rundt om Jorden ved ækvator hele 241 gange. Lavede man i stedet et mennesketårn, hvor vi stod på skuldrene af hinanden, ville det blive cirka otte millioner kilometer højt.

Månen er omkring 400.000 kilometer væk, så vi ville kunne nå 20 gange længere ud i rummet. Det ville dog blive hårdt for de nederste, der skulle bære en menneskelig masse på næsten en halv milliard tons. LÆS OGSÅ: : Kan hele Jordens befolkning stå på Bornholm?

Hvor mange er der i DK?

Danmark i Tal udkom for sidste gang i 2019, da publikationen er nedlagt. I Danmark bor vi 5,8 mio. personer, 1,7 mio. – eller knap 30 pct. – bor alene, og mændene bliver i gennemsnit 79,0 år gamle, mens kvindernes gennemsnitlige levealder er 82,9 år. Det er blot nogle af de oplysninger, som du kan finde i Danmark i tal 2019.

I bogen, der er velegnet til undervisning af folkeskolens ældste klasser, fx i samfundsfag og matematik, kan du desuden læse om Mathilde og Lucas og alle de andre 15-årige i Danmark ud fra et statistisk perspektiv. Vidste du fx, at ca. hver syvende 15-årig går på efterskole og to tredjedele bor i parcelhus? I publikationen kan man bl.a.

også læse, at:

Danmarks højeste punkt er Møllehøj med 171 meter, den største sø er Arresø med 40 km2, og den længste å er Gudenåen, som strækker sig 176 km gennem Jylland, som for øvrigt udgør 69 pct. af landets samlede areal.Vi er blevet flere og flere i de seneste år. Det stigende befolkningstal skyldes, at der indvandrer flere, end der udvandrer, men også at der fødes flere, end der dør.En bolig i Danmark er i gennemsnit 112 m2, og der er i gennemsnit 52,3 m2 bolig per person.57 pct. at befolkningen bor i ejerbolig.Andelen af personerne mellem 25 og 64 år, som har en lang videregående uddannelse, er vokset fra 6 pct. i 2000 til 12 pct. i 2018. I samme periode er andelen af befolkningen, som har grundskole som højest fuldførte uddannelse, faldet fra 30 pct. til 18 pct.Ledighedsprocenten lå i 2018 på 5,2 pct. for kvinderne og 5,0 pct. for mændene. Ledigheden var lavest blandt de 45-54-årige (2,9 pct.) og højest blandt de 15-24-årige (11,0 pct.).Danmark har et internationalt set betydeligt overskud på betalingsbalancen på 6,1 pct. af BNP i 2018, fordi vi eksporterer for mere end vi importerer for. Samtidig har vi store indtægter fra vores store nettoformue i forhold til udlandet. Vi har størst samhandel med Tyskland efterfulgt af Sverige.

Hvor mange børn er der i hele verden?

Hvor mange børn er der i verden? — Hvis du skulle tælle alle verdens børn, så skulle du tælle til 2,2 milliarder. Børnene udgør næsten en tredjedel af jordens samlede befolkning på 7,5 milliarder mennesker.

Hvor mange lande er der i verden 2023?

Lande anerkendt af FN — FN eller FN er en international organisation, der hovedsageligt fokuserer på samarbejde mellem nationer og sikring af sikkerhed. Denne orden havde sin begyndelse i 1945 efter Anden Verdenskrig, og grundlæggerne var 51 lande, der forpligtede sig til at opretholde international fred og udvikle venskabelige forbindelser med hinanden.

Hvor er der flest mennesker i verden?

Verdens folkerigeste lande Shutterstock Befolkningen på Jorden stiger støt — men hvilke lande har det højeste befolkningstal? Vi har lavet en liste over verdens 10 største lande, målt på antallet af indbyggere. Befolkningstallet på verdensplan fortsætter med at stige, selvom det foregår i et lavere tempo end tidligere. Trafikken i de indiske storbyer er ofte kaotisk med busser, biler, motorcykler og gående. Alene I hovedstaden Delhi bor der i omegnen af 30 millioner mennesker. © Shutterstock Nuværende befolkningstal: 1,425782 milliarder Areal: 3.287.000 kvadratkilometer Sprog: Hindi, engelsk m.fl.

 • I Indien er der mennesker overalt.
 • Sådan lyder det ofte fra folk, der har besøgt landet for første gang.
 • Og der er bestemt noget om snakken.
 • Det store land har nemlig overhalet Kina, hvad befolkningstal angår og kan derfor bryste sig af at være verdens folkerigeste land.
 • I den indiske delstat Rajasthan bor der lige under 69 millioner mennesker.

Til sammenligning bor der cirka 67 millioner i Frankrig. Indien har oplevet en enorm vækst i befolkningstallet de senere år. Spoler man tiden tilbage til år 1950, lå befolkningstallet på knap 400 millioner, mens det i dag er steget til mere end 1,4 milliarder. Kina er verdens folkerigeste nation med 1,425 milliarder mennesker. © Shutterstock Nuværende befolkningstal: 1,425748 milliarder Areal: 9.597.000 kvadratkilometer Sprog: Mandarin, kantonesisk m.fl. Selvom Kina ikke længere topper listen over verdens folkerigeste nationer, bor der stadig i omegnen af 1,425 milliarder mennesker.

De mange mennesker har gennem tiden ført til, at Kommunistpartiet har indført stramme restriktioner som fx den såkaldte etbarnspolitik. Den omstridte politik, som gjaldt fra 1980 til 2016 betød, at alle kinesiske par kun måtte få et barn per familie. Formålet med loven var at forhindre befolkningstallet i at stige, da det blandt andet blev set som en trussel mod den økonomiske udvikling.

Kinas Kommunistparti har desuden hævdet, at det var nødvendigt for at mætte de mange munde i landet. Fra 2016 har det været lovligt at få op til to børn per familie, men nu arbejdes der på at gøre det muligt at få op til tre børn. Årsagen til holdningsskiftet er blandet andet udsigten til, at der bliver flere ældre og færre unge kinesere i fremtiden. Cirka 58 procent af befolkningen er hvide, mens 19 procent er latinamerikanske, og 12 procent er sorte. De resterende 11 procent af befolkningen består blandt andet af indfødte folk, folk fra stillehavsøerne og folk af blandet etnicitet. © Shutterstock Nuværende befolkningstal: 338 millioner Areal: 9.833.517 kvadratkilometer Sprog: Amerikansk-engelsk Selvom der ikke bor nær så mange mennesker i USA, som der gør i Kina og Indien, så regnes USA for at være verdens førende supermagt.

Det store land har en befolkning på 338 millioner, og den store befolkning er blandt andet kendetegnet ved at bestå af en lang række etniciteter. På østkysten er metropolen New York det finansielle såvel som kulturelle centrum, mens Californien på vestkysten er mere kendt for strande, palmer, solskin og Hollywood-stjerner.

Helt så sort-hvid er virkeligheden naturligvis ikke, og den solrige stat er meget andet end Venice Beach, Berverly Hills og Rodeo Drive. Der bor cirka 35 millioner mennesker i den indonesiske hovedstad, Jakarta. Her ses menneskemasserne på en perron på en af storbyens togstationer. © Shutterstock Nuværende befolkningstal: 275 millioner Areal: 1.910.931 kvadratkilometer Sprog: Indonesisk Indonesien er med 275 millioner indbyggere verdens fjerdestørste land, hvis man ser på befolkningstallet.

Det folkerige ørige ligger mellem Australien og Sydøstasien. I Indonesien er 87 procent af befolkningen muslimer. Det betyder, at landet har den største muslimske befolkning i verden. Indonesien er blandt andet kendt for sine mange vulkaner, for ferieøen Bali og for øen Borneo, hvor der stadig lever orangutanger.

Læs også : Selvom der bor mere end fem gange så mange mennesker i Indien som i Pakistan, så har Pakistan det femtehøjeste befolkningstal i verden. © Shutterstock Nuværende befolkningstal: 235 millioner Areal: 796.096 kvadratkilometer Sprog: Urdu, panjabi, sindhu m.fl.

På en femteplads over verdens mest folkerige nationer ligger Pakistan. Det sydasiatiske land har 236 millioner indbyggere. Landets livgivende nerve er den store flod Indus, som giver vand til det omkringliggende landbrug. Landet er også kendt for sine storslåede bjergområder, men desværre også for en del uroligheder — både med naboen, Indien, om Kashmir-provinsen, men også i form af selvmordsbomber rundt omkring i landet.

Ifølge udenlandske efterretninger er Pakistan også hjemsted for flere terrorgrupper. Nigeria er Afrikas folkerigeste land med en befolkning på 219 millioner. Det vestafrikanske land har også kontinentets største by, Lagos. © Shutterstock Nuværende befolkningstal: 218 millioner Areal: 923.768 kvadratkilometer Sprog: Hausa, yoruba, engelsk Nigeria er med et befolkningstal på 219 millioner Afrikas folkerigeste land, og det bliver det formentlig ved med at være de næste mange år.

Flere forskere forudser nemlig, at landets befolkning vil være fordoblet inden udgang af år 2050. Nigeria har oplevet stor økonomisk fremgang de senere år, men selvom økonomien er for opadgående, er det vestafrikanske land stadig præget af uro. Særligt Boko Haram, som er en militant islamistisk gruppe, har stået bag en række uhyggelige angreb og bortførelser de senere år.

I den forbindelse er regeringen flere gange blevet kritiseret for at have været passive og handlingslammede. Læs også : Der lever mange mennesker i Brasiliens slumområder, de såkaldte favelaer, som ofte ligger på bjergskråninger i udkanterne af store byer som Rio de Janeiro og Sao Paulo. © Shutterstock Nuværende befolkningstal: 215 millioner Areal: 8.516.000 kvadratkilometer Sprog: Portugisisk Brasilien er det største land i Syd- og Latinamerika – både i geografisk størrelse, og når det kommer til befolkningstal.

De fleste forbinder nok landet med fodbold og formidable badestrande, men landet største aktiv er uden tvivl Amazonjunglen, som er verdens største regnskov. Brasilien er primært befolket langs kysterne og i mindre grad inde i landet. Mod syd er befolkning i overvejende grad efterkommere af europæere, mens befolkningen nordpå i højere grad er sorte eller af blandet herkomst.

Landets største turistmagnet er metropolen Rio De Janeiro med kristusstatuen og de berømte strande Copacabana og Ipanema, mens landets finansielle centrum og største by, hvad indbyggertal angår, er Sao Paulo med sine knap 22,5 millioner indbyggere. I hovedstaden Brasilia bor der til sammenligning mere beskedne 4,8 millioner. Grundet sin lave beliggenhed og kraftige monsunregn oplever Bangladesh ofte voldsomme oversvømmelser. Selv hovedstaden Dhaka, rammes jævnligt. © Shutterstock Nuværende befolkningstal: 171 millioner Areal: 147.570 kvadratkilometer Sprog: Bengali Ser man bort fra enkelte små by- og østater, så er Bangladesh med sine 171 millioner indbyggere og knap 150.000 kvadratkilometer verdens tættest befolkede land.

Til sammenligning bor der knap 6 millioner i Danmark på små 43.000 kvadratkilometer. Bangladesh gennemstrømmes af de tre floder Meghna, Padma og Brahmaputra, som er altafgørende for landbruget. Faktisk er hele 70 procent af landet opdyrket, og i modsætning til i mange andre lande, så bor cirka 80 procent af befolkningen på landet.

Læs også : Rusland er ikke kun enormt, hvad landets areal angår. Landets befolkningstal på 145 millioner gør også landet til det niendestørste, hvad indbyggere angår. © Shutterstock Nuværende befolkningstal: 144 millioner Areal: 17.098.246 kvadratkilometer Sprog: Russisk Rusland er verdens største land geografisk, og når det kommer til befolkningstal, sniger landet med de 11 tidszoner sig også med i top 10.

Russerne har med andre ord væsentligt mere plads at boltre sig på end bangladesherne. Hovedparten af den russiske befolkning bor vest for Uralbjergene, hvor storbyerne Moskva og Skt. Petersborg også ligger. Rusland er blandt andet kendt for sine litterære mastodonter som Pushkin, Fjodor Dostojevskij og Lev Tolstoj, men også for komponister som Peter Tjajkovskij og Igor Stravinskij.

Efter Vladimir Putin blev præsident i år 2000 er Rusland og Vesten gradvist trukket i hver sin retning. Og med annekteringen af Krim i 2014 og krigen i Ukraine i 2022 er forholdet mellem Vesten og Rusland kun blevet forværret. På billedet danses der til traditionel musik i farverige, mexicanske folkedragter.

 • Opsøger du en offentlig plads i weekenden, er det ikke utænkeligt, at der vil være dans og musik.
 • © Shutterstock Nuværende befolkningstal: 127 millioner Areal: 1.964.375 kvadratkilometer Sprog: Spansk Det sidste land på listen er Mexico, der med et befolkningstal på 128 millioner positionerer sig som det folkerigeste land i Latin- og Sydamerika, hvis man ser bort fra Brasilien.
See also:  Hvor Ofte Skal En Bil Synes?

Mexico udgør den nordlige del af den mellemamerikanske landtange, og det store land har flere store bjergkæder. Mexico har været hjemsted for indianske kulturer, men landet er også formet af en langvarig spansk kolonitid. Mexico er på mange parametre afhængig af landets store nabo mod nord, USA, hvilket til stadighed fører kriser og politiske uenigheder med sig.

 1. En af de helt store emner er den illegale indvandring fra latinamerikanske lande, som finder sted i grænselandet mellem det nordligste Mexico og de amerikanske sydstater — særligt Texas.
 2. En af årsagerne til flygtningestrømmen er fattigdom, mangel på arbejde og narkokartellernes hærgen i Mexico og i en del af nabolandende mod syd.

For selvom regeringen har blæst til kamp mod kartellerne, så har det ikke dæmpet volden og utrygheden i mange af landet regioner. Læs også : Læs også : : Verdens folkerigeste lande

Hvad er de to største byer i Danmark?

Hvilke byer er de største efter København, Aarhus og Odense? — En stor del af hovedstadsområdet hænger sammen, men du kan se indbyggertallet i de forskellige områder i hovedstadsområdet. Fx kan du udover København også se, hvor mange der bor på Frederiksberg og i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Hvidovre.

Hvor mange mange mennesker?

Verdens befolkning er vokset kraftig de sidste hundrede år. Befolkningsvæksten var på sit højeste i 1960’erne og 1970’erne og er siden da gået betydelig ned. I 2011 passerede vi 7 milliarder mennesker på jorden, og FN forventer, at vi bliver 10,8 milliarder mennesker i 2100.

 1. Befolkningsvækst er et omdiskuteret tema.
 2. Længe blev der stillet spørgsmål om, hvorvidt jorden har nok ressourcer og mad til en øget befolkning.
 3. Da befolkningsvæksten var på sit højeste, var man bange for overbefolkning og øget fattigdom.
 4. Siden da er befolkningsvæksten dalet og befolkningsvækst bliver ikke længere set på som hovedårsagen til fattigdom og miljøproblemer.
See also:  Hvor Mange Genstande Er Der I En Flaske Vin?

Øget ulighed, konflikter og klimaændringer bliver i dag anset, som de vigtigste årsager. I dag handler debatten i større grad om bæredygtig udvikling. Det er grænser for, hvad naturen tåler, og vi må derfor finde måder at skabe gode levekår for mennesker i dag uden at ødelægge det for fremtidige generationer.

Hvor mange mennesker bor der i de forskellige lande?

Liste med de største lande i verden mål på befolkningstal

Land antal indbyggere (2023)
Kina 1425671352
USA 339996563
Indonesien 277534122
Pakistan 240485658

Hvad er befolkningstilvæksten i Danmark?

Befolkningstilvækst i 2021 1. januar 2022 bestod Danmarks befolkning af 5.873.420 personer, hvilket er 33.375 personer flere end ét år tidligere. Det svarer til en vækst på 5,7 promille. Netto-indvandringen udgjorde 79 pct.

I hvilket land er der flest kvinder?

30/08/2015 KL.07:50

Demografi: Mænd udgør generelt et lille flertal i forhold til kvinder. Men i nogle områder af verden er der flest kvinder – eksempelvis i de tidligere sovjetrepublikker. Udbredt alkoholmisbrug i Rusland og i de tidligere sovjet-republikker er en hyppig døds- årsag blandt mændene. Her bliver rusen sovet ud på en bænk i Moskva. Foto: AP WASHINGTON Generelt set er der lidt flere mænd end kvinder i verden. Ifølge FN’s prognoser for 2015 er der 101,8 mænd for hver 100 kvinder.

Faktisk er tallet for mænd steget gradvist hvert år siden 1960. Men et kort, som Pew Research Center har udarbejdet med udgangspunkt i de seneste tal fra FN, viser tydeligt, at kønsfordelingen er skæv i nogle områder af verden. I de tidligere Sovjetlande, er der f.eks. flere kvinder end mænd. mens der omvendt er flere mænd end kvinder i Asien, de arabiske lande og Nordafrika.

Letland, Litauen, Armenien, Hviderusland, Rusland, Ukraine og Estland er blandt de lande, der har den største kvindelige befolkning. I selvsamme lande er der også meget stor forskel på mænd og kvinders forventede levealder. I Hviderusland har mænd en forventet levealder på 65,3 år, mens kvinder kan forvente at blive 77 år.

 • Un i det krigsramte Syrien er forskellen på mænd og kvinders forventede levealder større.
 • Fordelingen af mænd og kvinder i de enkelte lande ændrer sig i takt med alderen.
 • I Rusland kan man tydeligt se, at kønsfordelingen ændrer sig i forhold til aldersgrupperne.
 • Der er f.eks.
 • Flere nyfødte drenge end piger i Rusland, og det er den samme tendens hver år.

Mænd fortsætter med at overgå kvinder i antal, indtil de er 31 år. Fra 32-årsalderen er der flere kvinder end mænd, og den forskel vokser sig større for hvert år, der går.

Hvor mange børn får en kvinde i Danmark i gennemsnit?

Fertilitet 2019 — Den samlede fertilitet faldt i 2019 til 1,70 levendefødte pr. kvinde (15-49 år). Det er et fald fra 1,73 i 2018, og et niveau, som senest observeredes i 2014, hvor den samlede fertilitet var 1,69. Fertiliteten opgøres også fordelt på kvindernes herkomst, og her er det især markant, at fertiliteten blandt indvandrerkvinderne fra ikke-vestlige lande er faldet fra 1,96 i 2018 til 1,80 i 2019. Kilde: www.statistikbanken.dk/fert1,

Hvor mange børn under 18 år er der i Danmark?

Pr.1. januar 2023 var der 1.155.838 børn og unge under 18 år, hvoraf 3.386 (0,3 pct.)

Hvor er der flest mennesker i verden?

Kina. Kina er verdens folkerigeste nation med 1,425 milliarder mennesker.

Hvad er befolkningstilvæksten i Danmark?

Befolkningstilvækst i 2021 1. januar 2022 bestod Danmarks befolkning af 5.873.420 personer, hvilket er 33.375 personer flere end ét år tidligere. Det svarer til en vækst på 5,7 promille. Netto-indvandringen udgjorde 79 pct.