Hvor Mange Feriedage Optjener Man Pr MNed?

Hvor Mange Feriedage Optjener Man Pr MNed
Hver måned optjener du 2,08 feriedage, som du kan afholde allerede måneden efter. Dermed optjener du 25 feriedage eller 5 ugers ferie i løbet af et år.

Hvor mange feriedage optjenes på en måned?

Er du ansat med ferie med løn? – Hvis du plejer at få løn, når du holder ferie, kan du ikke se dine feriepenge på borger.dk, mens du er ansat. Du skal kontakte din arbejdsgiver, hvis du har spørgsmål om dine feriepenge. Hvis du stopper i dit arbejde, kan du se dine feriepenge på borger.dk., efter du er stoppet.

 1. Du kan se dine feriepenge på borger.dk ca.3 hverdage efter den måned, hvor du fratrådte.
 2. Hvis du ikke kan se dine feriepenge på borger.dk, skal du kontakte din arbejdsgiver.
 3. Du skal have 12,5 pct.
 4. I feriepenge af din samlede skattepligtige lønindkomst, som ikke er fradragsberettiget.
 5. Det er fx timeløn, faste tillæg og overarbejdsbetaling.

Løn under sygdom eller barsel tæller også som løn. Du skal også have feriepenge for personalegoder. Dette er fx fri bil, fri telefon eller kost og logi. Værdien bliver beregnet på grundlag af takster, som Skatterådet fastsætter. Du skal også have feriepenge for dit eget bidrag til:

pensionsordninger, hvor bidrag eller præmier er skattefrie aldersopsparing aldersforsikring arbejdsmarkedsbidrag medarbejderinvesteringer.

Du skal ikke have feriepenge af diæter, andre omkostninger i forbindelse med arbejdet, feriepenge, løn under ferie eller ferietillæg. Som lønmodtager optjener du ret til at holde ferie med betaling fra din arbejdsgiver. For hver måned du er ansat, optjener du 2,08 dages ferie.

Du optjener derfor 25 feriedage, hvis du er ansat et helt år. Du optjener 2,08 feriedage pr. måned du er ansat, uanset om du arbejder på fuld tid, nedsat tid, eller arbejder få dage om ugen. Hvis du arbejder få dage om ugen, skal de arbejdsfri dage indgå i opgørelsen af feriedagene, når du holder ferien.

See also:  Hvor Sidder Iskiasnerven?

Eksempel hvis du arbejder få dage om ugen: Hvis du har optjent 25 feriedage og arbejder 3 dage om ugen, er hele din ferie afholdt, når du har brugt 15 arbejdsdage og 10 arbejdsfri dage.

Hvor mange feriedage bruger man på en uge?

Hvis du arbejder mere end fem dage om ugen – Du optjener 25 feriedage i ferieåret. Du bruger derfor kun 5 feriedage til at holde en uges ferie, selv om du arbejder mere end fem dage om ugen. Du må ikke have lønnet arbejde, mens du holder ferie. Hvis du alligevel vælger at arbejde, kan du risikere at skulle betale dine feriepenge tilbage.

 1. Beløbet, som du skal betale tilbage, vil svare til det antal dage, du arbejdede i din ferie.
 2. De samme regler gælder, hvis du får offentlige ydelser såsom dagpenge eller kontanthjælp i ferien.
 3. Har du flere arbejdsgivere på samme tid, kan du godt holde ferie fra den ene arbejdsgiver og fortsat arbejde for de andre.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke må arbejde mere for de andre arbejdsgivere, end du normalt gør.

Hvor mange timer er 0 64 feriedage?

Svar 14-01-2022: Ja, der kan ske udbetaling af en decimalferiedag, hvis lønmodtageren fx ikke har været i ansættelse i et helt ferieår og lønmodtageren derfor ikke vil kunne optjene et helt antal feriedage i ferieåret. Det skyldes, at en arbejdsgiver ikke kan varsle afholdelse af decimalferiedage, da ferie skal holdes i hele dage, jf.

§ 6, stk.2, og bemærkningerne hertil. Udbetalingen af en decimalferiedag sker ikke med hjemmel i ferielovens § 24, men i henhold til praksis efter ferielovens § 6, stk.2. Se om øvrige muligheder for afvikling af en decimalferiedag i spørgsmål og svar om 0,64 feriedag nedenfor. Svar 14-01-2022: Hvis decimalferiedagen indgår i optjent ferie ud over 4 uger, kan den overføres.

See also:  Hvor Meget Kan Jeg LNe?

Eksempel: En lønmodtager har optjent 22,88 feriedag. Hvis lønmodtageren overfører 2,88 feriedag, vil den 0,88 feriedag indgå i optjent ferie ud over 4 uger. Svar 12-11-2021: Udgangspunktet efter ferieloven er, at en arbejdsgiver ikke kan varsle afholdelse af brøkdelsferiedage, da ferie skal holdes i hele dage, jf.

§ 6, stk.2, og bemærkningerne hertil. I forhold til den 0,64 feriedag, som en lønmodtager har optjent til brug i det korte ferieår, og som kan være videreført til afholdelse efter den nye ferielov, jf. § 48. stk.1, er det STAR’s vurdering, at hvis lønmodtageren ønsker at holde 0,64 feriedag, er ferieloven ikke til hinder for det.

Arbejdsgiveren kan tilsvarende varsle en hel feriedag og supplere den 0,64 feriedag op med anden betaling til én feriedags betaling. Svar 12-11-2021: Udgangspunktet efter ferieloven er, at en arbejdsgiver ikke kan varsle afholdelse af brøkdelsferiedage, da ferie skal holdes i hele dage, jf.

 1. § 6, stk.2, og bemærkningerne hertil.
 2. Den 0,64 feriedag kan derfor udbetales kontant, • når den sidste hele feriedag fra ferieåret afholdes, • når en lønmodtager aftaler overførsel af optjent ferie ud over 4 uger efter § 21, og der herefter alene resterer 0,64 feriedag, eller • når lønmodtageren efter ferieafholdelsesperioden udløb, får udbetalt optjent ferie udover 4 uger efter § 24, og der herefter alene resterer 0,64 feriedag.

Hvis der efter ferieafholdelsesperioden udløb – efter eventuel overførsel og udbetaling af ferie udover 4 uger – resterer et helt antal feriedage + den 0,64 feriedag vil hele ferien skulle afregnes til enten AFF eller en privat feriefond som uhævede feriepenge, da den sidste feriedag ikke er afholdt.

 • Udbetalingen af den 0,64 feriedag, sker ikke med hjemmel i ferielovens § 24, men kan ske i henhold til ferielovens § 6, stk.2, og bemærkningerne hertil.
 • Svar 12-11-2021: Hvis den 0,64 feriedag indgår i optjent ferie ud over 4 uger, kan den overføres.
 • Eksempel: En lønmodtager har fået videreført 0,64 feriedag fra det forkortede ferieår til afholdelse efter den nye ferielov og har i løbet af ferieåret optjent 5 ugers ferie.
See also:  Hvor Mange Betaler Topskat?

Hvis lønmodtageren overfører 4,64 feriedag, vil den 0,64 feriedag indgå i optjent ferie ud over 4 uger.

Hvordan bruger man feriedage?

Du optjener 2,08 feriedage om måneden. Har du ikke optjent nok feriedage til en lang sommerferie, kan du lave en aftale med din arbejdsgiver om at holde ferie på forskud (arbejdsgiver er dog ikke forpligtet til at lave sådan en aftale). Udover ferien kan du afholde de feriefridage, du har ret til, og evt. afspadsering.

Hvordan går ferieåret 2023?

Med den nye ferielov optjener og afholder medarbejderen ferie på samme tid. Fremover kommer ferieåret til at løbe fra 1. september til 31. august.

Hvad koster en ekstra uges ferie?

Feriefridage. – Ferieloven sikrer kun fem ugers ferie og ikke den sjette ferieuge. Den skal aftales med den nye arbejdsgiver. Hver ekstra feriedag har en værdi svarende til 0,45 procent af månedslønnen. Har man 5 feriefridage, svarer det til 2,25 procent ekstra i lønposen.