Hvor LNge GæLder Coronapas?

Hvor LNge GæLder Coronapas
Så længe er dit coronapas gyldigt Efter afslutning af det primære vaccinationsforløb er dit coronapas, hvis du er 18 år eller derover, kun gyldigt i 270 dage efter afslutningen af det primære vaccinationsforløb. Ved revaccination bliver coronapasset herefter gyldigt igen.

Hvor længe gælder et coronapas efter test?

Fra 16. januar gælder coronapasset kun i fem måneder efter 2. stik for personer over 18 år. Ved revaccination bliver det gyldigt igen. På baggrund af indstilling fra Epidemikommissionen forelagde regeringen Folketingets Epidemiudvalg et forslag om at ændre på varigheden af et gyldigt coronapas efter vaccination og tidligere smitte.

For personer over 18 år er coronapasset gyldigt i 5 måneder efter det primære vaccinationsforløb. Coronapasset bliver gyldigt igen umiddelbart efter revaccination. Der er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt nogen udløbsdato for coronapasset efter revaccination. Der er endnu ikke et tilbud om revaccination til de 15-17-årige.15-17 årige, der har gennemført det primære vaccinationsforløb, vil derfor fortsat have gyldigt coronapas efter fem måneder.

Det primære vaccinationsforløb vil for de fleste vil bestå af to doser, og således udløbe 5 måneder efter 2. stik. For de der fx har fået Johnson & Johnson, som kun består af én dosis, vil det dog være efter 1. stik. Derudover er det vedtaget, at varigheden af et gyldigt coronapas efter tidligere smitte ændres, så det er gyldigt fra 11 dage efter positiv PCR-test til 5 måneder efter positiv PCR-test.

Dette træder også i kraft søndag den 16. januar. Hvis du er inviteret til revaccination, men endnu ikke har benyttet dig af tilbuddet, skal du være opmærksom på, at dit coronapas, som følge af de nye ændringer, vil udløbe efter den 16. januar, hvis der er gået mere end 5 måneder fra du afsluttede dit primære vaccinationsforløb.

Du kan booke tid til revaccination på vacciner.dk

Hvor lang tid gælder vaccine coronapas?

Et coronapas fungerer som dokumentation for, om du er vaccineret, er tidligere smittet eller er testet negativ inden for de seneste 72 timer. Med en coronapas-app på din mobiltelefon kan du hurtigt og nemt fremvise dit coronapas. Senest redigeret den 23. juni 2022 Hvor LNge GæLder Coronapas Fra den 28. maj 2021 til 31. marts 2022 har det været muligt, at bruge den danske del af coronapas-app’ en til at vise oplysninger om vaccination, teststatus og tidligere smitte i én samlet løsning, der hvor det har været et krav i det offentlige rum. Disse krav er dog ikke længere gældende, hvorfor at den danske del af coronapas-app’en er lukket pr.31.

Er coronapas udløbet?

Den danske del af Coronapas-appen er lukket fra og med den 31. marts 2022. Coronapas-appen vil fortsat kunne bruges, men fremover alene med EU-visningen, hvor det fremgår, om man har coronapas på baggrund af vaccination, immunitet eller test, som kan bruges ved rejser.

Hvor lang tid er en Corona Test gyldig?

Fra og med 1. juli giver en negativ PCR-test et gyldigt coronapas i Danmark i 96 timer efter testen er foretaget. Gyldigheden for en negativ antigentest fastholdes på 72 timer.

Hvad sker der når Immunitetspas udløber?

Hvis der går mere end 5 måneder udløber dit coronapas, men når du er blevet revaccineret er det gyldigt igen. Immunitetspasset er gyldigt 11 dage efter, at du har fået en positiv PCR-test.

Hvor lang tid virker 3 stik mod Corona?

Beskyttelse mod alvorlig sygdom – Som sagt beskytter vaccinerne mod, at man bliver indlagt på hospitalet, hvis man alligevel bliver smittet. I studiet ses således en beskyttelse på mellem 88,8% og 90,2% umiddelbart efter tredje dosis mRNA. Og beskyttelsen fortsætter.

Hvor længe holder booster stik?

Information til borgere –

Se Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside for information om covid-19-vaccination målrettet borgere. Har du i øvrigt spørgsmål om vaccination, er der mulighed for at ringe til forskellige hotlines. Læs mere her, På coronasmitte.dk er der også information om covid-19 til borgere. Sundhedsstyrelsen har lavet retningslinjer for covid-19-vaccination, læs mere i Retningslinje for vaccination mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom,

Comirnaty ®, Comirnaty Original/Omicron BA.1 ® og Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 ® Comirnaty ® var den første vaccine, som kom til Danmark, og blev i starten af covid-19-pandemien kaldt BNT162b2 samt Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, efter det firma som producerer den.

 • Aktuelt anvendes Comirnaty ® til primærvaccination.
 • De to variantopdaterede vacciner, Comirnaty Original/Omicron BA.1 ® og Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 ®, beskytter begge to mod den oprindelige stamme af SARS-CoV-2 fra Wuhan, samt mod nye varianter, henholdsvis omikron BA.1 og omikron BA.4-5.
 • De anvendes udelukkende til boostervaccination.

Spikevax ®, Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 ® Spikevax ® var tidligere kendt som COVID 19 Vaccine Moderna ®, efter firmaet som producerer vaccinen. Ligesom beskrevet ovenfor beskytter de variantopdaterede vacciner Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 ® og Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 ® mod både den oprindelige SARS-CoV-2-stamme samt mod nye varianter, henholdsvis omikron BA.1 og omikron BA.4-5.

Spikevax ® anvendes som primærvaccination og de to bivalente vacciner anvendes udelukkende til boostervaccination. (Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 ® er endnu ikke tilgængelig i Danmark). Jcovden ® fra Janssen og Vaxzevria ® fra AstraZeneca er godkendt til brug i Danmark til personer fra 18 år, men er ikke del af det danske covid-19-vaccinationsprogram.

Dog kan private udbydere af vaccinationer tilbyde vaccination med Jcovden ®, læs mere om ordningen på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside, Sundhedsstyrelsen besluttede den 14. april 2021, at det generelle vaccinationsprogram mod covid-19 i Danmark, skulle fortsætte uden Vaxzevria ®,

 1. Baggrunden for det var en etableret sammenhæng mellem vaccinen og sjældne, men alvorlige tilfælde af komplicerede blodpropper.
 2. Denne tilstand har fået navnet VITT (Vaccine Induceret Immun Trombose og Trombocytopeni).
 3. Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at fordelen ved vaccination ikke opvejede denne risiko i den aktuelle situation i Danmark, hvor vi havde lav smitte og kontrol med covid-19-epidemien i Danmark, og hvor en fortsat udrulning af vaccinationsprogrammet uden denne vaccine kun ville forsinke den samlede vaccinationskalender med få uger.

Sundhedsstyrelsen vurderede desuden i den daværende danske epidemikontekst, at fordelene ved at vaccinere med Jcovden ® ikke stod mål med risikoen for mulige skadevirkninger i form af VITT hos de vaccinerede. Sundhedsstyrelsen fandt derfor, at det generelle vaccinationsprogram mod covid-19 i Danmark skulle fortsætte uden brug af Jcovden ®,

Personer over 40 år Personer i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, se nedenfor Gravide.

See also:  Ozempic Hvor Hurtigt Virker Det?

Alle fra 18 år og opefter, som ikke tilhører ovenstående grupper, har fortsat mulighed for at blive primærvaccineret samt få en boostervaccination mindst 3 måneder efter 2. dosis. Boostervaccination efteråret og vinteren 2022/2023 Sundhedsstyrelsen anbefaler i efteråret og vinteren 2022/2023 boostervaccination til følgende personer, inklusive personer som allerede fået en boosterdosis i forår/sommer 2022:

Personer over 50 år Personer i særligt øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19, se nedenfor Gravide Sundheds- og plejepersonale som arbejder med personer i øget risiko og udvalgte dele af personale i socialsektoren Udvalgte pårørende over 12 år til personer i øget risiko.

Ved boostervaccination gælder, at det bør være gået mindst 3 måneder siden seneste stik, samt at der gives en bivalent vaccine (Comirnaty Original/Omicron BA.1 ®, Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 ® eller Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 ® ). Sundhedsstyrelsen har udformet en liste over, hvilke sygdomme og tilstande som er forbundet med et alvorligt forløb med covid-19:

Kronisk lungesygdom eller påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft Hjerte- og karsygdom (undtaget velreguleret forhøjet blodtryk) Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge) Medfødt eller erhvervet immundefekt, inkl. organ- eller stamcelletransplantation Kronisk nyre- eller leversygdom Andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko Svær overvægt (BMI over 35) I behandling for kræftsygdom Svære mave-tarm-lidelser med påvirket almentilstand og betydelig nedsat ernæringstilstand Alvorlige neurologiske sygdomme Alvorlige reumatologiske sygdomme Svær psykisk sygdom og /eller svært misbrug Downs syndrom Gravide (uanset trimester).

Hvorfor kan jeg ikke se mit coronapas?

Regeringen har besluttet at lukke den danske del af Coronapas-appen, da der ikke længere er anbefalinger om brug af coronapas i Danmark. Der kan dog stadig være krav om coronapas ved rejser til udlandet. Det kan vises i EU-delen af appen. Covid-19-epidemien har været aftagende i Danmark de seneste måneder, og coronapasset blev allerede den 1.

februar 2022 udfaset i det meste af samfundet, da covid-19 ophørte med at være kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Epidemikommissionen anbefalede dengang, at sygehuse og plejehjem så vidt muligt fortsat skulle stille krav om bl.a. coronapas blandt besøgende for at beskytte sårbare og ældre. Epidemikommissionen vurderer nu ud fra en ny helhedsvurdering af smittesituationen, at der ikke længere er behov for at anbefale lokale krav om coronapas for besøgende på sygehuse og plejehjem.

Det betyder, at der ikke længere er anbefalinger om at bruge coronapas i Danmark. Som følge heraf lukkes den danske del af Coronapas-appen natten til torsdag den 31. marts, når den nuværende bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i den danske del af Coronapas-appen udløber.

 • Sundhedsminister Magnus Heunicke siger: ” Coronapas-appen har siden maj 2021 været et afgørende værktøj, der har været med til at mindske smitterisikoen i forsamlinger og situationer, hvor den ellers kunne være stor.
 • Coronapasset har været forudsætningen for, at vi trygt har kunnet holde samfundet mest muligt åbent.

At vi nu kan lukke den danske del af coronapas-appen er en cadeau til alle, der har gjort brug af den, og til de samarbejdspartnere i erhvervs- og kulturliv som har hjulpet med at udvikle og forfine værktøjet.” Det vil være muligt at genaktivere den danske del af appen med kort varsel, hvis der igen opstår behov for at anvende coronapas i Danmark.

 • Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende sine anbefalinger om smitteforebyggende tiltag i forhold til sårbare og ældre, og der er fortsat fokus på at undgå smitte på plejehjem og sygehuse.
 • Der er fx stadig anbefalinger om test af personale og anvendelse af værnemidler på plejehjem og sygehuse.
 • Coronapas-appen vil fortsat kunne bruges, men fremover alene med EU-visningen, hvor det fremgår, om man har coronapas på baggrund af vaccination, immunitet eller test, som kan bruges ved rejser.

Man kan også fortsat tilgå sit coronapas på sundhed.dk og i MinSundhed-appen.

Kan man printe sit coronapas ud?

Find dit coronapas – Coronapas-appen er en af flere muligheder for at få dit coronapas. Det kan også tilgås og downloades på sundhed.dk og i appen MinSundhed. Det er muligt at hente og udskrive coronapas for dig selv og for personer, der har givet dig fuldmagt til deres coronapas.

Hvilken app til coronapas?

Coronapas-appen kan downloades i Apple App Store eller i Google Play. Appen kan installeres på Android-telefoner (med styresystem Android 5 eller højere) og iPhones (med styresystem iOS 9 eller højere). Du opretter dig i appen med dit NemID eller MitID.

Kan man få coronapas efter 1 vaccination?

I dag træder nye regler i kraft, der lemper reglerne for gyldig dokumentation i coronapasset. Regeringen har sammen med aftalepartierne bag Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark indgået Aftale om udmøntning af genåbning pr.21. maj 2021, som indebærer, at det fra i dag bliver muligt allerede efter første vaccination mod COVID-19 at anvende dokumentation herfor som gyldigt coronapas.

 1. Det får betydning for over 600.000 danskere allerede i dag.
 2. Sundhedsstyrelsen har nu fastlagt, at dokumentationen vil være gyldig som coronapas fra 14 til 42 dage efter første vaccination.
 3. Ændringen betyder også, at borgere, der har gennemført et vaccinationsforløb bestående af flere doser, nu kan bruge dokumentation herfor som gyldigt coronapas umiddelbart efter, at den sidste vaccinedosis er modtaget – og ikke først efter 14 dage som hidtil.

Sundhedsminister Magnus Heunicke: Vi ved, at vaccinerne er særdeles effektive allerede kort tid efter første stik. Derfor er jeg helt tryg ved denne forbedring af coronapasset. Og for den enkelte, som har fået sit første vaccinationsstik, og en test derfor ikke længere er nødvendig for at få et coronapas, gør det livet lidt lettere, når man for eksempel skal på restaurant eller i biografen.

Det er fortsat helt afgørende, at man også får andet stik, fordi det giver ekstra beskyttelse mod corona. Ændringerne er tilrettet i vaccinationspasset på sundhed.dk og i MinSundhed, så man allerede nu kan hente et vaccinationspas efter den første vaccination. Ændringerne vil desuden være implementeret i den nye coronapas-app, når den lanceres inden udgangen af maj.

Sundhedsstyrelsen har derudover foretaget en ny vurdering af, at både vaccination mod COVID-19 og overstået COVID-19-infektion giver immunitet i mindst 8 måneder, som blev offentliggjort den 18. maj, De regler træder ligeledes i kraft i dag. Læs mere om ændringerne her (Denne nyhed er opdateret 22.

Hvor lang tid gælder vaccinen?

Vaccinernes effekt – Hvor stor beskyttelse giver vaccinerne? Da de første vacciner mod covid-19 blev udviklet tilbage i 2020, blev effekten af vaccinerne undersøgt og dokumenteret i meget store medicinforsøg med titusindvis deltagere. De to vacciner, som anvendes i Danmark, viste i forsøgene en meget høj effekt på hhv.94 og 95 procent.

 • Dvs. at vaccinen beskyttede 9 ud af 10 personer imod at blive syge af covid-19.
 • Effekten blev dengang målt over for smitte med den oprindelige virusvariant (Wuhan-varianten).
 • Efterfølgende har virus muteret flere gange, og der er løbende kommet nye varianter til, som har været mere smitsomme end den oprindelige virusvariant.
See also:  Hvor Meget M Man Bygge På Sin Grund?

Det har betydning for, hvor høj vaccinens effekt er i forhold til at blive smittet med corona, men vaccinerne giver fortsat en høj beskyttelse imod alvorlig sygdom og død. Hvor længe virker beskyttelsen fra vaccinen? Beskyttelsen fra vaccinen er bedst de første måneder efter grundvaccinationen (to stik).

 1. Efter fire-seks måneder aftager effekten, men derefter kan beskyttelsen øges igen med en boostervaccination.
 2. Forskere, vaccineproducenter og sundhedsmyndigheder følger løbende med i, hvor længe vaccineeffekten holder for de forskellige vacciner, og revaccination tilbydes, når det vurderes at være nødvendigt.

Læs mere om revaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Beskytter vaccinerne mod nye virusvarianter? Indtil nu har vaccinerne vist sig at være modstandsdygtige over for de forskellige virusvarianter og -mutationer, vi har haft i Danmark, inkl. Omikron-varianten.

 • De originale vacciners effekt imod smitte fra nye varianter er dog mindre, end den var imod den oprindelige variant (Wuhan-varianten).
 • Derfor udvikler vaccineproducenterne versioner af vaccinerne, som også er rettet mod Omikron-varianten.
 • Hvorfor bliver vaccinerne opdateret til nye varianter? Opdatering af coronavacciner kan sammenlignes med den opdatering, influenzavaccinerne gennemgår hvert år.

Influenza er ligesom corona en meget smitsom virussygdom, som der findes vaccine mod, og influenzavirus kan ligesom coronavirus mutere, så der løbende fremkommer nye varianter af virus. Derfor bliver influenzavaccinerne hvert år variantopdateret forud for influenzasæsonen, så de beskytter bedst muligt imod netop de influenzavarianter, som forventes at drive influenzasmitten i den pågældende sæson.

 • På samme måde er covid-19-vaccinerne blevet variantopdateret for at give en bredere immunitet imod de kendte virusvarianter i vinterhalvåret 2022/23.
 • Læs mere her: EMA anbefaler godkendelse af de første variantopdaterede covid-19-vacciner (laegemiddelstyrelsen.dk),
 • Vaccinerne mod covid-19 er rettet imod spikeproteinet, som er coronavirussens overfladeprotein.

Spikeproteinet er fremmed for immunforsvaret, og derfor går kroppen i gang med at lave beskyttende antistoffer, når det via vaccinen møder spikeproteinet. Der er forskel på, hvordan spikeproteinet ser ud i de forskellige virusvarianter, så det, der ændres i forbindelse med opdatering af vaccinerne, er udseendet på spikeproteinet.

 • Den første generation coronavacciner er baseret på spikeproteinet fra den oprindelige coronavirus-variant, som startede pandemien i december 2019 (Wuhan-varianten).
 • Men den næste generation af vacciner bliver også baseret på spikeproteinet fra Omikronvarianten.
 • På den måde bliver det nemmere for kroppens immunforsvar at genkende og bekæmpe de virusvarianter, som driver smitten i dag.

Hvordan bliver vaccinerne opdateret? Proteiner (også spikeproteinet) består af aminosyrer, og der findes godt 20 forskellige aminosyrer. Det kan sammenlignes med en perlekæde med 20 forskellige perler i forskellige farver og former. Afhængigt af hvilke perler (aminosyrer), der er på snoren, kan udseendet på perlekæden (proteinet) ændres.

Det er dét, der sker, når vaccinerne justeres til Omikrons spikeprotein. Bortset fra ændringen i udseendet på spikeproteinet vil den næste generation af vacciner have præcis den samme sammensætning som de oprindelige covid-19-vacciner. De variantopdaterede vacciner skal derfor ikke godkendes på ny forfra, men kan nøjes med at få en såkaldt ‘variationsopdateret godkendelse’.

Det svarer til, hvordan influenzavacciner bliver variantopdateret og godkendt hvert år forud for influenzasæsonen. Hvordan godkendes de opdaterede vacciner? Begge vaccineproducenter, Pfizer/BioNTech og Moderna, som står bag de vacciner, der indgår i det danske vaccinationsprogram, har opdateret deres vacciner, og Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA har i perioden fra juni til september 2022 gennemført processen med løbende vurdering (rolling review), hvor datagrundlaget for vaccinerne er blevet gransket.

Vaccineproducenterne har skullet dokumentere, at de variantopdaterede vacciner er mindst lige så gode eller bedre end de oprindelige vacciner til at stimulere dannelse af beskyttende antistoffer. Dvs. at vaccinerne skal beskytte mindst lige så godt som de oprindelige vacciner. Desuden har de skullet dokumentere, at de kan producere de variantopdaterede vacciner i samme høje kvalitet som de allerede markedsførte vacciner.

Formelt foregår processen sådan, at når lægemiddelkomiteen CHMP hos EMA er færdig med den løbende vurdering, indsender firmaerne en variationsansøgning, som EMA tager stilling til. Hvis dokumentationsgrundlaget kan godkendes af de faglige eksperter, indstiller EMA til EU-Kommissionen, at EU-Kommissionen udsteder en markedsføringstilladelse til den opdaterede vaccine.

Hvor mange timer gælder en PCR-test?

Ledig kapacitet skal udnyttes – Det er fortsat muligt at PCR-teste 170.000 om dagen, og med 79.840 antal PCR-test i gennemsnit pr. dag i sidste uge, er der ledig kapacitet. Den kapacitet ønsker myndighederne at udnytte endnu bedre for at sikre den bedste epidemikontrol.

“Nu bliver det endnu nemmere at blive PCR-testet. Når regionerne åbner for test uden tidsbestilling, vil man de fleste steder kunne gå direkte ind fra gaden og blive PCR-testet med det samme. Vi sørger selvfølgelig for, at man stadig også kan bestille tid, så man er sikker på at komme til på et bestemt tidspunkt, hvis man f.eks.

skal rejse udenlands. Hvis du skal testes, så vælg gerne en PCR-test, hvis det er muligt for dig.” Direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns Der kan være PCR-steder, hvor det af praktiske eller logistiske årsager ikke er muligt at blive testet uden tidsbestilling, ligesom det andre steder ikke er muligt i hele åbningstiden.

 1. De konkrete steder samt eventuelle begrænsninger fremgår af Danmarkskortet på coronasmitte.dk, hvor muligheder for test uden forudgående tidsbestilling løbende vil blive opdateret for de enkelte teststeder.
 2. Det vurderes lokalt, om der er behov for særskilte køer til de som har bestilt tid, og til de som ankommer uanmeldt.

For børn under 15 år gælder desuden, at de kun kan testes uden tidsbestilling, såfremt de er ifølge med en forældre eller en værge. Læs mere om tilpasningen af testkapaciteten over sommeren – Testkapaciteten tilpasses henover sommeren – Justitsministeriet Hvor LNge GæLder Coronapas : Nu kan du få en PCR-test uden at bestille tid, og PCR-testen vil fremover gælde 96 timer i coronapasset

Kan man blive smittet med Corona 2 gange?

Gentagen smitte med forskellige undertyper af omikron kan ske Omikron-varianten kan opdeles i forskellige undertyper, og i Danmark har vi især været ramt af de to undertyper BA.1 og BA.2. I et nyt studium fra Statens Serum Institut (SSI) har man undersøgt, om smitte er sket to gange efter hinanden med hver af de to typer.

 • Svaret var ja – men overordnet set vurderes det dog kun at være sket sjældent.
 • Senest redigeret den 22.
 • Februar 2022 Siden omikron-varianten kom til landet sidst i november 2021, er en stor del af den danske befolkning blevet smittet – omkring 2 millioner danskere har fået en positiv PCR-test siden da.
See also:  Hvor Meget Vand BestR Kroppen Af?

Det har vist sig, at omikron-varianten selv optræder i flere udgaver, og man kan blive smittet med forskellige undertyper. Den undertype af omikron, der har fået navnet BA.1, er den hyppigste, men mange steder i verden ses en anden variant, BA.2, at være på fremmarch.

Hvor lang tid gælder tredje stik?

Dit vaccinationspas er gyldigt 14 døgn efter første stik og udløber fem måneder efter andet stik. Andet stik skal foretages senest 42 dage efter første stik for fortsat at være gyldigt som coronapas. Efter 3. stik har du igen gyldigt coronapas uden tidsbegrænsning.

Hvornår kan man få 4 stik mod Corona?

Læs mere – Undersøgelsen er endnu ikke fagfællebedømt, men er tilgængelig på pre-print server. Læs hele undersøgelsen her “” Hvor LNge GæLder Coronapas : 4. stik med variantopdateret covid-19-vaccine beskyttede effektivt mod alvorlig sygdom

Hvor lang tid skal der gå mellem 1 og 2 stik?

Der skal gives mindst to doser vaccine: BioNTech/Pfizer-vaccinen anbefales givet med 19-42 dage mellem første og anden vaccinedosis. Moderna-vaccinen anbefales givet med 4 uger mellem første og anden vaccinedosis.

Hvor mange timer gælder en PCR test?

Ledig kapacitet skal udnyttes – Det er fortsat muligt at PCR-teste 170.000 om dagen, og med 79.840 antal PCR-test i gennemsnit pr. dag i sidste uge, er der ledig kapacitet. Den kapacitet ønsker myndighederne at udnytte endnu bedre for at sikre den bedste epidemikontrol.

 • Nu bliver det endnu nemmere at blive PCR-testet.
 • Når regionerne åbner for test uden tidsbestilling, vil man de fleste steder kunne gå direkte ind fra gaden og blive PCR-testet med det samme.
 • Vi sørger selvfølgelig for, at man stadig også kan bestille tid, så man er sikker på at komme til på et bestemt tidspunkt, hvis man f.eks.

skal rejse udenlands. Hvis du skal testes, så vælg gerne en PCR-test, hvis det er muligt for dig.” Direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns Der kan være PCR-steder, hvor det af praktiske eller logistiske årsager ikke er muligt at blive testet uden tidsbestilling, ligesom det andre steder ikke er muligt i hele åbningstiden.

 1. De konkrete steder samt eventuelle begrænsninger fremgår af Danmarkskortet på coronasmitte.dk, hvor muligheder for test uden forudgående tidsbestilling løbende vil blive opdateret for de enkelte teststeder.
 2. Det vurderes lokalt, om der er behov for særskilte køer til de som har bestilt tid, og til de som ankommer uanmeldt.

For børn under 15 år gælder desuden, at de kun kan testes uden tidsbestilling, såfremt de er ifølge med en forældre eller en værge. Læs mere om tilpasningen af testkapaciteten over sommeren – Testkapaciteten tilpasses henover sommeren – Justitsministeriet Hvor LNge GæLder Coronapas : Nu kan du få en PCR-test uden at bestille tid, og PCR-testen vil fremover gælde 96 timer i coronapasset

Kan man printe sit coronapas ud?

Find dit coronapas – Coronapas-appen er en af flere muligheder for at få dit coronapas. Det kan også tilgås og downloades på sundhed.dk og i appen MinSundhed. Det er muligt at hente og udskrive coronapas for dig selv og for personer, der har givet dig fuldmagt til deres coronapas.

Hvorfor kan jeg ikke se mit coronapas?

Regeringen har besluttet at lukke den danske del af Coronapas-appen, da der ikke længere er anbefalinger om brug af coronapas i Danmark. Der kan dog stadig være krav om coronapas ved rejser til udlandet. Det kan vises i EU-delen af appen. Covid-19-epidemien har været aftagende i Danmark de seneste måneder, og coronapasset blev allerede den 1.

Februar 2022 udfaset i det meste af samfundet, da covid-19 ophørte med at være kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Epidemikommissionen anbefalede dengang, at sygehuse og plejehjem så vidt muligt fortsat skulle stille krav om bl.a. coronapas blandt besøgende for at beskytte sårbare og ældre. Epidemikommissionen vurderer nu ud fra en ny helhedsvurdering af smittesituationen, at der ikke længere er behov for at anbefale lokale krav om coronapas for besøgende på sygehuse og plejehjem.

Det betyder, at der ikke længere er anbefalinger om at bruge coronapas i Danmark. Som følge heraf lukkes den danske del af Coronapas-appen natten til torsdag den 31. marts, når den nuværende bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i den danske del af Coronapas-appen udløber.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger: ” Coronapas-appen har siden maj 2021 været et afgørende værktøj, der har været med til at mindske smitterisikoen i forsamlinger og situationer, hvor den ellers kunne være stor. Coronapasset har været forudsætningen for, at vi trygt har kunnet holde samfundet mest muligt åbent.

At vi nu kan lukke den danske del af coronapas-appen er en cadeau til alle, der har gjort brug af den, og til de samarbejdspartnere i erhvervs- og kulturliv som har hjulpet med at udvikle og forfine værktøjet.” Det vil være muligt at genaktivere den danske del af appen med kort varsel, hvis der igen opstår behov for at anvende coronapas i Danmark.

Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende sine anbefalinger om smitteforebyggende tiltag i forhold til sårbare og ældre, og der er fortsat fokus på at undgå smitte på plejehjem og sygehuse. Der er fx stadig anbefalinger om test af personale og anvendelse af værnemidler på plejehjem og sygehuse. Coronapas-appen vil fortsat kunne bruges, men fremover alene med EU-visningen, hvor det fremgår, om man har coronapas på baggrund af vaccination, immunitet eller test, som kan bruges ved rejser.

Man kan også fortsat tilgå sit coronapas på sundhed.dk og i MinSundhed-appen.

Hvorfor kan jeg ikke oprette coronapas?

Har du andre problemer – Hvis din app fortsat ikke virker, kan du prøve at slette coronapas-appen og installere den igen. Hvis ovenstående ikke afhjælper dit problem, kan du:

skrive til [email protected] ringe til teknisk support hos sundhed.dk på telefon 32 42 03 03.